AzzCardfile FAQ – najczęściej zadawane pytania

Original: http://www.azzcardfile.com/faq.html

Azz Cardfile Personal Information Manager (PIM) software


Znane istotne błędy i rozwiązania
 • Błąd Windows Widok perspektywiczny “access violation” (ustalone w wersji 3.3)
 • Inne problemy z Windows Vista
 • Plik .azz chronionych hasłem nie przyjmuje hasło
 • Paski (menu) niestabilny (stałe od wersji 3.2)
 • Tytuł karty grafiki, ale nie zawartość karty (stałe od wersji 3.2)
Azz Cardfile instalacji
 • Zmodyfikuje wszelki mojego akta systemu AZZ?
 • Chciałbym mieć dysk instalacyjny
 • Błąd: “nie pliku zip określony” po uderzeniu przycisk instaluj
 • Kopie zapasowe
 • Ponowna instalacja/aktualizacja do nowej wersji
 • Przeniesienie AZZ Cardfile i wszystkie dane na inny komputer
 • Montaż i szybkie porady Strona startowa
Zakup Azz Cardfile & wprowadzanie kodów
 • Nie można podać dane mojej karty kredytowej przez Internet
 • Używam programu w domu, może używać mojego SingleUser License w biurze PC?
 • Mają płacone, ale nic nie otrzymał.
 • Program nie przyjmuje kodów licencji.
Za pomocą Azz Cardfile
 • Co to jest liczba kart i karty limit rozmiaru?
 • Import danych MS Access
 • Nie Importuj plików MS cardfile *.crd
 • Gdy import do AZZ, plik zawiera karty, które nie moje
 • Jak zmienić domyślną czcionkę dla karty?
 • Usunąć lub przenieść wiele kart do innego pliku
 • Jak zarządzać wieloma cardfiles
 • Po włożeniu obiekty do karty, program spowalnia lub awarii.
 • Wewnętrzny program nie działa, Windows XP
 • Powolne działanie otwierania, zapisywania, edytowania
 • Błędy krytyczne systemu Windows 95/98
 • Komunikat o błędzie “pracy.AZZ nie jest plik AZZ”
 • Importowanie/Eksportowanie Cardfile AZZ do z książki adresowej programu Outlook MS
 • Lista nie sortować alfabetycznie
 • Próba otwarcia pliku, mówi komunikat “plik jest już otwarty”
 • Nie można dodać lub usunąć karty. Te opcje nieaktywne.
 • Otworzyć określonego pliku za każdym razem zamiast domyślnego pliku ostatnio używane
 • Korzystanie z wiersza polecenia, aby otworzyć karty określone w pliku określonego
 • Może być stosowany w sieci?
 • Drukowanie kart stale na jednym arkuszu
 • Zmiana klienta poczty E-mail
 • Po wydrukować karty, nazwa nie jest wyświetlany na karcie
 • Koperty i etykiety
 • AZZ Cardfile można dostosować do Palm Pilot/Windows CE?
 • Działa na Linux OS?
 • Struktura pliku .azz

Znane błędy

W Windows Vista błąd “dostęp do naruszenia”

Aktualna wersja 3.3 jest błąd Vista “access violation”, proszę uaktualnić do pobrania z naszej strony internetowej i zainstalować starszą wersję.

Niektórzy użytkownicy wersji 3.2 zgłaszali “naruszenie dostępu” błąd przy wyjściu, to nie zrobi krzywdy lub prowadzić do utraty danych.

Zalecenia:

Zainstalowaniu należy zalogować się jako admin.

Przechowywać pliki danych w dokumentach.

W Windows Vista inne

Nie Zapisywanie zmian, błąd naruszenia zasad dostępu i inne:

Na pulpicie, lub w C:/Program akta/Azz Cardfile/Azz cardfile.exe, prawym przyciskiem myszy ikonę programu, wybierz “zgodność” i “Uruchom ten program w zgodność tryb pod kątem” > Windows XP.

Błąd hasło nie działa

Aby zaoszczędzić czas wdrożyliśmy moduł ochrony haseł zaprojektowany przez innych, i odkryliśmy niedawno, że ma wadę.

