Czym jest językoznawstwo stosowane?

Original: http://homepage.ntlworld.com/vivian.c/Writings/Shorts/WhatisALl.htm

Vivian Cook, Uniwersytet w Newcastle

Jeśli komuś powiedzieć, że jesteś stosowana językoznawca, patrzą na ciebie z konsternacji. Jeśli wzmocnić – to zrobić z językoznawstwa – nadal wyglądają zbity z tropu. Wiesz, językoznawstwa naukę języka? Ach tak mówić wiele języków? No nie, tylko angielski. Więc co tak naprawdę zrobić? Więc patrzę na to, jak ludzie nabywają języków i jak możemy nauczyć je lepiej. W świetle ostatniego zaczyna świtać i opowiedzieć historię o tym, jak źle uczono francuskiego w szkole.

Problemem jest to, że zastosowane językoznawcy sami nie mają wiele wyraźniejsze pomysły, co podlega składa. Argumentują oni nad tym, czy to z konieczności ma nic wspólnego z nauczaniem języka lub lingwistyki i czy obejmuje ona rzeczywistą opis języka. Wszystkie te poglądy istnieją wśród stosowanych lingwistów i znajdują odzwierciedlenie w kursach magisterskich dostępnych na brytyjskich uczelniach w ramach etykiety lingwistyki stosowanej.

Widok nauczanie języka lingwistyki stosowanej równolegle TESOL lub TEFL, patrząc na sposobach poprawy nauczania języków obcych, wsparte przez bardziej rygorystyczną nauki o języku.Motywacja jest, że lepsze nauczanie będzie oparte na lepszego zrozumienia języka. Jednak w brytyjskich uniwersytetach nauczania języków sobie nie jest wysoko cenione, często prowadzone przez pracowników pomocniczych, ponieważ nie nadają się łatwo do tego rodzaju publikacji naukowych, które kariery uniwersyteckie zależą teraz od.

Bliskość z linkiem do językoznawstwa jest równie istotna. Na jednym biegunie trzeba najnowsze pomysły gorące z MIT na zasadzie, że informacje na temat lingwistyki musi być na bieżąco – i teorii językoznawczych zmienia się tak szybko, że Studenci dowiedzieć Pierwsze lata ich kursy są nieaktualne od ostatniego roku. To do użytkowników końcowych, w jaki sposób praktycznego wykorzystania pomysłów, a nie zastosowane lingwistów.

Powstaje zatem pytanie, czy innych dyscyplin są równie ważne, jak lingwistyka dla lingwistyki stosowanej. Psychologia wchodzi w wielu kursach, podobnie jak edukacja, zwłaszcza badań i pomysłów na temat nauki języków obcych. Aby niektóre stosowane lingwistów dyscypliny zwraca na każdy temat z niczego do powiedzenia na temat nauczania języka lub nauki języków obcych. Do innych językoznawstwa jest jedynym źródłem pomysłów. Czasami jest to określane jako kwestii “autonomicznych lingwistyki stosowanej”; Jest to oddzielna dyscyplina lub słaba w porównaniu z językoznawstwa?

Dla niektórych, lingwistyka stosowana jest językoznawstwo teoretyczne do stosowania rzeczywistych danych. Stąd budowa słowników lub zbiór “korpusów” milionów słów po angielsku są Lingwistyki Stosowanej, podobnie jak opisy sieci społecznych lub z różnic płciowych (ale zwykle opisy gramatyki). Językoznawstwo stosowane kiedyś wydawało bezgraniczna, w tym badania akwizycji języka pierwszego i lingwistyki. Teraz wielu, którzy nazywają się zastosowane lingwiści rzadko uczestniczyć ogólne takie organizacje jak Stowarzyszenie Brytyjskiej (BAAL Lingwistyki Stosowanej), ale przejść do bardziej specjalistycznych konferencjach, takich jak EUROSLA (Europejskiego Stowarzyszenia Język drugie) dla drugiego języka (SLA) lub MATSDA (Stowarzyszenie Rozwoju Materiały) do budowy materiałów.

Dla wielu jednak, lingwistyka stosowana stała się synonimem SLA (choć nigdy nie związane z nabyciem pierwszego języka). Badania SLA ma ogromny wzrost w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Wchodzi ona w wszystkich powyższych debat. Niektórzy zajmują się nauki języka w klasie, ponieważ jego skutków nauczania,; rysunek głównie psychologicznych modeli języka i przetwarzania języka oraz na modelach społecznych interakcji i tożsamość; inne są związane z SLA w naturalnym otoczeniu. Na innym wymiarze, SLA może być postrzegana jako dostarczanie danych, aby przetestować teorie lingwistyczne, a nie w celu zwiększenia wiedzy na temat samego SLA; są to bardziej jak językoznawców, którzy się do wykorzystywania danych SLA niż badaczy SLA w sobie. Na trzecim wymiarze światowym językowa jest mniej lub bardziej podzielone między tych, którzy widzą języka jako masy, co ludzie mówili, a ci, którzy widzą w niej wiedzy w umysłach ludzi. Niektórzy badacze SLA analizy dużych korpusów z wypowiedzi ucznia lub prac; inni przetestować swoje pomysły przed absolutnego minimum danych; żadna ze stron nie naprawdę przyjąć, że drugi ma ważny punkt widzenia.

Lingwistyki stosowanej to oznacza wiele rzeczy do wielu ludzi. Odkrywanie tego, co książka lub kurs lingwistyki stosowanej jest o polega na małym drukiem, aby odkryć jego orientację. Tych, które mają interes w teorii lingwistycznej będą czuć się sfrustrowani, gdy są bombardowane technik nauczania w klasie; tych, którzy chcą, aby obsłużyć duże ilości wypowiedzianych lub napisanych danych będzie rozczarowany pojedynczych przykładowych zdań i doświadczeń. Oczywiście wielu ludziom odkryć nieoczekiwane przysmaki. Jeden z moich studentów, którzy przybyli do trakcie MA jako pisarza EFL oczywiście skończyło się robi doktorat Praca i książka o teorii przyswajanie. To nie znaczy, że większość studentów nie powinno potencjalnych MA bardzo uważnie patrzeć, powiedzmy sprawdzenie tytuły modułów, które w rzeczywistości składają się na system stopni, zanim wrócili konkretnego konia.

Comments are closed.