Promieniowanie vs Energii

Original: http://home.netcom.com/~sbyers11/grav11E.htm

PREMIERA vs ENERGETYCZNA PROMIENIOWANIA SPECTRA

Źródło: przyczyną promieniowania głównego nie jest ujęty w tym modelu. Charakteryzując cechy promieniowania głównego, ważne jest, aby pamiętać, że nie może być dalej promienistej energii elektromagnetycznej, nawet jeśli może być postrzegane jako “potencjał”, …. potencjalnej energii. W wolnym obszarze przestrzeni przepływu izotropowego premiera jest tylko promieniowanie promieniowanie. W zacienionej przestrzeni z przepływem niesymetryczne promieniowania Prime się energia potencjalna, stosowane w warunkach możliwych grawitacyjne lub potencjału napięcia. Gdy strumień niesymetryczne stosuje się jako siłę w spada i zwalczania opóźniającego siły inercyjne podczas przyspieszania, to przejawia się w postaci energii kinetycznej obiektu.Przepływ niesymetryczne może nastąpić tylko za grawitacyjnego systemu siły, gdy obiekt (planeta) jest w pobliżu do zlewu lub cienia przepływ z kierunku planety. Ten pasywny system niezbilansowania jest jedyną metodą, obecnie znany przez naszą naukę. Kiedy obiekt, taki jak Boulder podniesiona do wysokości, uważa się, że energia wydatkowana w celu podniesienia Boulder przechowywane jako energii potencjalnej pozycji w Boulder. W tym modelu promieniowania i shadowing energię i życie wynika z niezrównoważonego przepływu promieniowania przez głaz.Siła i energia wydatkowana przez strumień promieniowania jest zasadniczo taki sam, czy głaz spada czy nie. Tak więc model ten przewiduje, że nieskończone źródło energii jest dostępne przed promieniowaniem Prime przy zasadniczo nieskończonej ceny.

W standardowym modelu promieniowania Physics EM spowodowane przyspieszeniem elektronów. W modelu tym elektronów istnieje jako odkształcenia widm głównego z kolei cienie główny widma sub. W ten sposób przyspieszenie elektronów i jego przesłaniania modulowania część głównego widma. Ten modulacji promieniowania głównego jest to, co wiemy, jak magnetyzm i promieniowania elektromagnetycznego. Z prac Fouriera, każdy modulacji ukazuje się w wyniku harmonicznych pierwotnych częstotliwości. Tak więc, promieniowanie EM może być postrzegane jako funkcję promieniowania głównego, jednak promieniowanie pierwsza nie można nazwać promieniowania elektromagnetycznego. Ponieważ promieniowanie EM jest prędkością światła, promieniowanie pierwsza musi również poruszają się co najmniej z prędkością światła.

Zaburzenia przepływu głównego promieniowania, takie jak rozszczepienie, fuzji i łuku elektrycznego, Sprawy konwersji częstotliwości, które powodują emisję energii w widmie EM. Większość z tych emisji możemy równać się energii. Jednak nie może być równa ilość dodatkowej emisji, jak ultra gamma, że nie można wykryć lub środka, i dlatego nie są uważane za energię, ponieważ nie występuje w naszej widma interesów. Oczekuje się, że te niewykryte emisja jest o znacznie mniejszej długości fali, niż w znanych granicach, i nie są koniecznie wyłącznie promieniowania elektromagnetycznego.

Jak wcześniej zauważono w niniejszym opracowaniu głównymi oddziaływania promieniowania oraz shadowing są postrzegane jako istoty sprawy i mechanizmu powodującego wszystkie siły, które wydają się działać przez odległość. Podczas gdy siły odległe są głównym tematem tego artykułu, należy również zauważyć, że ten sam system promieniowania jest również przekazywania non zdalnych, takich jak siły kompresji, tarcie, ciśnienie i uderzenia, które są związane z okupacją materii przestrzeni.

Głównym spektrum naszego istnienia jest znany zawierać następujące siły subspectra:

PRIME PROMIENIOWANIE

grawitacyjny
inercyjny
jądrowa Silna

ELEKTROMAGNETYCZNE

magnetyczny
elektrostatyczny
Inter-atomowych
Inter-molekularna

Należy zauważyć, że widma widma i sub wymienione powyżej, istnieją w widmie promieniowania głównego i są znacznie powyżej znanego spektrum EM częstotliwości. Tak więc sub grupa Widma liście elektromagnetycznych, promieniowania EM nie jest, ale istnieje jako topnik dla E i siły B polach promieniowania EM znajomy.

