Indeks do kalendarza i harmonogramu norm

Original: http://www.calconnect.org/CD1104_Calendaring_Standards.shtml


Strona ta zawiera linki, tytuły i bardzo krótkie streszczenia kalendarz i kalendarz związane (np. WebDAV, vCard) normy, specyfikacje i przewodników. Materiał jest podzielona według kategorii i podzielone z kolei do podstawowych standardów, uzupełnienia i rozszerzenia i produkcji w toku. Wpisy alfabetycznie według tytułów w sekcji. Materiał związany jest głównie ale nie całkowicie IETF i CalConnect.
Będziemy wdzięczni za uzupełnień i poprawek do wykazu; Prosimy o przesłanie wszelkich zaleceń, zalecenia normy CalConnect.
Ta strona ostatnia aktualizacja 16 grudnia 2014
* Ta strona będzie aktualizowana okresowo odzwierciedlają nowy materiał i zmiany statusu, np. projekt internet staje się RFC. Drobne aktualizacje takie jak zwykle te zmiany nie będą odzwierciedlane w wersji liczby lub daty publikacji na górze, ale zmieni się termin “Ostatnia aktualizacja”.

Ogólne

Ten poradnik CalConnect wprowadza programu internet calendaring i głównych norm i specyfikacji dotyczących kalendarzy i harmonogramowania.
Słownik pojęć z kalendarza i planowanie terminów, opracowany przez CalConnect.
Powrót do początku

iCalendar

Podstawowej normy
iCalendar jest podstawowych danych schematu dla kalendarza informacje. To jest nowa wersja i zastępuje RFC2445.
Określa mechanizmy kalendarze zdarzeń wymiany między serwerami kalendarza. To jest nowa wersja i zastępuje RFC2446.
Określa sposób wymiany danych kalendarza za pośrednictwem poczty e-mail. To jest nowa wersja i zastępuje RFC2447.
Ta specyfikacja definiuje format reprezentujących iCalendar danych w formacie XML. Dokładniej to określenie formatu XML umożliwiający iCalendar dane, które mają być konwertowane do formatu XML, a następnie z powrotem do iCalendar, bez utraty żadnych semantyczne znaczenie danych. Każdy tworzenie XML dane kalendarza niniejszej specyfikacji będzie wiedział, że ich dane mogą być konwertowane na reprezentację ważne iCalendar.
Ta specyfikacja definiuje rozszerzenie do iCalendar i vCard formaty danych, aby zezwolić na wartości parametru do dołączenia pewnych znaków zabronione przez istniejących specyfikacji.
Ta specyfikacja definiuje “jCal”, format JSON dane iCalendar. Format danych iCalendar jest tekst do przechwytywania i wymianę informacji normalnie przechowywane w aplikacji kalendarza i harmonogramu, na przykład zadań i zdarzeń. JSON jest format wymiany danych lekki, opartych na tekście, niezależny od języka powszechnie używane w aplikacji internetowych.
Dodatkowe i rozszerzenia
Ten dokument, opracowany przez Komitet techniczny XML określa protokół usługi RESTful web kalendarza działań. Niniejszy Protokół jest wniesione do OASIS WS-kalendarz jako część specyfikacji WS-kalendarz rozwoju przez OASIS.
Ten dokument, opracowany przez Komitet techniczny XML określa protokół SOAP usług sieci web do kalendarza działań. Niniejszy Protokół jest wniesione do OASIS WS-kalendarz jako część specyfikacji WS-kalendarz rozwoju przez OASIS.
Wniosek ten, opracowany przez Komitet techniczny Freebusy definiuje znormalizowanym formularzu Freebusy odczytu URL do poprawy interoperacyjności między klient i serwera implementacji, jednocześnie rozszerzające funkcjonalność i użyteczność przy użyciu parametrów opcjonalnych.
hCalendar jest prosty, otwarty, rozproszonych kalendarza i formacie wydarzenia Reprezentacja 1:1 standard iCalendar (RFC2445) Element VEVENT właściwości i wartości w Semantyczny HTML lub XHTML.
Dokument ten rejestruje Enumservices dla programu Internet calendaring. W szczególności dokument ten skupia się na Enumservices planowania iMIP (iCalendar wiadomości współdziałania protokołu) oraz do uzyskiwania dostępu do Internetu kalendarza informacje z CalDAV (kalendarza rozszerzenia WebDAV).
W toku
Niniejszy dokument określa nowy Komponent kalendarza iCalendar VAVAILABILITY, która pozwala publikacji dostępnych i niedostępnych terminy związane z kalendarza użytkownika. Ten składnik może służyć w standard iCalendar Informacje wolny / zajęty wyszukiwania, iTIP Informacje wolny / zajęty żądań, w tym do generowania powtarzanej bloki czasu dostępne lub zajęty, z wyjątkami, w razie potrzeby.
Specyfikacja ta wprowadza szereg nowych właściwości iCalendar, które szczególnie użyteczne dla wydawców zdarzeń i w social networking.
Specyfikacja ta aktualizacje związane-do i wprowadza nowe właściwości iCalendar LINK i pokrewne-ID, aby umożliwić lepsze łączenie i Grupowanie składników iCalendar i powiązanych danych.
Niniejszy dokument określa kalendarz planowania protokół internetowy (iSchedule), który jest powiązanie z iCalendar transportu niezależny współdziałania protokołu (iTIP) do protokołu HTTP (Hypertext Transfer) umożliwiających współdziałanie kalendarza i planowania systemów przez Internet.
Maskowanie istniejących spotkań w wolne wnioski zajęty iCalendar
Niniejszy dokument określa rozszerzenie do kalendarza iTIP planowanie protokół pozwala organizatora mają konkretne zdarzenie, które mogą istnieć na kalendarz uczestnika ignorowane, gdy uczestnik oblicza i zwraca ich informacji wolny / zajęty po żądania od organizatora.
Niniejszy dokument określa zestaw nowych właściwości danych iCalendar.
Niniejszy dokument określa, jak innych niż gregoriański ponownego zasady mogą być określone w danych iCalendar.
Specyfikacja ta opisuje schemat reprezentujących zasobów kalendarza i harmonogramu. Zasób w kontekście planowania jest jakiekolwiek wspólne podmiot, który może być zaplanowane przez użytkownika kalendarza, ale nie obejmuje kontroli stanu obecności.
Niniejszy dokument określa rozszerzenia programu Internet Calendaring i planowania specyfikacji obiektu podstawowego (iCalendar) aby zapewnić poprawę stanu monitorowania, planowania i zadań.
Niniejszy dokument określa zestaw rozszerzeń składnika VALARM iCalendar do zwiększenia stosowania alarmów i poprawy współdziałania między klientami i serwerami.
Specyfikacja ta wprowadza nowy składnik iCalendar umożliwiający planowanie konsensusu, który jest głosowanie na szereg alternatywnych spotkania lub zadania alternatywy.

