Dylemat amerykański

Original: http://www.ccel.us/AbortionandtheXian.Chap1.html

Aborcja kontrowersje spolaryzowane Amerykanów, jak żaden inny krajowym kwestii od wojny w Wietnamie i Watergate. Podziały przecinają linii regionalnych, etnicznych i religijnych, i są widoczne na poziomie osobistych, politycznych i kościelnych. Czasami nawet kobiety, którzy bronią prawa do aborcji, i mieli jednego, wyświetla głęboko ambiwalentne uczucia na ten temat. Linda Ptak Francke, ogólnie edytor Newsweek, odbija się na jej własnym aborcji w swojej książce, ambiwalencji aborcji:

Nie było wątpliwości, kiedy zaszła w ciążę, że życie tam, w moim łonie. Pozostawiono w spokoju, że kropelka komórek i tkanek by wyrosła na dziecko.Proces zaczął, a ja wybrałem to zakończyć …… byłem zupełnie nieprzygotowany na mojej ambiwalencji montażowej jako czas dla aborcji podszedł bliżej, ambiwalencja, że zamienił się w żalu i poczucia winy na okres po aborcji był ponad .Mały duch straszy mnie przez sześć miesięcy, zanim zniknął, a po jej było, że brakowało mu jeszcze trochę. Ale jak moje dzieci rosną i zajmują coraz więcej mojego czasu i energii, zdaję sobie sprawę, z naciskiem

Koniec Strona 1 – Strona 2 Nachalo

że dodanie kolejnego dziecka do mi byłby ujemny niż dodatni. [1]

Ambiwalencja Linda Ptak Francke charakterystyczny, że wśród niezliczonych amerykańskich kobiet, które miały aborcję. Tradycyjne wartości o życiu prenatalnym i rodzenia myśleć coraz bardziej do konfliktu z osobistych celów i planów zawodowych.

Ambiwalencja i podziałów pojawiają się również na poziomie politycznym. Kongres co roku angażuje się w długich debatach na temat tego, czy rząd federalny powinien dotować aborcję. Niektórzy senatorowie i kongresmani twierdzą stanowczo, że sprawiedliwość wymaga, dając biednym tyle dostępu do aborcji jako bardziej zamożnych. Inni twierdzą, że z równą adamance aborcja stanowiącej nieuzasadnione przyjmowanie życia ludzkiego. Obie strony są mocno lobbował za “pro-choice” grup “pro-life” i.

Na szczeblu stanowym i lokalnym, ustawodawcze i rady miejskie musiały zmagać się z problemem. Większość ustawodawcy debatowali, czy państwo powinno dotować aborcję poprzez programy pomocy społecznej. Do roku 1978, około 33 stany nałożyły ograniczenia lub innego rodzaju na takich funduszy. [2] Rady Miasta spotkali kwestii, czy nakazy zagospodarowania przestrzennego może być wykorzystywane do ograniczania lokalizację klinik aborcyjnych i czy lokalne obrzędy mogą nałożyć ograniczenia na ich działania.Najbardziej znany przykład udział rozporządzeń uchwalonych przez radę miasta Akron, w stanie Ohio, który zaoferował następujące ograniczenia w klinikach aborcyjnych: (1) świadomej zgody (tj. wymagające klinikę dać kobiecie opis płodu); (2) wykonanie wszystkich aborcji w drugim trymestrze w szpitalu; (3) lub zgody rodzicielskiej sąd nakaz nieletnich 15 lat lub młodszych; (4) 24-godzinny okres oczekiwania.Rozporządzenie, planuje wejść w życie w dniu 1 maja 1978 r. została zaskarżona w sądzie przez prawników dla Amerykańskiej Unii Wolności Obywatelskich i został powalony na 15 czerwca 1983 r. przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. [3]

