Biznes Kolonie: badanie struktury, organizacji i ewolucja pracy

Original: http://www.futuristspeaker.com/2010/11/business-colonies-a-study-of-structure-organization-and-the-evolution-of-work/

 

Business Colony 302

 

Kolonie Biznes: Dopasowanie talentu z toczących się projektów pracy

Przeciętny człowiek, który zamienia 30 lat w USA pracuje obecnie 11 różnych zadań. W ciągu zaledwie 10 lat, przeciętny człowiek, który zwraca 30 będzie pracowało 200-300 różnych projektów.

Biznes staje się bardzo płynna, w jaki sposób działa, a siłą napędową tej skraplania jest cyfrowa sieć, która łączy kupujących ze sprzedającymi szybciej i bardziej efektywnie niż kiedykolwiek w przeszłości.

Ale efekt naszej płynącej cyfrowym świecie biznesu nie kończy się, jak transakcje są wykonywane. Zamiast tego zaczęła morph i zmienić praktycznie każdy aspekt działalności prowadzona jest jak w tym czas trwania i trwałości zleceń roboczych, relacji pracodawca-pracownik oraz zleceniodawców organizacyjnych, wokół którego zadania pracy i talent parze.

W sercu nadchodzącej rewolucji pracy będzie nowy rodzaj struktury biznesowej służąc jako magnes organizacyjnej projektów pracy i talentu wolnego agenta potrzebnego do zakończenia prac. Ta nowa struktura jest to, co ja rozumiana jako kolonia biznesowej.

Kolonie Biznes zdefiniowane

Kolonie biznesowe są rozwija nowy rodzaj struktury organizacyjnej zaprojektowany wokół dopasowania talentów z oczekujących projektów pracy.Operacja będzie obracać się wokół jakiejś kombinacji osób zamieszkałych w bazie fizycznej obiektu i nierezydenta wirtualnym pracowników. Niektórzy rezygnują koszt obiektu fizycznego całkowicie, decydując się zamiast tego tworząc wokół zupełnie wirtualnej struktury komunikacyjnej.

Większość będzie zorganizowana wokół miejscowego obszaru najlepiej nadaje się do bazy talentów zespołu rdzenia. Jako przykład, zespół inżynierów fotoniki przyciągnie projekty najlepiej nadaje się do tego rodzaju talent. Podobnie, grupa robocza programistów specjalizujących się w zastosowaniach do gier Komputer będzie służyć jako magnes dla nowych projektów gier.

W niektórych przypadkach, duże korporacje uruchomi własne kolonie biznesowych jako sposób rozszerzyć możliwości bez dodawania ich zatrudnienia. Zatrudnia kilku kierowników projektów, firma będzie korzystać z kolonii jako poligon dla zadań eksperymentalnych najlepiej wykonywana jest poza granicami kulturowymi istniejącego workflow.

Kolonie będą rozwijać swoje standardowe procedury operacyjne z spójnych umów, procesów płatniczych, struktury prawne, oprogramowanie do zarządzania i metod rozwiązywania sporów. Z czasem będą one oceniane na ich zdolność do wykonania zadań z poszczególnych ocen na wydajność, jakość pracy, a jak oni traktują talent.

Siły napędowe

Siłą napędową kolonii biznesowych są bardziej niż fakt, że jest to dobry pomysł. Przeciwnie, jest napędzany przez połączenie technologii, kultury i powstających systemów rządowych, które sprawiają, że jest to logiczny krok w ewolucji pracy.

Przedsiębiorcy mają obowiązek do ich właścicieli i do swoich ludzi do zatrudniania najmniejszą liczbę osób, mogą dostać się z. I choć mają obowiązek traktowania swoich pracowników oraz, mają konkurencyjne obowiązek zapłaty nie nadmiernie żadnej z nich.

Prawo pracy w USA, stając się coraz droższe zatrudniać ludzi. Każdy nowywynajem pochodzi z dodatkowego ciężaru zarządzania korzyści, rachunkowości wynagrodzeń, potrąceń, zgodności zasobami ludzkimi, a także szeroki asortyment innych zagadnień.

Za każdym razem nowe “miejsca pracy” ustawa trafia przez Kongres, wszystkie nowe punkty decyzyjne dodaje się do ogólnej złożoności jest pracodawca, i powoduje, że ciężar zgodności eskalować.

W efekcie, firmy szukają sposobów na obejście rosnących kosztów dodając pracowników, a praca na projekt staje się opcja logiczne.

Dodatkowo, technologia, stając się coraz łatwo dopasować talent czeka prac wykonywanych. Firmy takie jak Elance, RentACoder, Guru i CrowdSpring są strony przetargowe pracy mające na celu połączyć światowy talent przydział pracy. Mimo, że zbudowaliśmy solidne podstawy działania, wydają się być słabe dopasowanie do doświadczonych profesjonalistów, którzy nie są zainteresowani konkurować ceną.