CalDAV
Podstawowej normy
Niniejszy dokument określa rozszerzenia do Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) Protokół do Określ standardowy sposób dostępu, zarządzania i udostępniania kalendarza i harmonogramu informacje oparte na formacie iCalendar. Niniejszy dokument określa funkcję “dostępu do kalendarza” CalDAV.
Niniejszy dokument określa rozszerzenia do kalendarza rozszerzenia funkcji dostępu WebDAV (CalDAV)”Kalendarz” aby określić standardowy sposób planowania operacji z elementów kalendarza opartego na iCalendar. Niniejszy dokument określa funkcję “Kalendarz auto harmonogram” CalDAV.
Dodatkowe i rozszerzenia
Specyfikacja ta opisuje jak rekordy DNS SRV, rekordy DNS TXT i dobrze znane identyfikatory URI mogą być używane razem lub oddzielnie, aby zlokalizować kalendarza rozszerzenia WebDAV (CalDAV) lub vCard rozszerzenia WebDAV (pomocą CardDAV) usług.
W toku
Specyfikacja ta określa rozszerzenie do CalDAV, który umożliwia serwerowi dostarcza powiadomienia do użytkowników kalendarz.
Niniejszy dokument określa, jak CalDAV serwery umożliwiają serwer zarządzany Kolekcje, aby zezwalał na używanie załączników związanych z danych iCalendar, przechowywane i zarządzane na serwerze.
Niniejszy dokument określa rozszerzenie do protokołu dostępu do kalendarza CalDAV pozwala klientom i serwerom na wymianę danych iCalendar bez potrzeby, aby wysłać dane strefy w pełnym wymiarze czasu.
Specyfikacja ta określa rozszerzenie do CalDAV, która oferuje szybki sposób na klienta, aby określić, czy zawartość zbioru kalendarza może ulec zmianie.
Funkcjonalność kalendarza użytkownika serwera Proxy w CalDAV
Specyfikacja ta określa rozszerzenie do CalDAV, która ułatwia klientom do konfiguracji i zarządzania kalendarza użytkownika proxy, używając rozszerzenia listy kontroli dostępu WebDAV jako podstawa.
Niniejszy dokument określa zestaw rozszerzeń protokołu dostępu do kalendarza CalDAV.
Specyfikacja ta określa rozszerzenie do CalDAV, który umożliwia udostępnianie kalendarzy między użytkowników na serwerze CalDAV.
Zobacz także Webdav

