MDSC

Original: http://www.mooddisorderscanada.ca/page/about-us

Mood Disorders Society of Canada (MDSC) ewoluował, by stać się jednym z najlepszych kanadyjskich zdrowia psychicznego organizacji pozarządowych związanych z udokumentowane doświadczenie na kucie i utrzymywania znaczących i trwałych partnerstw z sektora publicznego, prywatnego i non-profit sektora w całej Kanadzie.

Wizja

Zaburzenia nastroju Towarzystwo Kanady wzrosła z wizją i napędu szeregu przywódców konsumpcyjnych zdrowia psychicznego z całej Kanady, który w 1995 roku widział potrzebę szeroko zakrojonej struktury do wniesienia konsumentów usług zdrowia psychicznego razem i którzy wierzą, że konsumenci mają do odegrania kluczową rolę w odniesieniu do edukacji i wsparcia na poziomie krajowym.

Został formalnie rozpoczęła w 2001 r. i włączona z ogólnym celem jest zapewnienie osobom z zaburzeniami nastroju, z silnym, spójnym głosem na poziomie krajowym w celu poprawy dostępu do leczenia, poinformować badań i kształtowania polityki rozwoju programu i rządowych z celem poprawy jakość życia osób dotkniętych zaburzeniami nastroju.

Ogólnym celem MDSC jest zapewnienie osobom z zaburzeniami nastroju, z silnym, spójnym głosem na poziomie krajowym przez:

Podnoszenie świadomości zaburzeń nastroju jak uleczalnych chorób medycznych i pracy, aby wyeliminować bariery dla pełnego uczestnictwa osób i zmniejszenie dyskryminacji i stygmatyzacji wśród społeczeństwa, leczenia i usługodawców, i rządy.
Budowanie narodowej Clearinghouse informacji i zasobów związanych z zagadnieniami zaburzeń nastroju.
Opowiadając na stworzenie odpowiednich i dostępnych, darmowych programów piętno dla tych Kanadyjczyków, żyjących z lub cierpiących na choroby psychiczne.
Zapewnienie, że głosy konsumentów i członków rodziny są dokładnie rozumieć i przekazywane w kwestiach o znaczeniu krajowym w oparciu o istniejące sieci i sojusze.

Misja

Współpraca jest zasada działa MDSC.Towarzystwo realizuje swoje zadania poprzez aktywną partnerskiego podejścia, które angażuje się podobnie myślących organizacji w sektorze publicznym, prywatnym i dobrowolnych.MDSC prowadzi na bieżąco w szerokim zakresie projektów i inicjatyw mających na celu wspieranie integracji osób z wyłączenie chorób psychicznych w społeczeństwie kanadyjskim i podjęła prowadzić aktywną rolę w polityce publicznej i rozwoju programu w wielu pojemnościach na krajowej scenie .

Wirtualne biuro

MSDC postrzega siebie przede wszystkim jako organizacji wirtualnej z małym, infrastruktury opłacalny.Wirtualny charakter organizacji umożliwia zbliżanie ludzi, w szczególności poprzez technologie informatyczne, a także szybko i łatwo reagować na pojawiające się potrzeby.

Comments are closed.