Czasami Kolonie ma sens, czasem nie

Nie wszystkie sytuacje biznesowe nadają się do “skolonizowana” siły roboczej. Oto kilka sytuacji, w których biznes nie są kolonie dobre dopasowanie.

KlientFacing Praca Większość miejsc pracy skierowane na klienta, takie jak sprzedaż detaliczna i kasjerów prawdopodobnie nie odejdzie w najbliższym czasie.
TimingDependent Praca – oferty pracy czasowe zależne, takie jak produkcja, w której zadaniem jednej osoby jest ściśle określone w czasie z zakończeniem zadania innej osoby, nie nadaje się również do pracy na bazie kolonijnej.
Wysoka instytucjonalna Wiedza Praca Każdy projekt, który wymaga głębokiego zrozumienia historii, kultury firmy i metody mogą być również słabe mecze.
Kwestie drażliwe i Tajemnica handlowa Pracy – Jeśli projekt dotyczy informacji zastrzeżonych, drażliwe kwestie lub tajemnic handlowych firmy, praca najlepiej zostawić w domu.
Wysoka Odpowiedzialność Pozycje Każda pozycja z udziałem obsługę pieniędzy, akta personalne, lub jakichkolwiek wysokich stanowiskach kierowniczych wymaga prac do wykonania przez lojalnych pracowników.

Chociaż nie każda pozycja będzie nadaje się do pracy transformacyjnej charakter projektu, menedżerów na całym świecie są o załadować na dłuższy okres eksperymentów, ponieważ sonda raz po raz, aby zobaczyć, co działa, a co nie.

Styl życia projektu Pracuj

Biorąc pod uwagę wybór między stabilnym 40-godzinnym tygodniu pracy i prowadzenia prac projektowych, dlaczego ktoś byłby zainteresowany pracą nad projektami?

Rzeczywiście, jest z wielu powodów.

Tak, niektórzy ludzie mogą być bez pracy i nie mają innych możliwości. Ale, że będą grać tylko niewielką rolę, ponieważ większość osób prowadzących kolonie biznesowych będzie bardziej skłonny do współpracy z tymi, którzy są rysowane, i przyzwyczaja się, stylu życia na projekt pracy.

Młodzi ludzie dzisiaj nie chce wpaść w tę samą pułapkę, że ich rodzice byli w, zależne od jednego pracodawcy, praktycznie bez kontroli nad własnym losem.

Jak na ironię, ludzie, którzy wykonują prace projektowe dziś znaleźć duże bezpieczeństwo w jest w stanie odbić z jednego projektu do drugiego bez konieczności zrezygnować, albo zrezygnować z ostatniej pozycji.

Istnieje duża swoboda można znaleźć w dostosowywaniu się tylko z projektów nadających się do swoich zainteresowań i umiejętności. Ponadto, praca staje się bardziej znaczący i satysfakcję, gdy ktoś stawia swoją reputację na linii i ukończenie go w gwiezdnej modzie.

Mimo że projekty mogą pochodzić ścisłe terminy, ludzie znajdują również większą celowi jest w stanie wybrać projekty, które chcą i elastyczność do wykonywania pracy w sposób, z własnego wyboru.

Jeśli dodać do wszystkich pozytywnych stabilność, elastyczność, swobodę, cel, znaczenie, oraz zdolność do kontrolowania własnego losu styl życia biznesu niesie ze sobą kolonii niektóre mocno ważne powody, aby przełączyć.

Struktura

Jak płynie Projekt w kolonię, pierwszym krokiem będzie ocena ogólnej wielkości i skali zadania i podzielić go na fragmentach zadań logicznych i-stanie. Niektóre projekty będą pochodzić z budżetów stałych, podczas gdy inne określenia zakresu prac i negocjacji ceny jako wstępny krok wewnątrz kolonii.

Gdy zadania są określone i zorganizowane wokół rozkładu jazdy wykonania, prace projektowe zostaną podzielone i przypisane do tych, którzy będą je wypełnić.

Większość członków kolonii będą podmioty gospodarcze. W rzeczywistości, wiele z nich wymaga, aby wszyscy członkowie tworzą własne LLC lub innego rodzaju podmiotu prawnego dla celów podatkowych.

Jednoosobowe LLCs typowym sposobem, aby jednostki magicznie przekształcić się w przedsiębiorstwa i uniknąć kłopotów.

Wszelkie płatności nadal będą oznaczone jako 1099 dochodu, ale płatności bezpośrednie dla spółki wyeliminuje opiłki podatkowych, odpowiednich funduszy oraz zawiłości rozliczania płac. Więc wydajność każdej kolonii będzie zależeć od przekształcenia talent do prywatnych przedsiębiorstw handlowych jednoosobowych.