vCard

Podstawowej normy
Niniejszy dokument określa format vCard danych reprezentujących i wymiany różnych informacji na temat osób i innych podmiotów (np. w formacie i strukturze nazwy i adresy dostawy, e-mail adres, wielu numerów telefonów, Zdjęcie, logo, klipy audio, itp.). To jest nowa wersja i zastępuje RFC 2425, 2426 i 4770 i aktualizuje RFC 2739.
Niniejszy dokument określa schematu XML format vCard danych.
Niniejszy dokument określa wartość “aplikacji” dla vCard rodzaj nieruchomości, tak że vCard mogą być używane do reprezentowania aplikacji.
Specyfikacja podstawowej vCard 4.0 definiuje szereg właściwości, łącznie z datą urodzenia. Specyfikacja ta dodaje trzy nowe właściwości vCard 4.0, miejsce urodzenia, miejsce śmierci, a data śmierci.
Niniejszy dokument określa rozszerzenia do formatu vCard danych reprezentujących i wymiany pewnych informacji kontaktowych. Właściwości opisane tutaj zostały zdefiniowane przez grupę Open Mobile Alliance zbieżność adres książki w celu synchronizacji, przy użyciu synchronizacji danych OMA, ważne pola kontaktów, które nie zostały już zdefiniowane w specyfikacji podstawy vCard 4.0.
Niniejszy dokument określa wartość “urządzenie” do vCard rodzaju Właściwość tak, że vCard format może służyć do reprezentowania komputerowych urządzeń AGD, komputerów lub sieci elementów (np. serwer, router, przełącznik, drukarki, czujnik lub telefon).
Ta specyfikacja definiuje rozszerzenie do iCalendar i vCard formaty danych, aby zezwolić na wartości parametru do dołączenia pewnych znaków zabronione przez istniejących specyfikacji.
Ta specyfikacja definiuje “jCard”, format JSON dane vCard.
Dodatki i rozszerzenia
Ta Nota definiuje trzy mechanizmy dla uzyskania identyfikatora URI użytkownika kalendarz i czas wolny/zajęty. Należą do nich ręczne przekazywanie informacji, wymiany danych osobowych przy użyciu formatu vCard i katalogu wyszukiwania za pomocą protokołu LDAP.
hCard jest prosty, otwarty, rozproszonych formatu do reprezentowania osób, firm, instytucji i miejsc, za pomocą 1:1 przedstawienie właściwości vCard (RFC2426) i wartości w Semantyczny HTML lub XHTML.
W toku
Niniejszy dokument określa parametr “Typ usługi:” do wykorzystania na różnych właściwości vCard, aby pomóc klientom rozróżnienie między różnymi typami usług komunikacyjnych, które mogą używać tego samego protokołu, ale różne.
Niniejszy dokument określa rozszerzenie do formatu vCard danych reprezentujących i wymiany różnych informacji o sieci społeczne.
Dokument ten rejestruje vCard istniejącej wersji Właściwość wartości z IANA i zawiera kilka przepisów na jego składnię rodzajowego i wykorzystania.
Specyfikacja ta opisuje reprezentację vCard zasobów kalendarza i harmonogramu. Zasób w kontekście planowania jest jakiekolwiek wspólne podmiot, który może być zaplanowane przez użytkownika kalendarza, ale nie obejmuje kontroli stanu obecności.
Specyfikacja ta opisuje nową właściwość dla vCard specyfikacja formatu (RFC6350), aby umożliwić określenie objectclasses.
Specyfikacja ta opisuje nową właściwość objectclass wartość dla właściwości klasy obiektu vCard określone w projekcie vcard-objectclass pozwalając schedulable podmioty, które mają być oznaczone jako takie.
Pomocą CardDAV
Podstawowej normy
Niniejszy dokument określa rozszerzenia do Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) Protokół do Określ standardowy sposób dostępu, zarządzania i udostępniania informacji kontaktowych, oparty na formacie vCard.
Dodatkowe i rozszerzenia
W toku
Niniejszy dokument określa rozszerzenie do pliku vCard rozszerzeń protokołu WebDAV (pomocą CardDAV), który umożliwia serwerowi odsłonić katalogu jako zbiór książki adresowej tylko do odczytu.
Zobacz także Webdav