Co się dzieje: Jeśli użytkownik mistypes hasło 1 raz zapytany, program pyta ponownie i wyświetla nieco inne większe pole. Nawet jeśli użytkownik wpisze to poprawne hasło, hasło pliku czasami automatycznie zmienia.

Obejście.

Aby tego uniknąć, gdy popełnisz hasło 1 raz i program mówi tak, nie wpisywać go ale kliknij przycisk “Anuluj” i zamknij okno, a następnie ponownie uruchom program i wpisz hasło prawo.

Innymi słowy musisz wpisać poprawne hasło pierwsze pytanie, jeśli nie uda i program prosi o powtórzenie, nie ponownie program zamiast.

Upewnij się, że masz włączony, wykorzystania kopii zapasowej narzędzia menu AzzCardfile > Opcje > ogólne.

Jeśli zapomniałeś hasła lub hasło zostanie uszkodzony:

1. odzyskać plik .bak. Powinien znajdować się w tym samym folderze, w którym główny plik jest (chyba, że wyłączono funkcję kopii zapasowej) i nosić te same nazwy pliku i rozszerzenia .bak. Skopiuj bak do innego folderu, zmień przypisanie rozszerzenie .azz i otworzyć w programie Azz Cardfile.

2. Azz pliki danych użyj wzorzec świszczący dźwięk hasło ochrona. Skopiuj plik do innego folderu, nazwy to rozszerzenie zip i korzystać z wszelkich dostępnych zip hasło poprawa koniuktury oprogramowanie Szukaj internet “świszczący dźwięk hasło”, istnieje wiele takich narzędzi.

Możemy poprawianie tego błędu dla najbliższych wersji 4. Przepraszamy za niedogodności, które mogą być przyczyną

Paski narzędzi niestabilny (Poprawiono w wersji 3.2, proszę uaktualnić)

Na niektórych PC Monitor karta graficzna kombinacji, narzędzi staje się niestabilny: znikają elementy menu, paski narzędzi nie dok raz oderwane od ich placeholds. Ponowne uruchomienie programu, należy poinformować, dok je ponownie.

Tytuł karty grafiki, lecz nie zawartość karty

 

Ten błąd pojawia się, gdyprzywożone z MS cardfile.Pliki CRD. Czy minimalne Edytuj, aby każda karta zmiany list back dalej lub wstawić spację na końcu tekstu. To pozwoli wydrukować zawartość karty.

 

Ten błąd zostanie poprawiony w wersji 3.2. Proszę uaktualnić i importować pliku CRD przy użyciu nowego programu całej karty należy następnie wydrukować.

 

Instalacji
Zmodyfikuje wszelki mojego akta systemu AZZ?

 

AZZ Cardfile dodać kilka pozycji w rejestrze (do zapamiętania ostatnio używanych plików, rozmiar okna, położenie, kolory, czcionki, itp.) To nie dodać/zmienić żadnych OCX, DLL, INI lub inne pliki w folderach systemowych.

 

Chciałbym mieć dysk instalacyjny

 

Wypakuj zawartość pakietu instalacyjnego AZZCRDxx.ZIP do folderu tymczasowego. Skopiuj wszystkie trzy pliki (ustawienia.EXE PLIK README.TXT i FILE_ID.DIZ) na CD. Jeśli chcesz mieć go na dyskietce 1.44MB, kopiować AZZCRDXX.ZIP, jako wyodrębnione rozmiar jest o 1.6 MB. Etykieta dysku “AZZ Cardfile instalacji”. Uruchom Instalatora.EXE w celu zainstalowania AZZ Cardfile.

 

Problem: “nie pliku zip określony” po uderzeniu przycisk instaluj

 

Pewnie niektórzy agenci archiwizacji (Zip Magic, Zip foldery, NetZip lub innych) były aktywne podczas instalacji. Tymczasowe wyłączenie narzędzia zip i zamknij inne aplikacje przed instalacją.

 

Tworzenie kopii zapasowej danych.

