Bliższe spojrzenie na grawitacji Newtona

Original: http://astronomynotes.com/gravappl/s7.htm

Newton odkrył, że jego prawo grawitacji jest posłuszny wszędzie we wszechświecie, a może wyjaśnić Keplera trzy prawa ruchu orbitalnego. Rozwój Newtona jednoczącej prawa grawitacji był również zwieńczeniem procesu brzytwę Ockhama w akcji. Od Ptolemeusza do Newtona, teorii, jak planety poruszają się jeszcze prostsze i bardziej wydajny w miarę upływu czasu. Modelu Ptolemeusza stały się niezwykle skomplikowane od czasów renesansu i Kopernika zmniejszył liczbę okrężnymi ruchami do około 50, więc było prostsze w użyciu. Kepler znacznie uproszczone teorię ruchu planet poprzez zmniejszenie liczby niezbędnych części do zaledwie trzech ustaw. Newton unifed wszystkich tych przepisów do ONE jednoczącej prawa grawitacji. Prawo to było tak proste i eleganckie, że może również wyjaśnić ruchy na Ziemi.

Ale co to jest grawitacja? Newton zrozumiał, jak grawitacja wpływa siła ruchu przedmiotów, ale nie dlaczego grawitacja działa jak to się stało. Uznając granice jego wiedzy, on przyjął pogląd, instrumentalista: Zadaniem naukowca jest zdobycie obserwacje w precyzyjnych matematycznych; wyjaśnić, jak “ ” “ nie, dlaczego ”. Tylko rzeczy zweryfikowane przez naszego doświadczenia świata są dopuszczalne do nauki. Chociaż “ dlaczego ” pytanie jest intrygująca i kilka lat naukowcy starają się spędzić na nie odpowiedzieć, większość naukowców akcji Newtona instrumentalista widok.

Z Newton, nie było już hierarchiczna-celowościowa Wszechświat (jeden zaprojektowany przez Boga do jakiegoś celu z człowieka odgrywa kluczową rolę w planie).Wszechświat był teraz doskonała maszyna, na podstawie matematyki, wprawienie w ruch Boga dawno temu. Bóg jest punktem odniesienia dla absolutnej przestrzeni i czasie. Mechanika Newtona wymaga bezwzględnej układ współrzędnych, aby utrzymać rzeczy sensowne (według Newtona to również dał Bóg coś zrobić).

Z sukcesu idei Newtona, poważna zmiana wystąpiła w jaki sposób ludzie postrzegali świat wokół nich. Rzeczywistość była całkowicie zredukowane do przedmiotów materialnych. Pomysły, myśli, uczucia i wartości były wtórne. Czym jest prawdziwa nie zależy od nas — jest to prawdopodobnie faktyczna realizacja kopernikańskiej rewolucji, a wkrótce tak powszechnie, że stało się “ zdrowy rozsądek ‘”(jak o, że dla zmiany paradygmatu!). Newtonism wydawało się podciął rolę Boga i religii, a ważność nauki: nauka stała się po prostu subiektywne perspektywy wszechświata maszyny.

Kilkadziesiąt lat przed Newtonem, Kartezjusz widział potrzebę ratowania myśli, idei i wartości. Kartezjusz opracowała dualizm ciała i umysłu: świat myśli i ducha istnieje niezależny od, ale równolegle do świata materialnego. Nie jest korespondencja między Bogiem zapoczątkowanych, matematycznych myśli naukowców i ruchy w świecie fizycznym. Kartezjusz powiedział, że idee matematyczne działa tak dobrze, ponieważ jest wstępnie ustalona równoległość świata fizycznego i ludzkiego umysłu.

Maszyna Newtona Wszechświat z Bogiem ustanawiającego system odniesienia absolutnej przestrzeni i czasu dał Newton i te, które następnie przekonanie, że możemy w końcu rozumienia wszechświata. W rzeczywistości, niektóre (jak jak Spinoza) zobaczył naszą próbę zrozumienia, że wszechświat poprzez narzędzia nauki i matematyki jako sposób studiowania samego Boga. Czy naukowiec widzi naukę w religijnym przedsięwzięciu, nacisk kładzie się na świat zewnętrzny materiał, który jest niezależny od nas. Istnieje obiektywna rzeczywistość i nasze myśli i wartości nie wpływa na tę rzeczywistość.
Przegląd pytania

Co ważne odkrycia i idee czy Newton zrobić?
Jak brzytwę Ockhama dotyczą postępów teorii ruchu planet od Ptolemeusza do Newtona?
Jak można prace Newtona uznać za zakończenie procesu rozpoczął Kopernik prawie 120 lat wcześniej?

Comments are closed.