PRIME PROMIENIOWANIE SPECTRA vs ENERGY cd.

Minimalne wymagane cechy tego głównego promieniowania są:

Powszechnie izotropowe do wszystkich punktów
Pozostaje izotropowe z prędkością.
Promieniuje dookólnie przez wszystkich punktów w ogólnej przestrzeni i materii.
Ma nieskończoną widmo częstotliwości.
Promieniuje jak fotony, czyli: modulowanych fal grup.
Nie jest elektromagnetyczne.
Nie ma masy ani inercji.
Eksponaty zakłócenia siebie i mogą wykazywać polaryzację.
Formy stabilne i niestabilne interferencji.
Rozchodzi się co najmniej z prędkością światła.
Nie pochodzi od materii.
Nie pozostawia puste miejsce.

Z tej doskonałej modelu promieniowania Promieniowanie może być traktowane jako niesymetryczne lub załamane w pobliżu dużych zbiorników, jak wskazują słonecznych eksperymentów przesłanianie, ale pozostaje miejsce un-wypaczone i zachowuje jego linia prosta trzy jakości wykonania, bez względu na czas, częstotliwość lub strumienia promieniowania ,

Obrazy Prezesa Rady przepływu promieniowania są przedstawione na stronie internetowej,
Obrazy promieniowania.

Z wielu dostępnych w poszczególnych pasmach systemu nieskończonej częstotliwości, może współistnieć wiele innych równoległych wszechświatów i kreacji materii z wirów powstających w innych przepływów widmowych, które nie mają wspólnych interakcji z naszej względnej dziedzinie czasu, częstotliwości i materii czy energii widma.

FALA WZÓR materii

W tym modelu Wave materii, wszystkie cząstki i elektrony jądrowe i sub-atomowe składa się z deformacjami i rezonansowych interferencji takich jak wiry w izotropowych promienników przepływów przestrzeni. Nie ma mechanizmu do zmiany energii promienistej do znaczenia lub przechowywać energię promieniowania w materii. Cząstki stałe jak snopki przędzalniczych EM i energii atomowej przechowywanej w jądrach, niezależnie istniejącym w pustej przestrzeni, nie istnieją. Radiant energia nie jest wchłaniany lub przechowywane tylko wzory interferencyjne zmienić. Wszystko musi wyjść promieniowanie padające w jakiś spektrum, natychmiast.Wir ma cechy podobne do pryzmatu, emitowanego widma może być znacznie różni się od widma padającego.Emitowane widmo jest mechanizm, który odpowiada za siły odpychania w tym modelu.
W związku z dynamicznym mieszania częstotliwości w wir, cząstka może cień i zatopić jeden zakres i być źródłem w innym szczególnym widma.Przykładem funkcji umywalka i źródła mieszania jest następujący obraz mgławicy Kraba. Jest oczywiste, zatonięcie energii w płaszczyźnie eliptycznej orbity i strumienie energii są wychodzenia przeciwległe bieguny. Ilustracje SOHO naszego Słońca zapewniają również widoki przepływu energii wychodzącej bieguny Słońca.

Mgławica Krab

Mnogość złożonych form możliwe za stabilne i niestabilne deformacje, interferencji i wirów powierzchni promieniowania. Z dokumentów eksperymentalnych wynika, że zewnętrzne skorupy neutronów i protonów istnieć jako warstwowe koncentryczne wiry, sygn. 1 Każdy koncentryczne powłoki nukleonie jest uważany stabilne circular standing wave lub trójwymiarowy whirlpool w określonej częstotliwości przepływu widmowej. Pociski wewnętrzne występuje w promieniowania o wysokiej częstotliwości i zewnętrznej powłoki w niskiej częstotliwości promieniowania i wymiary powłoki są proporcjonalne do wielokrotności 1/4 odcinków interakcji długości fali.Literatura pokazuje, że złożone konstrukcje występować w jądrze, takie jak kwarkach, ale każda nośna jest postrzegany jako wir w promieniowania głównego.

W klasycznych wzorów materii nie ma mechanizmu stanowią wirowania wszystkich atomów i cząsteczek. Z tego promieniowania modelu przepływu wirowania jest naturalnym, koniecznym i oczywistym wynikiem istnienia tych cząstek. Jeśli nie ma wirowania, nie ma cząstek.