Podziały w kwestii aborcji są także widoczne w kościołach Ameryki. Przed 1960 roku, większość wyznań miał bardzo konserwatywne pozycje na aborcję. Ale 1960 przyniósł znaczące zmiany. W 1968 roku, Konwencja Baptystów amerykański przyjął rezolucję stwierdzającą, że “aborcja powinna być kwestia odpowiedzialności,

strona 3

osobista decyzja “, a przepisy te powinny być przewidziane zakończenie ciąży przed dwunastym tygodniu. [4] W tym samym roku, Zgromadzenie Ogólne unitarne uniwersalista Stowarzyszenia wezwał na podejmowanie wysiłków w celu likwidacji istniejących prawo aborcyjne, i że decyzja o aborcji jest prywatna sprawa między kobietą a jej lekarzem. [5] Inne amerykańskich wyznań takich jak Wielka Presbyterian Church, Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego i protestanckich Kościół episkopalny przyjęte podobnych uchwał.

Po zamiatanie decyzji aborcji przez Sąd Najwyższy w 1973 roku, uderzając w dół większość wówczas istniejącego prawodawstwa państwowego ograniczającego aborcję, konserwatywna reakcja rozpoczęła miejsce. Kilka wyznań poszedł na rekord w przeciwnych aborcji na żądanie. Obejmowały one Konwencję Southern Baptist, do Kościoła Luterańskiego Synodu Missouri Kościół, Kościół Nazarejczyka, Stowarzyszenie ogólne regularnych Chrzciciela Kościołów, zreformowanej Presbyterian Church of North America, Presbyterian Church in America, Kościół Metodystyczny Free, Reformatów Presbyterian Church (ewangelicki synod), Kościół mennonitów na Walnym Zgromadzeniu, Kościół Boży (Cleveland, Tennessee), oraz Drużyna Grace braćmi Kościołów. [6] Kościół katolicki stale sprzeciwiał się aborcji, zarówno przed jak i po Sądu Najwyższego z 1973 r. decyzje.

Jednym z głównych celów niniejszego tomu jest odkrycie i wyjaśnienie niektórych podstawowych spraw i wartości, które dzielą Amerykanów w kontrowersji aborcji. Kiedy rozpoczyna się życie ludzkie? Powinny być uważane osoby nienarodzonego w oczach prawa? Jakich okolicznościach, jeśli w ogóle, aby aborcja moralnie uzasadnione? Aborcja powinna być całkowicie prywatna sprawa między kobietą a lekarzem? Czy powrót do bardziej restrykcyjnych ustaw aborcyjnych narusza oddzielenie kościoła od państwa? Są to niektóre z zagadnień do zbadania, jak badamy dane biblijne, etyczne i medyczne. Badanie to będzie służyć jako podstawa do oferowania konkretnych wytycznych w zakresie podejmowania decyzji w sprawie aborcji, zarówno na poziomie osobistym i publicznym polityki. Ale przed wyjazdem w tym kierunku, to będzie pomocne, aby słuchać kilka głosów z chrześcijańskiej przeszłości.

strona 4

Głosy z przeszłości chrześcijańskiej

Postawa wczesnego kościoła chrześcijańskiego wobec aborcji stanowi ostry kontrast do dopuszczalnych postaw występujących w Ameryce w 1980 roku.Wczesny kościół, mieszka z jego wiary w kulturze grecko-rzymskiej, że tolerowany zarówno aborcję i dzieciobójstwo, energicznie i konsekwentnie sprzeciwia podjęcia życia w łonie matki. W Didache lub Nauka dwunastu Apostołów, podręcznika chrześcijańskich zasad, które mogą sięgają pierwszego wieku, aborcja jest zabronione. “Nie będziesz nie zaopatrują aborcji, ani zobowiązać dzieciobójstwa” (Did. 02:02). [7] Podobne zwężenia występują w List Barnaby (19:5).Drugi-wieczny filozof chrześcijański i konwersji, Atenagorasie, odpowiedział na oszczerstwa, że chrześcijanie “zabójstw i Pożeracze ludzi” w jego obronie chrześcijaństwa do cesarza: “Jak można zabić człowieka, gdy są tacy, którzy twierdzą, że wszyscy, którzy korzystają poronienie są zabójstwa i będą stanowić ich do Boga, jak w przypadku aborcji, zabijania ludzi. dla płodu w łonie matki nie jest zwierzę, i to jest opatrzność Boża, że on istnieje. “[8]