 

AZZ Cardfile dwie części program sam i pliki danych, które tworzysz. Nie martw się o programie, można pobrać z naszej strony internetowej i zainstalować go ponownie, gdy chcesz. Zachować tylko kody licencji.

 

Istnieje funkcja kopii zapasowej w AZZ Cardfile, “na” domyślnie. Chyba że un sprawdzanie ono (Narzędzia > Opcje > ogólne), dla każdego pliku danych plik kopia zapasowa jest tworzona automatycznie w tym samym folderze (domyślnie) lub inne określone. Może to być przydatne, jeśli komputer zawiesza się (np. w przypadku braku energii elektrycznej) w czasie pracy z AZZ Cardfile. Plik danych może ulec uszkodzeniu w takim przypadku, ale masz plik kopia zapasowa posiada te same nazwy pliku i rozszerzenia .bak (ex. myfile.bak). Zmień nazwę na myfile.azz i Otwórz za pomocą AZZ Cardfile. Również opcję “Automatyczne zapisywanie co n minut” może być przydatne, przyśpieszyć ono od samego menu Narzędzia > Opcje > ogólne.

 

Rzeczy jak całkowita komputer awarii, pożaru lub coś tak, należy kopię zapasową wszystkich ważnych dokumentów do innych mediów, takich jak CD i przechowywać oddzielnie. Pliki danych AZZ zawarte. AZZ dane pliki mają rozszerzenie .azz i znajdują się na dysku twardym, gdzie po raz pierwszy zapisany je.

 

Jeśli chcesz zachować kopie plików danych na innym komputerze, wystarczy skopiować tam, lub, jeśli podłączone do sieci komputerów, zestaw funkcji kopia zapasowa beforementionned tak że plik kopia zapasowa jest tworzone automatycznie do folderu na drugim komputerze.

 

Ponowna instalacja i aktualizacja do najnowszej wersji.

 

Jeśli posiadasz licencję, można pobrać z tej witryny sieci Web i instalacja/reinstalacja programu każdej chwili jak to konieczne, to za darmo dla posiadaczy licencji. Zachować tylko te numery kodów licencji, które wysłaliśmy ci.

 

Jeśli aktualizujesz z wersji 2.0 lub wyższej, do pobrania z naszej strony i zainstaluj na górze, nie jest konieczne odinstalowanie starego programu. W ten sposób rejestracji zostaną automatycznie przeniesione, a większość opcji (jeśli zestaw innych niż domyślne) zachowane.

 

Pliki danych (somefile.azz) nie zostaną naruszone (z wyjątkiem sample.azz, który jest zastępowany podczas instalacji), nowszej wersji automatycznie przeliczy je do nowego formatu przy pierwszym otwarciu. Tylko nie zapomnij zamknąć program i wszystkie uruchomione aplikacje przed instalacją.

 

Przeniesienie AZZ Cardfile i wszystkie dane na inny komputer

 

Łatwo można przenieść dane z jednego komputera do drugiego:

 

 1. Zainstalować AZZ Cardfile na innym komputerze (sugestia: Pobierz najnowszą wersję).
 2. Podaj kody rejestracji.
 3. Skopiuj pliki danych z komputera pierwszy (dane przechowywane w plikach azz Cardfile AZZ).

 

Jeśli nie wiesz, gdzie znajdują się pliki azz, można:

 