Model ten sprzeciwia się pogląd, że pył jest podstawowym budulcem. Wszystkie atrybuty materii, masy, inercji i okupacji przestrzeni, zaaranżowane przez promieniowanie i zakłóceniami. Materia jest mirażem i promieniowanie jest podstawą.

Fotonów jest traktowany jako liniowe zakłócenia promieniowania głównego. Można to określić jako modulowanego amplitudowo pakietu fali z amplitudy w zakresie od zera do wartości maksymalnej do zera. Uzyskuje on jego odmiany amplitudy z harmonijnego zakłóceń i modulacji z jego kolegów i przeciwnych i poprzecznych podróżujących fotonów w nieskończonej przestrzeni widma częstotliwości promieniowania. Tak więc foton jest postrzegana jako fala grupy i premier Widma i subspectra fale fazowe.Użycie słowa fotonu zwykle odnosi się do fali grupy spektrum wizualnych. Jest on pożyczył tu do opisywania grup fal na głównego spektrum.

(1) Nr ref: wielowarstwowa przędzenia protonowej. SCI Aktualności, Vol.110, pg.58.

<Prev Pg <Zawartość Top str / \ Dolny \ /

FALA WZÓR materii cd.

Stałe cząstki są concept naszej makroskopowej pozornej rzeczywistości, nie mogą być stosowane do jądrowej i substancji pomocniczej jądrowego tego uniwersalnego modelu promieniującego ciśnienia. Zjawiska bezwładności, grawitacja, masa i zajmowania przestrzeni nie są nieodłączne cechy niezrozumiałe cząstek stałych, ale są oddziaływania zakłóceń pomiędzy sąsiadującymi zaburzeń przepływu, które tworzą materię w izotropowych przepływów liniowych przestrzeni promieniowania. Wyniki przyspieszenie grawitacyjne przy jacuzzi jest niesione w niezrównoważonego przepływu promieniowania w taki sam sposób, jak przepływa zaburzenia jacuzzi z rzeki.

Uproszczone makroskopowy widok tego modelu promieniowania jest, że składa się z promieniowania izotropowego, zakłócenia, a materia przejawia się jako wiry zakłóceń. W rzeczywistości, istnieje wiele możliwości złożoność systemu.System posiada wiele trybów swobody przy następujących parametrach;
PROMIENIOWANIE

CZĘSTOTLIWOŚĆ
Phase Shift
INTENSYWNOŚĆ
POLARYZACJA
zgoda
SZYBKOŚĆ
ZAKŁÓCENIA

nałożenie
GĘSTOŚĆ CIENIA
OBSZAR CIEŃ
rozpraszanie
FOCUSING
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAMIANA

Może być wiele stabilne stałe wzorce zakłóceń fal i formy w przeciwległych przepływów, które tworzą materię, takich jak pierścienie torusa, galaktyk spiralnych płaskich ramion, smyczki i koncentryczne pierścienie i kulki uformowane w sposób podobny do naszych znanych optycznych systemów zakłóceń, takich jak hologramy , Formularze interferencyjne tworzone przez naturę niekoniecznie są przedmiotem ograniczeń i założeń naszych modeli matematycznych.
Szczególności pojęcie matematyczne zero rozbieżności, zmuszając wszystkich form zakłóceń być solenoidalnego, nie uważa się za ważne dla tego promieniowania / cieniowanie modelu. Wcześniejsze modele cząstek stałych przez innych uznały tworzenie form cząstek być przedmiotem rozbieżności / wymogu solenoidalnego.Zjawisko dwóch częstotliwości mieszania na punkcie zakłóceń i produkujących suma, różnica i dwóch oryginałów usuwa wymóg solenoidalnego formie torusa.Mieszanie produkuje zlewy źródeł punktowych i w różnych subspectra.

<Prev Pg <Zawartość Top str / \ Dolny \ /
Materia poprzez Promieniowania

Poniższe atomowe obrazy strukturalne zapewnić wgląd w progu między głównego strumienia promieniowania i struktury interferencyjnych zwanych sprawa.

W prawej ogniska elipsy został wstawiony atom rzeczywistym kobalt. W lewym ognisk elipsy pojawił Phantom rzeczywistego atomu. Nie spodziewano się wygląd atomumirage2.jpg (14870 bytes) fantomowego. Ref. Nauka Aktualności luty 12., 2000.mirage2.jpg (14870 bajtów)
Elipsoidy koralowa został zbudowany przez umieszczenie 36 atom kobaltu na powierzchni miedzi. Ten obraz jest tutaj, aby zapewnić wizualną prezentację cech materiału sprawy wynikającej z harmonijnego interferencji promieniowania tła.