WebDAV
Podstawowej normy
Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) składa się z zestaw metod, nagłówki, a dodatkowe typy zawartości do HTTP/1.1 dla właściwości zasobu, tworzenia i zarządzania Kolekcje zasobów, adres URL obszaru nazw manipulacji i zasób blokada (unikanie kolizji).
Ta specyfikacja definiuje nową właściwość WebDAV, który umożliwia klientom szybko określić główne odpowiednie do bieżącego użytkownika uwierzytelnionego.
Dodatkowe i rozszerzenia
Ta specyfikacja definiuje powiązania i metodę BIND do tworzenia wielu powiązań z tego samego zasób. Tworząc nowe wiązania do zasobu powoduje, że co najmniej jeden nowy URI mają być mapowane do danego zasobu. Serwery wymagane do zapewnienia integralności wszelkie powiązania, które pozwalają tworzyć.
Niniejsza specyfikacja definiuje rozszerzenie WebDAV, który umożliwia efektywne synchronizacji zawartości kolekcji WebDAV.
Specyfikacja ta rozszerza Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) MKCOL (zrobić kolekcja) Metoda, aby umożliwić zbiór arbitralnych resourcetype ma zostać utworzony i właściwości określone w tym samym czasie.
W tym dokumencie omówiono właściwości i drobnych zachowań klientów z kontyngentu (rozmiar) implementacji na repozytoria protokołu WebDAV.
Ta specyfikacja definiuje Mechanizm odnajdowania, dzięki któremu można reklamujemy serwery obsługi żądania POST z wyżej wymienionych “dodać kolekcja element członkowski” semantyka.
Niniejszy dokument określa zestaw metod, nagłówków i typy zasobów, które definiują WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning) wersji rozszerzeń protokołu HTTP/1.1.
Niniejszy dokument określa zestaw metod, nagłówków i właściwości komponowania WebDAV wyszukiwania, aplikacja protokołu HTTP/1.1 do efektywnego wyszukiwania DAV zasobów w oparciu o określone kryteria klienta-dostarczone.
Specyfikacja ta rozszerza Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) Protokół do obsługi, po stronie serwera zamawiania członków kolekcja.
Ta specyfikacja definiuje nową właściwość WebDAV, który umożliwia klientom szybko określić główne odpowiednie do bieżącego użytkownika uwierzytelnionego.
Specyfikacja ta rozszerza Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) Protokół do obsługi, po stronie serwera zamawiania członków kolekcja.

W toku
Ta specyfikacja definiuje, jak w nagłówku HTTP woleć może służyć przez klienta WebDAV na wniosek, że pewne zachowania, realizowane przez serwer podczas konstruowania odpowiedź na żądanie sukces.
Niniejsza specyfikacja definiuje rozszerzenie WebDAV, który umożliwia serwerowi dostarcza powiadomienia do użytkowników.
Niniejsza specyfikacja definiuje rozszerzenie WebDAV, który umożliwia dzielenie się zasobami pomiędzy użytkowników na serwerze WebDAV.

Związanych z

Podstawowej normy
Niniejszy dokument określa format daty i godziny, do wykorzystania w Internecie protokołów, które jest profil standard ISO 8601 reprezentacja daty i czas przy użyciu kalendarza gregoriańskiego.
Informacje o strefie czasowej służy jako element podstawowy protokół protokoły, takie jak kalendarze suite i DHCP. Bazy danych stref czasowych (TZ) określa wskaźniki wykorzystywane w różnych protokołów, a także ich semantyczne znaczenie, dla wszystkich miejscowości na całym świecie. Ta baza danych został starannie utrzymane i rozprowadzane nieodpłatnie przez grupę ochotników, koordynowany przez jednego wolontariusza, który zamierza przejść na emeryturę. Ta Nota określa procedury związane z konserwacji bazy danych, TZ i związanego kodu, w tym jak przedstawić proponowane aktualizacje, jak decyzje dotyczące włączenia tych aktualizacji wykonane i wybór eksperta wyznaczonego przez i dla społeczności strefy czasowej. Zamiarem niniejszej noty jest, w miarę możliwości, do dokumentu istniejących praktyk i zapewniają środki do ułatwienia kolejnych opiekunów bazy danych.
Dodatkowe i rozszerzenia
W toku
Specyfikacja ta opisuje, jak klientów można odkryć wiele usług, aby skonfigurować sobie z minimum informacji dostarczonych przez użytkownika, jak możliwych sekwencji kwerendy i minimum obciążenie dla administratorów usług.
Specyfikacją Portable kontaktów jest przeznaczony do ułatwienia dla programistów, aby dać użytkownikom bezpieczny sposób, aby uzyskać dostęp do listy adresów książek i przyjaciele, które oni zbudowali całej sieci. Konkretnie to ma na celu stworzenie wspólnego dostępu wzór i kontakt schematu, że każdej strony może zapewnić, dobrze określone zasady uwierzytelnianie i dostęp do biblioteki standardowej, które mogą pracować z umiejscowienie i absolutnie minimalnym złożoności, z najlżejszych toolchain możliwe wymagania dla programistów.
Niniejszy dokument określa usługę dystrybucji danych strefy czasowej, która umożliwia niezawodne, bezpieczne i szybkie dostarczanie danych strefy czasowej do systemów klienckich, takich jak kalendarze i planowania systemów operacyjnych lub aplikacji.
Specyfikacja ta opisuje format opisu informacji o strefie czasowej dla oprogramowania i usług.
WS-kalendarz jest oaza cross domena dla przekazywania informacji harmonogram i interwał między i w obrębie usług

Comments are closed.