 • AZZ Cardfile otwarciu pliku, kliknij przycisk “Zapisz jako” w menu Plik
 • Wybierz Start | Znajdź | Pliki lub foldery w systemie Windows i poszukaj *.azz
Zakup Azz Cardfile & wprowadzanie kodów
Nie można podać dane mojej karty kredytowej przez Internet
Kolejność stron za pomocą technologii bezpieczne, ale jeśli niezdecydowany, mamy inne opcje płatności: karty kredytowej faksem, karty kredytowej przez telefon, faktura proforma (wyboru lub przelewem), PayPal i więcej. Trzeba zamówić online w każdym przypadku, w procesie należy wybrać preferowaną metodą rzeczywiście przesłać pieniądze. Zacznij tutaj.
Używam programu w domu, może używać mojego SingleUser License w biurze PC?
Tak. Zgodnie z umową licencyjną:
Jeden egzemplarz zarejestrowany AZZ Cardfile mogą być wykorzystane przez jedną osobę, która korzysta z oprogramowania osobiście na jeden lub więcej komputerów, lub zainstalowany na pojedynczym komputerze używany nie jednocześnie przez wiele osób, ale nie oba.
Zbiorowy używać lub sieci należy numer albo zakupu licencji równą komputerów korzystających z licencji AZZ Cardfile lub witryny. Zobacz informacje o cenach.
Zapłacił, ale nie dostalem kody licencji.
Po udanej transakcji powiadomienie od kolejności przetwarzania firmy i wysyłać kody rejestracji adres E-mail, który należy dostarczyć na zakup. W niektórych przypadkach może upłynąć biznes do 2 dni, ale zwykle tylko kilka godzin. Otrzymasz potwierdzenia przelewu sukces? Jeśli tak, prosimy o przekazanie go do [email protected]. W przeciwnym razie należy skontaktować się SWREG, sklep internetowy, który możemy wykorzystać do sprzedaży naszych produktów.
Program nie przyjmuje kodów licencji.
Być może wziąłeś literę “o” na cyfrę “0”, litera “I” cyfrę “1”, itp. W wiadomości E-mail zaznacz z myszy numer seryjny, Kopiuj (Ctrl + C) i wklej w odpowiednie pole w polu rejestracji programu.
Za pomocą AZZ Cardfile

Co to jest liczba kart i karty limit rozmiaru?

Limit karty powinien być około 2,000,000,000 pierwszy to sprobuje. Każda karta może posiadać dowolną ilość danych, to jest ograniczona tylko przez zasoby pamięci systemu. Testowaliśmy cardfile z 100.000 kart, rozmiar kart było ponad 10 MB.
Jednak jeśli liczyć karty i/lub wielkości jest bardzo duże, niektóre działania (Dodawanie nowych kart, karty wklej ze schowka, itp.) może zająć dużo czasu na typowym komputerze.

Import danych MS Access
Nie znając dokładnie struktury pliku mdb, to niemożliwe dawać pełne instrukcje krok po kroku.
Rekord AZZ Cardfile (karta) ma tylko 2 pola: tytuł i ciała.
W MS Access:
Przed wyeksportowaniem z MS Access, należy zmienić dane, tak że pierwsze pole zawiera, co trafi do tytułu, inne pola do kart.
Jeśli chcesz dołączyć do innego pola tytuł (e. g. Imię i nazwisko), tworzenie kwerendy, w tym (zrobić pierwsze pole: C_IND: [Imię] & “” & [LastName]). Następnie wyeksportować do rozdzielanego (eksport | Plik tekstowy | Rozdzielany | Średnik, qual tekst, {nie}, itp.).
W AZZ Cardfile:
Plik | Przywóz | Plik tekstowy | Rozdzielany. Zrobić ogranicznik średnik (;). Pierwsze pole będzie karta tytuł, wszystkie inne pola będą karty linii ciała.
Jeśli masz podstawową wiedzę o MS Access tabele i kwerendy, to powinno być łatwe do wyeksportowania danych do AZZ Cardfile.

Nie Importuj plików MS cardfile *.crd
Usuń wszystkie grafiki i innych obiektów wewnątrz karty Otwórz MS Cardfile, załadować pliku crd, zapisać go jako ver. 3.0 (plik > Zapisz jako > Zapisz jako typ pliku) i spróbuj ponownie zaimportować do AZZ. Jeśli ten błąd będzie się powtarzał, zajrzeć do wnętrza pliku CRD (Otwieramy go notatnikiem). MS Cardfile crd, które pliki należy uruchomić z literami “MGC”, jeśli nie, prawdopodobnie plik nie jest plikiem CRD lub uszkodzony.
Gdy import do AZZ, plik zawiera karty, które nie moje
Najprawdopodobniej zostały zaimportowane do sample.azz, który pojawia się przy pierwszym uruchomieniu programu po instalacji. Utwórz nowy pusty danych pliku (menu Plik > nowy), a następnie zaimportować.