Tertulian, kolejny nawrócony na chrześcijaństwo i prawnik z zawodu, był także zdeklarowanym przeciwnikiem aborcji. W jego przeprosiny cesarza, napisany pod koniec drugiego wieku, reaguje on na zarzut, że chrześcijanie praktykują kanibalizm i dzieciobójstwo. To nie może być tak, ponieważ “dla nas, do którego zabójstwo było raz na zawsze zabronione, nie wolno niszczyć, nawet to, co zostało stworzone ….. On jest człowiekiem, który będzie jednym ….” [9] Tertulian było jednak rozważyć bezpośrednie zagrożenie dla życia matki, aby być uzasadnione podstawy do aborcji.

Chociaż Augustyn miał pewne wahania o dokładnym czasie uduchowienia, że bez wahania przeciwna aborcji jako praktyki. Charakteryzujące aborcję jako wyraz “zmysłowy okrucieństwa,” stwierdził, w odniesieniu do praktyk pogańskich, że “czasami lubieżny okrucieństwo lub okrutna żądza przychodzi do tego, że nawet pozyskać trucizny sterylności, a jeśli to nie działa, a oni gasić niszczyć płód w jakiś sposób w łonie matki “. [10] stosunek Augustyna stały się dominującą w łacińskich kościołów Zachodu. Na Wschodzie, kościół ojców greckich, takich jak Bazyli z Kapadocji były równie stanowczy.

strona 5

Ci, którzy “świadomie popełnić aborcję podlegają [kościelnej] kary za zabójstwo”, w którym wzięło udział dziesięć lat pokuty. [11]

Tomasz z Akwinu, prowadząc teolog średniowiecza, zamiast aborcji, ale różni się od moralnej wagi wczesnych i późnych aborcji. [12] Stanowisko Akwinu, zakłada Embriologia Arystotelesa, który nauczał, że “racjonalne” dusza nie była obecna przed czterdziestym dzień w przypadku samców i osiemdziesiątych dzień w przypadku kobiet. Później, w 1585 r. papież Sykstus V, jego głównym celem jest prostytucja w Rzymie, potępił aborcję bez rozróżnienia “utworzone” (ensouled) i “pustkowiem” płód. W połowie XVIII wieku, nauczanie katolickie nie odsunął się od wcześniejszego stanowiska Arystotelesa i Akwinaty i określił koncepcję jako czas uduchowienia. [13] Zmiana była po części ze względu na nowe informacje embrionalnego niedostępne Akwinu.

, Podczas gdy Martin Luther najwyraźniej nie bezpośrednio odpowiedzieć na pytanie o aborcji, jego nauki o grzechu pierworodnym i początki ludzkiej duszy miał efekt personalizacji nienarodzone dziecko. [14] Jan Kalwin był bardziej wyraźny. W swoim komentarzu do Księgi Wyjścia 21:22, który dotyczy z nieumyślnie wywołanej przedwczesnym porodzie, [15] Kalwin napisał:

To przejście od pierwszego wejrzenia jest niejednoznaczna, bo jeśli śmierć słowo odnosi się tylko do kobiety w ciąży, to nie byłoby zbrodnią, aby położyć kres płodu, co byłoby wielkim absurdem; dla płodu, choć zamknięty w łonie matki, jest już człowiekiem, a to jest prawie potworne przestępstwo obrabować to życia, które jeszcze nie zaczęły się cieszyć. Jeśli wydaje się bardziej straszne zabić człowieka w jego własnym domu, niż w polu, bo dom człowieka jest jego miejsce najbardziej bezpieczne schronienie, to powinien z ​​pewnością należy uznać za bardziej okrutne niszczyć płód w łonie matki, zanim doszła do światło. [16]
Dla Kalwina, nienarodzone dziecko jest “już istotą ludzką,” wyrok w harmonii z wczesnych Ojców Kościoła, takich jak Tertulian.

