Dochodzenie w sprawie zadań w widoku historii

Original: http://rachota.sourceforge.net/en/docs/history_tasks.html

Zobacz Historie to sposób, jak znaleźć zadania nad którymi pracujesz, w przeszłości i filtrowania lub sortowania ich. Jeśli jesteś zainteresowany w tym danych, wybierz okres chcieliby Państwo zobaczyć w pierwszej kolejności. Następnie przejść do zakładki Zadania.

1. Filtry
Domyślnie, żaden filtr nie jest ustawiony na początku, a wszystkie zadania w wybranym okresie są wyświetlane w tabeli poniżej.

1.1 Utwórz nowy filtr
Jeśli potrzebujesz, aby wyświetlić tylko niektóre zadania, które spełniają określone kryteria, wcisnąć przycisk Dodaj filtr. Dialogowe Ustawienia filtra zadaniem wyskakuje. Wybierz odpowiedni filtr, zasady i określić zawartość żądanej wartości. Na koniec naciśnij przycisk OK. Wszystkie zadania w wybranym okresie dostanie filtrowane przez filtr i tylko te z danej nieruchomości będą wyświetlane. Jeśli dodać więcej filtrów, wyświetlane zadania musi spełniać wszystkie z nich.

1.2 Edycja filtr
Jeśli chcesz zmienić istniejący filtr, wybierz go w tabeli i nacisnąć przycisk Edytuj filtr. Dialogowe Ustawienia filtra zadaniem wyskakuje pozwala na zmianę właściwości filtra. Po naciśnięciu przycisku OK, wszystkie zadania się ponownie sączy.

1.3 Usuń filtr
Jeśli chcesz usunąć istniejący filtr, wybierz go w tabeli i wcisnąć przycisk Usuń filtr. Zostanie usunięty, a wszystkie zadania się ponownie odsączono.

2. Zadania
Wszystkie zadania, które są zgodne z określonymi filtrów są wyświetlane w dolnej tabeli. Domyślnie, każde zadanie ma jeden wpis pokazujący nazwę, całkowity czas i liczbę dni roboczych na nim były.Łączny czas filtrowane pola Poniższa tabela pokazuje, ile czasu spędził na wszystkich zadań razem.

wskazówki:
Jeśli chcesz, aby posortować zadania w określonym przez wartości kolumny, kliknij nagłówek kolumny. Kliknij go ponownie, jeśli chcesz w odwrotnej kolejności.
Usuń zaznaczenie opcji Grupa

Comments are closed.