Jak zarządzać wieloma cardfiles?
AZZ Cardfile (jak większość innych programów) to dwie części: tworzonych plików samego programu i danych. Wystarczy utworzyć nowe pliki dla różnych grup przepisów kulinarnych adresów, lub notatki, niezależnie od…
Utwórz nowy plik danych za pomocą menu Plik > nowy, lub kliknij “pusty arkusz biały” przycisk na pasku narzędzi.
Po uruchomieniu AZZ Cardfile z ikony na pulpicie lub menu start systemu Windows, ładowany jest automatycznie ostatni używane dane pliku do innego pliku, Użyj menu Plik Otwórz > otworzyć (lub przycisk “Open”), jest również przydatna funkcja “Lista niedawno używanych plików” mała strzałka między przyciski “Otwórz” i “Zapisz”. Tej listy można ustawić dowolną liczbę narzędzi > Opcje > ogólne.
Innym sposobem otwierania plików przez skojarzenie pliku. AZZ Cardfile dane pliki mają rozszerzenie .azz gdy klikniesz dwukrotnie tych plików z dowolnego pliku przeglądarki (np. Windows Explorer) AZZ Cardfile program uruchamia i otwiera w tym pliku. Można nawet tworzyć skróty na pulpit skierowany do poszczególnych plików.

Po włożeniu obiekty do karty, program spowalnia lub awarii.
Można wstawiać obiekty jak obrazy, skróty, Przewyższać prześcieradła itp do karty AZZ, ale może to spowodować spowolnienie lub błędy jeśli zrobić źle.
Na przykład niektórzy internet strony internetowe mają wbudowany skrypty, któreuruchamiane po otwarciu. Podczas takiej strony Włóż AZZ karty i wybierz kartę, skrypt może spróbować uruchomić, spowolnienie wszystko lub spowodować błąd. Tak samo może się zdarzyć, wstawianie różnych rzeczy, upewnij się, że Wstawianie obiektu i nie przetwarza.
Prawo przykład: skanowanie dokumentu, Zapisz jako obraz, a następnie wstawić obrazu.
Wewnętrzny program nie działa, Windows XP
W systemie Windows XP jeśli podłączenia do Internetu przez łącza szerokopasmowe, poszukaj w kontroli Panel\Administrative Tools\Services w telefonii na karcie Typ uruchomienia i zrobić pewny to skonfigurowano do automatycznego, nie instrukcji.

Powolne działanie otwierania, zapisywania, edytowania
Azz dane pliki skompresowane z algorytmu zip, i opóźnienie podczas otwierania jest czas unzdll.dll do rozpakowania pliku. Plik z 1000 tekst karty wewnątrz może potrwać do 10 sekund do otwarcia na 1GB procesor i 256MB pamięci RAM.
Jeśli to trwa znacznie dłużej niż to, i masz pewność, że zasoby komputera nie mocno zużyte przez coś innego:
1. spróbuj zwolnić wszelkie 3 strony zip unpacker/dekompresor, że może być uruchomiony na komputerze w tle. To mogą być sprzeczne z azzcardfile w unzdll.dll.
2. mieliśmy przypadek z źle napisany freebie antywirusowe, które konflikt z większości innych programów. Myślę, że było coś takiego jak “Ezantivirus”. Także spróbuj rozładować (zwolnić, przy użyciu klawiszy Ctrl + Alt + Del nie odinstalować!)każdy dobry/legalne “zawsze na” zabezpieczenie programy, ale ważne! fizycznie odłączyć kabel sieci i internet przed robienie ów.
3. zrobić pewny *.azz pliki danych przechowywane na komputerze w folderze, który nie jest ograniczony/chronione w jakikolwiek sposób. Jeśli nie jesteś pewien, zachować je w folderze Moje dokumenty.