W XIX wieku, aborcja stała się sprawą publiczną w Ameryce. W 1869 roku Zgromadzenie Ogólne “Old School”

strona 6

Presbyterian Church przyjęła następującą rezolucję w swojej oficjalnej wyznaniowej rachunku:

Zespół ten w odniesieniu do zniszczenia przez rodziców własnego potomstwa, przed porodem, z obrzydzeniem, jako przestępstwo przeciwko Bogu i naturze ….. Zachęcam również tych, którzy zostali powołani do głoszenia ewangelii, i wszystkich, którzy kochają czystość i prawda, a kto by odwrócić się tylko wyroki Wszechmogącego Boga z narodem, że oni już nie milczy, albo tolerancyjny z tych rzeczy, ale, że starania wszystkich odpowiednich środków, aby zatrzymać powódź nieczystości i okrucieństwa. [17]
Congregationalist kościoły w Nowej Anglii i regionie Wielkich Jezior także zaangażowana w działalność anty-aborcyjnych. Arthur Cleveland Coxe, episkopalny biskup diecezji zachodniej Nowego Jorku, publicznie wspierała wysiłki amerykańskich lekarzy do zaostrzenia przepisów aborcyjnych. “W odniesieniu do tych przestępstw, które mam porównać do poświęceń Molocha”, napisał do biskupa: “Cieszę się, że nasi lekarze zaczynają być głosicielami.” [18]

W ostatnich latach, konserwatywna opozycja wobec aborcji protestanckich wzrosła. Wybitni przywódcy, takich jak Billy Graham, Francis Schaeffer Harold Dz.U. Brązowy, Donald Bloesch, C. Everett Koop, R. C. Sproul, Bruce Waltke, John Rama, Jerry Falwell, a inni poszli w historii jako sprzeciw wobec obecnej sytuacji aborcji w Ameryce. Taka opozycja, jak widzieliśmy, głębokie korzenie w historii kościoła chrześcijańskiego.

Skali problemu

Legalnych aborcji w Stanach Zjednoczonych wzrosła z 898 tysięcy w roku 1974 do 1.533.000 w 1980 r., ostatnim roku, dla którego dostępne są dane liczbowe, według naukowców z Alanem guttmacher Instytutu. Z tych, uzyskania aborcji w 1980 roku, 30 procent było w wieku poniżej 20, 70 procent było białe, a 79 procent było w stanie wolnym. [19] wynika, że ​​ostatni rysunek aborcji w Stanach Zjednoczonych są najczęściej poszukiwane jako “rozwiązanie” problemu ciąży poza małżeństwem.

Aborcja reprezentuje branżę 700 dolarów milionów lat w tym kraju. [20] Stany Zjednoczone są światowym liderem w nastoletnich aborcji, z

strona 7

około pół miliona rocznie. Niektóre 150.000 aborcji wykonuje się w drugim trymestrze ciąży, “najbardziej przerażające w tym wszystkim,” zauważa dr Matthew J. Bulfin, “ci, że niektóre hartowane aborcji nie chcą zrobić, ponieważ zabijanie jest tak prawdziwy i niepowtarzalny.” [21]

Dane te oznaczają, że każdego dnia średnio 4257 nienarodzonych istot ludzkich są przerwane w Stanach Zjednoczonych. W Waszyngtonie, stolicy kraju, aborcji przewyższa liczbę urodzeń żywych teraz. [22]