Skanowanie mikroskop tunelowy (SCM) Obraz Quantum Coral

Jest to nasz pierwszy widok fal materii de Broglie, fale Schroedingera i wibrujących liniach Faradaya życie? Dodatkowe interesujące zdjęcia SCM z opisami technicznymi dotyczącymi różnych kierunków studiów są dostępne na stronie internetowej firmy IBM.Oryginał powyższego obrazka może być jeszcze dostępne w URL http://www.almaden.ibm.com/almaden/media/mirage2.jpg IBM Corp. nie ma połączenia z teorii i dzieł prezentowanych na tej grawitacji, bezwładności i Promieniowania strona internetowa.

Zniknięcie cząstki, takie jak elektron w jednej lokalizacji i wyglądu natychmiastowo w zdalnej lokalizacji nie wymaga prędkości przekraczającej prędkość światła, gdy cząstki są Whirlpool zaburzenia w morzu przepływu promieniowania. W układach ciekłych nowa bańka mogą tworzyć się w jednym miejscu, jak stare bańka jest wchłaniany w innym miejscu, ale pęcherzyk nie ruszał, a system ciekła jest w równowadze.

Ten system także rozwiązuje tajemnicę jednej spolaryzowanego neutronowej przejazdu przez inną w eksperymentach atom rozbijając. tylko dwa wiry tymczasowo taniec jako jeden.

Klasyczna fala teoria materii nie jest zupełnie inny niż tego kosmicznego promieniowania modelu hydromasażem. W klasycznej teorii fal, wszystkie elementarne cząstki atomowe składa się z okrągłych lub sferycznych energii fal EM niezależnie przechowywanych i istniejących w pustej przestrzeni. W tym modelu sferyczne fale promieniowania, które nazywamy cząstki są cechą jacuzzi istniejących w izotropowych promienników przepływów przestrzeni.

<Prev Pg <Zawartość Top str / \ Dolny \ /

ELECTRON

Elektron nie jest postrzegana jako cząstek lub punktu materialnego, które krąży wokół jądra. To znowu jest powłoka wir stałych interferencji fal wytwarzanych przez zakłócenia między przeciwne przepływy w częstotliwości elektronów szczególności spektrum istnienia. Fakt, że elektrony nie wymknąć się do jądra, a niektóre atomy podziel elektrony walencyjne, popiera model powłoki.

Spektrometria masowa przedstawia elektron ma masę bezwładną, więc musi istnieć w widmie promieniowania głównego, a także współdziała z widmem wektora E i widma EM.Shadowing wokół jądra zatapia pola E i przyciąga elektronów promieniujące struktur skorupy / R kwadrat systemu z 1 do cieniowania i asymetrii przepływu. Dlatego też, klasyczne równanie życie między opłat, F = (KQQ) / RXR, pozostaje bez zmian w tym modelu promieniowania ciśnieniowego sił elektrostatycznych. Ekran dielektrycznej, które mogą wystąpić między ładowaniami może pokazać podobieństwa do ekranowania grawitacyjnego.

Istnieją pewne dowody w literaturze, że elektrony próchnicy do energii promieniowania. Z właściwą manipulację osłony i ostrości może być możliwe, aby utworzyć elektronów do i z głównego strumienia promieniującego Ponieważ cząsteczki mają nie więcej niż stałych zakłóceń. Może to prowadzić do źródła elektronów.

W tym modelu elektronów nie ma dodatni ładunek inny niż brak elektronów. Sugeruje to, że poziom hałasu elektronów istnieje materia w taki sam sposób, jak na poziomie temperatury otoczenia. To przewidują zera bezwzględnego dla elektronów, porównywalną do absolutnego zera temperatury na ciepło. To absolutne zero dla elektronów będzie ograniczona największa napięcie dodatnie dostępne.Napięcie zera między obiektami oznacza tylko, że są zarówno na poziomie otoczenia opłatą lub nie ma opłaty różnica.