Błędy krytyczne systemu Windows 95/98
Jeśli Azz Cardfile instaluje się dobrze, ale kiedy się zaczęło produkuje błędy: dostęp naruszenie na adres 004D58C0, EReadError wyjątek w module AZZ CARDFILE.EXE w 0001FC7B… Aktualizacja Internet Explorer do co najmniej 5,5 tutaj: http://windowsupdate.microsoft.com/ że będzie zainstalować moduły systemu Windows do wyświetlania pasków narzędzi styl Windows XP na Azz Cardfile (i innych nowszych programów).
Próbuje otworzyć plik komunikat o błędzie jest wyświetlany: “pracy.AZZ nie jest plik AZZ”.
Możliwe przyczyny.
1.
Plik zostanie zapisany za pomocą AZZ Cardfile wersja 3.0 i spróbuj otworzyć go z wersji 2.2. (różne wersje na swojej pracy i komputerów domowych?). Możliwe rozwiązania:
A) na komputerze z wersji 3.0 zainstalowany, eksport pliku (plik | Eksport) do wersji 2.x. Wtedy będzie odczytane przez v2.x
B) Zainstaluj wersję 3.0 (dostępny tutaj) do innego komputera. Uaktualnić jest wolny.
2.
AZZ Cardfile tworzy plików *.tmp proces otwierania pliku *.azz. Po pomyślnym otwarciu, usuwa *.tmp. Jeśli aplikacji nie zakończyć normalnej, lub inny błąd, tmp może zostały pozostawione cofnięte. Powiedzieć, że nie można otworzyć pliku pracy.AZZ. Po pierwsze to jest kopia zapasowa. Szukaj pracy dysku.TMP. Usunąć (pracy.TMP). Spróbuj otworzyć pracy.AZZ ponownie.
Ten problem jest związany z AZZ Cardfile wersje 2.x i nie powinno się zdarzyć z wersji 3.x.
3.
Jeśli nic powyżej pomaga, starają się zbadać strukturę plików może jakoś uszkodzone.
Eksperyment z kopią pracy.Plik AZZ, oczywiście.
Zmienić pracę.AZZ do pracy.ZIP.
Spróbuj otworzyć go z zip aplikacji (WinZip lub inne).
Jeśli wersja pliku jest 2.x, należy znaleźć plik pracy.TMP wnętrze ten archiwum.
Rozpakuj go i Otwórz za pomocą dowolnego edytora tekstu (np. w notatniku).
Pierwszy wiersz powinien być: LY1DL innego cardfile
Następnie należy karty z niektóre Tagi.
Jeśli wersja pliku jest 3.0, należy znaleźć pliki ABC. ~ h i ABC. ~ ja wewnątrz zip.
Jeśli ty nie Rozpakuj plik w ogóle, to znaczy, może być uszkodzony przez niektórych awarii systemu podczas zapisywania pliku.
Spróbuj znaleźć kopię zapasową.