Mimo, że wszyscy będą pracować jako podmiot gospodarczy, zadania projektu będzie oparta na reputacji jednostki.

Zarządzanie reputacją

W środowisku biznesu kolonii, reputacja jest wszystkim. Ludzie z gwiazd reputacji wśród przywódców kolonii będzie zawsze na górze listy połączeń, gdy nowy projekt przybywa.

Ci, którzy przychodzą do kolonii po raz pierwszy będzie próbował sposób ich pracy na drabinie zatrudniania jako sposób na poprawę szanse na kierownika projektu wybierając je w stanie przypisać talent do każdego nowych projektów.

Niektórzy szybko poruszające się szybko rozwinąć projekty mogą poza granice sieci przyjaciel” kierownik projektu i to, gdzie systemy skierowań i sieci społeczne wchodzą w grę.

Reputacji w Internecie składa się z wielu rzeczy. Oprócz standardowych profili i starannie przygotowaną bios to cała Podwarstwa rozmów, zdjęć, filmów, zestawów danych i punktów odniesienia, które dodają do ogólnej kimś wrażenie będzie używać do oceny swoich umiejętności.

Podobnie do zdjęć, które elementy technologii szycia razem tysiące zdjęć w jeden gigantyczny mistrza zdjęcie, przyszłość oprogramowania reputacji zeszytowej zostaną wykorzystane do opracowania, które szyją mozaiki reputacji razem wszystkie fragmenty internetowych w jeden kompleksowy informacyjnych osobowości montażu.

Myśląc dalej, oprogramowanie reputacji szwy będzie zawierać różne rodzaje narzędzi analitycznych dla określenia, jak dobrze dany projekt będzie dopasować się z zdolność osoby do wykonywania na nim. W tym samym czasie, inne aplikacje zostaną opracowane, aby pomóc ludziom zoptymalizować swoją reputację do pracy na niektórych rodzajów projektów.

Ewolucja

Coworking przestrzenie, takie jak The Vault, że działamy w Instytucie DaVinci, to logiczne prekursorami do kolonii biznesowych. Najczęściej składają się z agregacji talent z dodatkowej zdolności do podejmowania dodatkowych projektów.

Jednak kolonie będą tworzyć na wiele różnych sposobów. Niektóre z nich będą kolonie prywatne prowadzone przez duże korporacje. Inni będą tworzyć wokół konkretnego talentów ze specjalności w dziedzinach takich jak hutnictwo, bioinformatyki, eksploracji danych, mapowanie społecznej lub produkcji wideo. Jeszcze inni będą kolonie non-profit powstały wokół konkretnej przyczyny, jak czystej wody, ograniczenie rozprzestrzeniania się malarii, lub odbudowy Haiti.

Z biegiem czasu, uczelnie zaczną przekształcić się w koloniach edukacyjnych z asortymentem wewnętrznych kolonii biznesowych mających na celu przekazanie studentom praktyczne doświadczenie w pracy w równolegle z ich badań. Zamiast stałym etacie wydziału, kolonie edukacyjne będzie składać się z jednostek dydaktycznych“, które są dopasowane do programów nauczania na poszczególnych projektów.

Końcowe myśli

Świat biznesu jest stale za zadanie robić więcej za mniej. Praktycznie każde przedsiębiorstwo, które nie mogą znaleźć sposoby, aby bardziej efektywnie robić rzeczy i redukcji kosztów nie przetrwa.

Zazwyczaj najwięcej na bilansie spółki jest koszt robocizny.

Kolonie biznesowe są organiczne Proces dopasowywania pracy z projektami do dokładnego czasu trwania umowy. Nie więcej, nie mniej. Wszystkie koszty administracyjne, kwestie zgodności i księgowe są minimalizowane w celu poprawy ogólnej wydajności pracy.

Nie widzę kolonie biznesowych jako sposób korporacje skorzystać z taniej siły roboczej, choć wiele będzie spróbować. Raczej przyjście era niedoborów umiejętności położy utalentowanych ludzi w fotelu kierowcy z wieloma dowódcami coraz wyższych stawek za ich unikalne zdolności.

Z biegiem czasu, ludzie będą uwierzytelnionym przez kolonie te są związane. Każda kolonia wykona pewną rodowód, a wśród nich najwcześniej stanie się w Światowej kolonii Harvardu i Yale.

W przyszłości, niewielu będzie w stanie odnosić się do wymyślnych zatrudniania i zwalniania systemów, które używamy dzisiaj. Jak wejść w erę kolonii handlowych, biznesowych, jak wiemy, staną się przeszłością.

Thomas Frey przez futurystycznej

Autor Komunikacja z przyszłości” książki, która zmienia wszystko

Comments are closed.