Statystyki są szczególnie niepokojące w świetle najnowszych wyników badań dotyczących zagrożeń medycznych aborcji. Wstępne wyniki badań są sponsorowane przez Narodowych Instytutów Zdrowia wskazują, że kobiety, które miały aborcję znacznie zwiększyć ryzyko mające niepożądane skutki w przyszłych ciążach. Ci, którzy mieli jeden lub więcej aborcji były 85 procent bardziej narażone na poronienie w przyszłej ciąży; była o 32 procent bardziej narażone na urodzić się z niską masą urodzeniową niemowląt; były 67 procent bardziej narażone na przedwczesny poród; były 47 procent bardziej narażone na powikłania pracy; i były o 83 procent bardziej narażone na powikłania po porodzie. [23] Podczas gdy te wstępne wyniki należy interpretować ostrożnie, wyraźnie sygnalizują zagrożenie dla zdrowia. Badania przeprowadzone przez lekarzy w krajach Europy Wschodniej, gdzie aborcja została prawną wielu lat zgłaszali znaczące ceny dla powikłań, w tym wewnętrznego krwawienia, infekcje, perforacji macicy i uszkodzenia szyjki macicy [24]. Pomimo oświadczeń dla bezpieczeństwa aborcja – teraz jeden z najczęstszych zabiegów chirurgicznych w Ameryce – to staje się oczywiste, że pełne ujawnienie zagrożeń nie została jeszcze wykonana do narodu amerykańskiego.

Drzwi do niniejszego leseferyzmu aborcji scenie w Ameryce został otworzyły w 1973 roku na mocy decyzji aborcji Sądu Najwyższego, Roe v. Wade i Doe v. Bolton. Decyzje te powalony kilka 31 ustaw państwowych, a następnie ograniczające aborcję dopuszcza aborcję, nawet w ostatnim trymestrze ciąży, jeśli kobieta jest “zdrowie” – bardzo luźno zdefiniowane – mówiono, że wymagają. Prawników krytykuje decyzje jako brak uziemienia w dobrej prawa konstytucyjnego. [25] W lipcu 1976 r. Trybunał orzekł w Planned Parenthood of Central Missouri v. Danforth, że ojciec nie ma prawa, aby zapobiec aborcji swojego nienarodzonego dziecka, jeślimatka powrotu go. Krytycy decyzji widział go jako dalszy podważania tej rodziny. [26]

strona 8

W czerwcu 1977 roku Sąd postanowił trzy związane przypadki aborcji; Maher v. Roe, Beal przeciwko Doe i Poelker v. Doe. W tych orzeczeniach Trybunał, przez sześć do trzech głosów, uznał, że państwa nie są zobowiązane do zapłacenia do planowych zabiegów w ramach programu Medicaid. [27] Podobnie w Harris v. McCrae, postanowił w dniu 30 czerwca 1980 r. Trybunał orzekł, że państwa mogą odciąć fundusze na “medycznie niezbędne aborcji”. [28] efektem tych decyzji było oddać z powrotem do legislatury stanowe lotna emisja publicznego finansowania aborcji, co kontynuuje tematem kontrowersji. Niedawno, w dniu 15 czerwca 1983 roku, w mieście Akron w Akron v. zdrowia reprodukcyjnego Center, Inc, Sąd powalony rozporządzenie w Akron City ograniczające aborcję, i potwierdziła podstawowe stanowisko aborcji na żądanie jego Roe v. Wade decyzja dziesięć lat wcześniej.

Daleki od rozstrzygnięcia krajowego kontrowersje w sprawie aborcji, decyzje Sądu Najwyższego wywołał wciąż rosnącą ilość debaty. Z tego krótkiego przeglądu amerykańskiego aborcji sceny, mamy teraz do reprezentatywnych pozycji utrzymywanych dziś na etyce aborcji.