Importowanie/Eksportowanie Cardfile AZZ do z książki adresowej programu Microsoft Outlook
Istnieje możliwość importowania i eksportowania między AzzCardfile pliki danych (.azz) i Microsoft Outlook (lub Outlook Express) książki adresowej, z niektórych limtations, jak AB opiera się na wstępnie zdefiniowanych pól i AZZ jest jednak swobodnych bez pola w ogóle.
1. outlook > AZZ
W menu programu Outlook plik > eksportu > książki adresowej > plik tekstowy (CSV), że rozszerzenie pliku .txt lub CSV
W AZZ (nie zapomnij, aby utworzyć nowy, pusty plik) menu Plik > Import > plik tekstowy, Przeglądaj i wybierz to, OK, Pozostaw domyślną ogranicznik jak przecinek (to jest używany przez program Outlook do eksportowania). Plik wynikowy zawiera karty z tytułu “Nazwa”, że pokazuje co linia w AZZ odpowiada pole z Outlook AB.
2. AZZ > Outlook
Wszystko do tyłu jedyną ważną rzeczą jest że musi mieć te same parametry na tej samej linii w wszystkie karty, np. imię, nazwisko, pracy telefonu itp i odpowiednią liczbę pustych wierszy, jeśli czegoś brakuje.
Alfabetycznym funkcji sortowania listy kart nie działa, wynikające w aukcji nie począwszy od A w górnej części listy. Obecnie karty o nazwie,”ZZZ”, zawsze pojawia się na początku listy.
Upewnij się, że narzędzia | Opcje | Ogólne > sortowania kart listy jest zaznaczone.
Prawdopodobnie masz znak spacji przed “ZZZ”. Masz “ZZZ”. Po prostu usunąć pierwszą literę (przestrzeń) i będziesz miał “ZZZ”. AZZ Cardfile rozpoznaje znaku jako pierwsza litera alfabetu. Może to być przydatne, jeśli chcesz umieścić karty nad porządkiem alfabetycznym.
Podczas próby otwarcia pliku, program nadal twierdzą, że plik jest otwarty, choć nic nie jest widoczne.
Ewentualnie plik jest już otwarty, ale to jest zminimalizowane do paska zadań (na dole ekranu). Poszukaj małej cardfile ikona w zawiadomienie powierzchnia albo System Taca (prawej części paska, obok zegara).
Jest to ustawienie domyślne, można wyłączyć przez niepowstrzymany “Minimalizuj do zasobnika systemowego” w narzędziach | Opcje.
Nie można dodać lub usunąć karty. Dodaj nową kartę a Usuń kartę Opcje jesteście przyciemniony na zewnątrz.
Najprawdopodobniej masz wciśnięty przycisk “Blokada karty” (pomiędzy “Znajdź” i “Opcje”). Kliknij przycisk myszki, aby zwolnić.
Czy istnieje sposób aby otworzyć biorąc pod uwagę konkretnych plików, za każdym razem zamiast domyślnego “ostatni plik używany”?
AZZ Cardfile używa pliku stowarzyszenia. Wystarczy dwukrotnie kliknąć na plik .azz, który chcesz otworzyć. Możesz umieścić skrót do tego pliku na pulpicie.