W rezystor, elektronów, które istnieje w głównego spektrum jest przyspieszenie i zwalnianie, (jonizującego i de-jonizującego), co powoduje zaburzenia głównego spektrum, które są ciepło i światło w widmie EM. Równania Maxwella i wektor Poyntinga (S = EXH) wyraźnie wskazują, że energia przejawia się w rezystor płynie z przestrzeni EM wokół rezystora do rezystora. Pokazuje to, że układ sink i źródło musi istnieć również w przepływie energii. Bez rozbieżności wektora Poyntinga nie ma przepływu energii EM do rezystora. W podobny sposób nie grawitacyjne i / lub energii bez planety działającą jako pochłaniacz (cieniowania) dla głównego przepływu promieniującego. Bez rozbieżności przepływów promienników (niesymetryczne) przepływów, bez zdalnego siły będą widoczne. Niezależnie od natężenia pola źródła promieniowania (pierwsza), siły i / lub energii nie będą przejawiać się bez pochłaniania dla odpowiedniego podzakresów.

 
NABOJE CIEPŁA

Ciepło jest modelowany jako interferencji fal stojących) (w postaci koncentrycznych powłok wirowych w liniowej przepływu promieniowania.Głównym punktem różnicy w stosunku do powłok elektronowych, jest to, że pociski termiczne nie mają masę odpoczynku i istnieją tylko w promienników przepływów widma elektromagnetycznego.Minimum powłoka jest dostatecznie duża, aby obejmować pełną cząsteczkę.Zjawisko molowej pojemności cieplnej bezpośrednio wskazuje tę formę modelu.Stara teoria Browna ciepła z istniejących ciepła jako energii zgromadzonej w energię kinetyczną ruchu wibracyjnego molekularną, mówi, że wszystkie szczególne biegi powinny być proporcjonalne do masy. Teoria ta przewiduje, że powłoki ciepła pojemność cieplna powinna być wprost proporcjonalna do liczby cząsteczek.Dulong i Petit prawo 1819 pokazuje pojemność cieplną niektórych metali jest wprost proporcjonalna do liczby cząsteczek, a nie masowe lub liczba nukleonów w cząsteczkach. To nie może się pojawić, jeśli teoria kinetyczna Browna ciepła były ważne.

Gdy dana ilość lodu topi się w kalorymetrze temperatura pozostaje na 32 ° C. F, aż cały lód się rozpuści.Ilość ciepła potrzebnego do spowodowania tej przemiany fazowej jest nazywany utajone ciepło przekształcenia.Paradoksalnie pojawia się kiedy próby tych do modelowania ilość ciepła utajonego jak kinetyczna ruchu (Browna) atomów i cząsteczek, gdy temperatura pozostaje taka sama w odniesieniu do mieszaniny podczas zmiany fazy ??
Dzięki tej koncepcji ciepła modeli jako muszli stojących fal nie ma mowy o ukrytej energii kinetycznej i ruchu podczas zmiany fazy.

Innym poważnym paradoksem w Browna teorii ciepła jest kwestia ciepło promieniujące od gorącego obiektu. Jeśli energia cieplna w obiekcie jest przechowywana jako inercyjnego energii ruchu, … jak inercyjnych energia była przekształcona promieniowania cieplnego na powierzchni, a jednocześnie mają wewnętrzną energię istnieje tylko energii inercyjnej … ??
Jednak, w ramach koncepcji powłoki ciepła wewnętrzne i promieniował energią promieniowania EM istnieć jako i nie wymaga przekształcenia powierzchni.

Hipoteza Avogadro od 1811 wykazały, że w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury, równe objętości “wszystkie gazy” zawierają taką samą liczbę cząsteczek. Widok tego modelu, że wielkość cząsteczki określa się przez liczbę muszli ciepła jest zgodne z jego hipotezy. Informacje te wraz z Dulong i Petit Prawa i paradoks ciepła utajonego, tworząc silne argumenty za porzucenie teorii kinetycznej Browna ciepła.

Muszli grzewczych muszą otaczają całkowitej cząsteczki, jak widać z molowe ciepła. Super przewodzenia ma miejsce, gdy minimum skorup ciepła istnieją kolidować z powłok elektronowych. Ferromagnetyzm odbywa się tylko przy minimum muszli ciepła istnieje ingerować w widmach E i siły B (poniżej temperatury Curie.); składniki magnetyzmu. Ciepło nie jest ruchem cząsteczkowej może mieć górną temperaturę graniczną określoną przez liczbę muszli ciepła substancja może utrzymywać w stosunku do długości fali widma dostępnych ciepła (pod EM Spectrum). To będzie bardzo podobna do granic masy w jądrze. Jest tylko podana liczba nukleonów, że jądro może utrzymywać i pozostają naturalnie stabilne.

