Kontrola Neuron Liczba i Stereologii

Original: http://quadxeon.uthsc.edu/main/papers03.html

Kontrola Neuron numer

Annual Review of Neuroscience artykuł opublikowany w roku 1988 Karl Herrup że uważa role proliferacji i śmierci w sprawie kontroli liczby neuronów.Perspektywa jest głównie ewolucyjny i rozwojowy, a nie cząsteczkowej. Ile tam są neurony w ludzkim mózgu? Nasz uaktualniane jest średnio około 100 mld euro, z czego 20 mld to kory nowej i większość innych komórek ziarnistych móżdżku są.
Bezpośredni Trójwymiarowy Liczenie

Ten papier przez RW Williams i Pasko Rakic ​​(1988) opisuje nową metodę liczenia komórek w przekroju materiału. Bezpośrednie liczenie trójwymiarowy związane z disector optycznego opisanego w tym samym roku Gundersen i współpracowników. Jednak metoda jest faktycznie dostosowanie sposobu liczenia cegły wprowadzonego Howard i kolegami w 1985 roku. Przeciwieństwie do niektórych wariantów disector, liczenie 3D nie wymaga od użytkownika, aby śledzić sekwencyjnego zestawu płaszczyzn odniesienia i odnośników, bezpośrednio lub niejawnie. Zasady liczenia są proste. Dokument ten ma wiele szczegółów na temat sposobu liczenia, szczególne zasady w tym i bez komórek, a szczegółowe informacje na temat konfiguracji mikroskopu wideo z enkoderów oś i kontrast zakłócenia różnicowe (DIC) optyki. Jest to istotna zmiana z korekt i uzupełnień sugerowanych (lub motywowanych) H. Gundersen, V. Howard, a CS von Bartheld. Opublikowane w czasopiśmie porównawczym neurologia. Prześlij film QuickTime pudełka liczenia 3D i proszę wybaczyć marginalny jakość obrazu tego pierwszego przykładu. Teraz można również sterować jedną z naszych mikroskopów Zeiss stosując iScope i oglądać wideo na żywo.

Abercrombie przypisami

Odnotowany egzemplarz klasycznym 1946 papieru M. Abercrombie “Oszacowanie Jądrowej mieszkańców z mikrotomowych sekcji” opublikowanego w The Anatomical Record, tom 94. Abercrombie za cały tekst jest reprodukowany z figurami. W tej ważnej pracy technicznej Abercrombie opisano dwie metody liczenia komórek w przekroju materiału: dobrze znany, ale nieco stronniczy Metoda 1 i zaniedbane i całkowicie bezstronnej metody 2. Adnotacje są przez RW Williams, czerwiec 1998..
Oszacowanie mózgu Tom z sekcji szeregowe

Badanie przeprowadzone przez Drs. Glenn Rosen i Jason Harry zapewnia szereg wytycznych dotyczących szacowania objętości mózgu z sekcji szeregowych. Nabywcy uważają, że metoda Cavalieri zapewnia lepsze przybliżenia w pewnych okolicznościach. Jednakże metoda ta wymaga równomiernie rozmieszczonych sekcji. Opisują metody szacowania objętości mózgu z nierównomiernie rozmieszczonych sekcjach, w tym estymatora opartego na wyposażeniu w jednoczęściowych mądry parabolicznych łukach do zestawów danych.
Wildcat NYT

 

Ilustracja hiszpańskiej Wildcat
Michael Rothman z przeglądowym artykule w New York Times.

 

 

 

Szybki rozwój układu wzrokowego Cat

Intrygujące badanie, które analizuje komórkowych skutki ewolucyjnych zmian w wielkości mózgu w linii kot (big-mózgiem Wildcats porównaniu z małymi mózgami kotów domowych). Opublikowane w The Journal of Neuroscience przez RW Williams, Carmen Cavada i Fernando Reinoso-Suarez. To wydanie zawiera kilka nowych HTML dane. Ta praca była recenzja z umiarkowaną precyzją przez The New York Times, ale najbardziej zwięźle omówiono w News of the Weird.

Liczba neuronów w Fetal Monkey LGN

Dokument ten, napisany z Pasko Rakić podsumowuje dane na wzrost i spadek liczby neuronów w grzbietowej kolankowate boczne małp rezus od początku ciąży (E48) przez zapadalności. Jaki jest związek między śmiercią komórek w bocznym jądrze kolankowatej, kory wzrokowej i siatkówki? Jeden nieoczekiwane stwierdzenie, że nasilenie śmierci neuronów jest niezwykle wysoka w przyszłości magnocellular części LGN. Ten artykuł został opublikowany w 1988 roku w czasopiśmie porównawczym neurologia.

Comments are closed.