Jak korzystać z programu z wiersza polecenia, które zostanie otwarte karty w pliku określonego?
AZZ Cardfile można uruchomić z wiersza poleceń (Start | Uruchom) lub skrót, przy użyciu parametrów. Pierwszy parametr jest nazwą pliku, po drugie karta tytuł. Na przykład wiersza polecenia może być podobny do tego:
“AZZ Cardfile” “c:/xxx/yyy/zzz/abc.azz” “Jan”
Po uruchomieniu tego polecenia, AZZ Cardfile otwiera plik abc.azz i pokazuje pierwszą kartą z John w tytule. Może to być przydatne w niektórych automatyzacji zadań, plików wsadowych. Takie polecenie można umieścić w zaplanowane zadania systemu Windows.
Może być stosowany w sieci? Jest wielu użytkowników programu?
Tak, ale dowolny plik danych jeden mogą być otwierane w trybie wyłączności jeśli ktoś w sieci próbuje otworzyć plik, który już otworzyłem, zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy i kopię pliku zostanie załadowany. Jeśli zmiany zostaną wprowadzone do tej drugiej instancji, to musi być synchronizowany z oryginalnego pliku | Scalanie pozycji menu.
Muszę wydrukować tytuły i karty stale na jednym arkuszu.
Menu główne: plik | Druk | Wszystkie. W pliku | Opcje drukowania odznacz “Podział strony po każdej karty”.
Czy jest jakiś sposób, aby automatycznie rozpocząć bez domyślnego klienta poczty E-mail, po kliknięciu na adres E-mail?
Opcje | Zaawansowane | Za pomocą klienta e-mail alternatywne, a następnie przejdź do Program Files / program nazwy .exe
Po wydrukować karty, nazwa nie jest wyświetlany na karcie.
Jeśli drukujesz karty na różnych stronach, można ustawić kartę nagłówek (tytuł, nazwa) w nagłówku strony:
Wybierz opcję “Drukuj opcje” w menu “Plik”, a następnie typ & h w polu “Nagłówek”.
Aby dowiedzieć się, jak skonstruować nagłówka strony (lub stopki), kliknij na ?” w prawym górnym rogu okna dialogowego, a następnie kliknij pole “Nagłówek”.
Co o koperty i etykiety, druk?
Niestety, nie można drukować bezpośrednio z AZZ cardfile do etykiet avery, jednak, można wyeksportować plik w formacie rtf (plik | Eksport | Plik w formacie RTF), a następnie otworzyć go z MS Word i wydruku etykiet z tam.
Mamy nadzieję, że drukowanie kopert i etykietach adresowych będą realizowane w kolejnych wersjach. Do tej pory można spróbować eksperymentować z rozmiaru papieru, orientacji i marginesów w ustawieniach strony. Przy użyciu odpowiedniej kombinacji, to jest możliwość drukowania na kopertach.
AZZ Cardfile można dostosować do Palm Pilot?
Niestety nie planujemy zrobić Palm Pilot lub innych urządzeniach przenośnych wersji w najbliższej przyszłości.
Pewnego rodzaju automatycznej synchronizacji jest w planach.
Tymczasem próby eksportu azz plików txt, a następnie zaimportować pliki txt do książki adresowej Palm Pilot.
Lub zmień jego nazwę na .doc i import do pocket PC korygująca część jako dokument programu Word.
Działa na Linux OS?
Jest nie wersja Linux AZZ Cardfile, ale jeden z naszych użytkowników ma testowałem to przy użyciu Windows emulatora Wine. AZZ Cardfile na Linux OS.
Jaka jest struktura pliku .azz?
Dla lepszego zrozumienia struktury pliku azz:
Utwórz plik N.AZZ z niektórymi kartami wewnątrz.Zmień jego nazwę na N.ZIP.Wyciąg N.ZIP i dostaniesz N.TMP.Zobacz plik N.TMP z Notepad.You powinieneś zobaczyć coś takiego:
LY1DL inny cardfile TXT
<CARDS>7
<TITLE>AAA
<CREATED>3.60281800862268E + 0004
< OSTATNIO OTWARTE > 3.60281801517361E + 0004
Tutaj należy zawartość karty AAA
Tutaj należy zawartość karty AAA
Tutaj należy zawartość karty AAA
<TITLE>BBB
<CREATED>3.60281802287037E + 0004
< OSTATNIO OTWARTE > 3.60281802629630E + 0004
Tutaj należy zawartość karty BBB
Tutaj należy zawartość karty BBB
Tutaj należy zawartość karty BBB
…..
…..
Jeśli używasz formatu RTF, pierwsza linia będzie LY1DL innego cardfile RTF i zobaczyć kody formatowania w treści karty.
AZZ Cardfile wersje 1 1.4 używany ten prosty format. Od wersji 1.5 pliki kompresowane, przy użyciu algorytmu zip domeny publicznej. W związku z tym teraz AZZ pliku jest plik zip prosty plik tmp wewnątrz.
Wersja 3.0 i nowszych plików azz mają nieco inny format niż w starszych wersjach. Można otworzyć wszystkie pliki azz w wersji 3.0. Jeśli plik jest tworzony/edytowane z tej wersji, i chcesz, aby otworzyć go za pomocą starszej wersji, należy wyeksportować go (plik | Eksport).
Co się zmieniło?
Zmień nazwę file.azz na file.zip i otwórz go za pomocą programu WinZip. Znajdziesz 2 akta wnętrze ten archiwum: jedna zawiera indeks (. ~ ja), inne karta zawartość, lub “kupie” (. ~ h).
Dlaczego zmiany?
We wcześniejszych wersjach cały plik został załadowany do pamięci. Wersje 3.x może zawierać duże obiekty (bitmapy itp.), które mogą zwiększyć rozmiar pliku w megabajtach i mocno zużywa zasobów systemowych. W związku z tym tylko plik indeksu jest załadowany, zawartość jest przechowywana w pliku tymczasowego stosu kart. Przyśpiesza to plik otwarcie procesu znacząco.

Comments are closed.