<Prev Pg <Zawartość Top str / \ Dolny \ /

Elektrony vs ZBIORNIKAMI CIEPŁA

Poniżej znajduje się lista porównując cechy
Powłoki elektronowe i muszle ciepła dla tego modelu.

Elektr. Elektrony występować w postaci fal w głównym widma.
Ciepło. Powłoki ciepła występować w postaci fali w widmie EM.

Elektr. Przepływ elektronów oznacza energię.
Ciepło. Przepływ ciepła reprezentuje energię.

Elektr. Metal prowadzi bezpośredni przepływ prądu powoli efekt blisko prędkości światła.
Ciepło. Metal prowadzi przepływ ciepła z opóźnieniem.

Elektr. Przepływy z jonów.
Ciepło. Przepływy z cząsteczek w konwekcji.

Elektr. Promieniuje z obiektów, które są wyżej opłat otoczenia.
Ciepło. Promieniuje z obiektów, które są powyżej temperatury otoczenia.

Elektr. Wykazuje widmo EM w zakresie promieniowania rentgenowskiego.
Ciepło. EM wykazuje widmo w podczerwieni.

Elektr. Izolacja zwiększenia magazynowania nadmiaru ładunku.
Ciepło. Izolacja zwiększenia magazynowania nadmiaru ciepła.

Elektr. Muszle otaczają jądro.
Ciepło. Muszle otaczają cząsteczki.

Elektr. Przedmioty przechowywać ładunek.
Ciepło. Przedmioty przechowywać ciepło.

Elektr.Poziom otoczenia istnieje w materii.
Ciepło.Poziom otoczenia istnieje w materii.

Elektr.Nadmiar muszli jest wysokie napięcie ujemne.
Ciepło.Nadmiar powłok jest wysokiej temperaturze.

Elektr. Absolute zero oznacza brak wszystkich powłok elektronowych
(ładowanie) i największy dostępny napięcie dodatnie.
Ciepło. Absolute zero oznacza brak wszystkich muszli ciepła.

Elektr.Łączna liczba elektronów (muszle) wokół jądra atomów jest
usłyszeć o nazwie Electronic entalpii; ELECTROTHALPY.
Ciepło.Całkowita ilość powłoki ciepła wokół cząsteczce
oznacza entalpię.

Elektr. Kompresja kryształu produkuje nadmiar ładunku.
Ciepło. Sprężanie gazu wytwarza nadmiar ciepła.

Elektr. Kryształki zmienić kształt z dodatkiem opłat.
Ciepło. Metale zmienić kształt z dodatkiem ciepła.

Elektr. Przepływ przez oporu powoduje przepływ ciepła.
Ciepło. Przepływ w termoparę wytwarza strumień elektronów.

Elektr. Tarcie produkuje nadmiar ładunku elektrycznego.
Ciepło. Tarcia wytwarza nadmiar ciepła.

Elektr. Powłoki elektronowe są stabilne, gdy niezależnie od innych
materia i wykazują ?? bezwładności.
Ciepło. Muszle ciepła nie są stabilne.

Elektr.Absolutne zero dla + napięcie ma nie”, ale było
zbadane, pokazano lub zmierzyć.
Ciepło.Temperatury zera absolutnego ustalono.

Elektr. Pola magnetyczne odwrócić prądu w przewodniku.
Sala Effect
Ciepło. Pola magnetyczne odwrócić przepływ ciepła w przewodniku.
RighiLeduc Effect.

PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ

Cząstki stabilne (punkty) emitują, refleksji i przekazywać promieniowanie w sposób symetryczny i nie mają siły od niezrównoważony przepływów promienna. Punkty zakłóceń (cząstki) z nonsymmetrical shadowing przyspieszy poprzez przestrzeń z przepływów. Promieniotwórcze powstają wiry (przy emisji cząstek atomowych) mają względny ruch w jądrze i zmian shadowing do bardziej stabilnych wzorców. Niesymetryczne zaburzenia lub zmarszczki oddawane tego przepływu z zawsze obecny przepływ izotropowego promieniowania. Bezpośrednim ruch cząstek z przepływów izotropowych powoduje widocznych uwalniania energii i częstotliwości energii przemian. Cząstki bez masy spoczynkowej są tylko fale.Mnogość pod cząstek jądrowych pochodzących z rozbijania atomu bez wątpienia są podobne do wielu zawirowań, wsady i fal można by uzyskać poprzez zniszczenie jacuzzi wody z kulą.

Comments are closed.