Ta strona jest również online w białoruskim

Rozdział 2 | | Spis treści

1 Linda Ptak Francke, Ambiwalencja aborcji. (New York: Random House, 1978), cytowany w kręgu rodziny, 27 Styczeń, 1978, str. 57.

2. “Aborcja Under Attack,” Newsweek, 5 czerwca 1978, str.42.

3. Lex Vitae 1, nie. 4 (1978) 4; Boston Globe, 16 Czerwiec, 1983, s.1.

. 4 Cyril J. Barber, “Aborcja: Badanie postaw i Badań Materiałów,” Journal of Psychology and Theology 1 (1973): 67.

5. Ibidem., Str.68.

6. C. Everett Koop, “Inne kwestii praw człowieka,” Wieczność, październik, 1978, str.40.

7. Ojcowie Apostolska, trans. Kirsopp Lake (Cambridge: Harvard University Press, 1912), 1:312-13.

8. Athenagoras Ambasada dla chrześcijan. Cytowany przez Jana T. Noonan, Jr, ed, Moralność aborcji (Cambridge: Harvard University Press, 1970)., Str.11.

. 9 Przeprosiny 9, 9; cytowany przez George Hunston Williams, “pozostałości religijnego i wstępnie przypuszczeń w amerykańskiej debaty na temat aborcji,” Studia Teologiczne 31 (1970): 25.

10. Przywołany w Noonan, moralność aborcji, str.16.

11. Ibidem., Str.17.

12. Williams, “Pozostałości religijnego”, str.31.

13. Ibidem., S.38. Do dalszej dyskusji, patrz Connery, John R. Aborcja: rozwój perspektywy katolickiej (Chicago: Loyola University Press, 1977).

14. Williams, “Pozostałości religijnego”, str.34.

15. Dla egzegetycznych dyskusji tego tekstu, odsyłam do dyskusji w rozdziale 4 niniejszego tomu.

16. Jan Kalwin, komentarze na temat ostatnich czterech Mojżesza, trans. Charles Bingham (Grand Rapids: Eerdmans, 1950), 3:41,42.

. 17 Wyżej wymieniony w James C. Mohr, aborcji w Ameryce (Nowy Jork: Oxford University Press, 1978), p.192.

18. Ibidem., S. 192-93. Jak na ironię, lekarze zazwyczaj jest bardziej szczery niż protestanckich duchownych w tej epoce.

19. Presbyterian Dziennik, 09 marca 1983, s. 6,7.

20. Matthew J Bulfin, list do redakcji, New York Times, 1 lipca, 1983, str. A22.

21. Tamże.

. 22 Gary Bergel, “Aborcja: biblijne problem, który musi zostać rozwiązany,” orędownikami Ameryki, 1 lutego, 1983, s.1.

23 “. Prospektywnym badaniu z Wpływ aborcji na Późniejsze Reproductive funkcji,” kontrakt badawczy nr N01-HD-6-2802, sponsorowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Dziecka i Rozwoju Człowieka dziecka, Departament Zdrowia, Edukacji i Dobrobyt. To są tylko wstępne wyniki.

24. Te komplikacje medyczne są omówione bardziej szczegółowo w rozdziale 3 tej wielkości.

25. Zobacz John Hart Ely “Decyzje Sądu Najwyższego,” Human Life recenzję 1, nie. 1 (1975) 44-73; James F. Csank, “Dred Scott i futerały Aborcja,” Human Life recenzję 3, nie. 2 (1977) 79-100; Archibald Cox, “Sąd Najwyższy i aborcji,” Human Life recenzję 2, nie. 4 (1976) 15-19.

26. Francis Canavan, “Teoria Danforth sprawie,” Human Life recenzję 2, nie. 4 (1976) 5-14.

27. Legal Defense Fund Biuletyn nr. 61 (czerwiec, 1977): 1-6.

. 28 W tekście Harris v. McCrae, zobacz Dz. Kościoła i państwa 22, nr 3 (1980): 575-95.

Comments are closed.