Filozoficznych piśmie

Original: http://www.ericsteinhart.com/abstracts.html

Te obszary tematyczne zawierają streszczenia dokumentów oraz do pobrania kopii.
 • Naturalizm religijny
 • Twój cyfrowy Afterlives
 • Politeizm
 • Teologia
 • Życie po śmierci
 • Nietzsche absolutna afirmacji
 • Omega punktów
 • Inteligencja
 • Organy & dusz
 • Ewolucja bogów i światów
 • Analogii i metafory
 • Metafizyczne modeli
 • Cyfrowy mechanika
 • Obliczenia nieskończone maszyny
 • Dokładniej
 • Matematyka
 • Logika

Naturalizm religijny

Steinhart, E. (2013) sceptycznie i duchowe Atheisms mówić Brytyjskiego Towarzystwa filozofii religii 2013 spotkania. Oriel College, Oxford University. 12 września 2013
STRESZCZENIE: Sceptyczny Ateizm jest głęboko zaniepokojony wraz z rozwojem prawdziwego ateistyczne przekonania system który konkuruje z rzekomo fałszywe systemy przekonań teistycznych. Duchowe Ateiści związane z budowania udanych kultury ateistycznych konkurować z rzekomo dysfunkcyjnych teistyczne kulturze. Te atheisms porównywane w epistemologie, metafizyka, axiologies, eschatologies, soteriologies, działania prospołeczne i indywidualnych praktyk. Sceptyczny, że Ateizm jest prawdopodobnie pozostanie wiecznie marginalne Wspólnoty. Ateizm duchowy może stać się istotne alternatywą wobec teizmu.
Steinhart, E. ateizm platońska (2010). Raport z badań.
STRESZCZENIE: Platońska Ateizm jest twierdząca ateizm. Potwierdza to nowoczesny analityczne metafizyki i etyki. Platońska ateista jest realistą metafizyczne i moralne. Rzeczywistość jest zgodne z prawem. Ustawa zawiera prawa logiki, matematyki, aktualność i moralności. Wszystkie rzeczyobjęte prawem. Bogowie istnieją, tylko wtedy, gdy prawo zezwala na ich istnienie. Istnienie jakichkolwiek Boga jest kwestia naukowych. I jeśli jakiekolwiek bogowie istnieją, prawem. Stąd nauka decyduje co bogów może i nie. Wszelkie działania wszelkich bogów może zostać oceniony przy użyciu moralnych. Platońska ateizm pozwala duszy może być zdefiniowany jako formę ciała. To pozwala na życie po śmierci przez zgodne z prawem zmartwychwstanie w innych wszechświatów. Ponieważ wszystkie osoby równe wobec prawa, platonicznej Ateiści zobowiązane do wymiaru sprawiedliwości. Do platonicznej ateista prawo jest boski. Rzut każdy król ponad prawem jest bałwochwalstwem. Platońska ateista ma bogaty system pojęć atheological (pobożności, bezbożności, Eschatologia, soteriologii, itp.). Platońska ateizm uwalnia religii od teizmu.
Steinhart, E. (w przygotowaniu) na religijny naturalizm.
STRESZCZENIE: Wszystko co boskie i święte istnieje wyłącznie w charakterze. Wersja religijny naturalizm rozwijane tutaj mówi, że natura ma pięć religijnie znaczny poziom organizacji. wieloświata, wszechświata, układ słoneczny, Ziemia i ciało. Każdy poziom obejmuje energii, cykliczność, złożoność i ewolucji. Te poziomy uzyskać ich zawartości przez naturalizing niektórych idei religijnych z grupy Zygon, Wicca, siostry Green, świat panteistyczno ruchu, ateistów nowych, nowy stoików, palniki i ewolucji chrześcijan. Rytuały mogą być wykonywane na każdym poziomie. Powiązania między wszystkich skomplikowanych rzeczy i cykle przyrody pociąga za sobą pozytywne soteriologii. Nie bogowie zaangażowane w ten naturalizm religijny; jest to typ duchowy ateizmu.
Steinhart, E. (2012) na wzniesienie Bożego. Dyskusja na konferencji w 2012 roku Instytut Highlands. Manitou Springs, Colorado. 12 czerwca 2012.
STRESZCZENIE: Ascentism jest rodzajem naturalizm religijny. Jako takie ascentism mówi, że wszystkie prawdy religijnej wywodzą się z natury. Ale co to jest natura? Ascentism rozpoznaje cztery poziomy religijnie ważnym natury: biologicznej, endocosmic, exocosmic i pantological. Każdy poziom obejmuje krzywe złożoność i wartość rosnąco. Każdy poziom jest skojarzony z własnym ontologii, perspektywy poznawczej, moralności, Eschatologia, soteriologii i religiousity. Od poziomu biologicznych jest najbardziej znane, wydaje się najlepiej przedstawić ascentism przez przeniesienie z biologicznych do pantological.

Twój cyfrowy Afterlives

Steinhart, E. (2014) twój cyfrowy Afterlives Nowy Jork: Oficyna wydawnicza.
Streszczenie książki: Wielu pisarzy ostatnich używać pojęć z technologie komputerowe opracowanie nowych sposobów myślenia o starych tematów religijnych. Tych pisarzy można traktować łącznie jako digitalists. Digitalists obejmują transhumaniści, singularitarians i inni. Pisarzy, takich jak Moravec, Tipler, Bostrom i Kurzweil digitalists. Zwykle digitalists naukowcy, Racjonalistów, przyrodnicy, ateiści. I jeszcze pracowali powieści i głęboko sensowne sposoby myślenia o takich rzeczach jak dusze i bogów dusze programy i bogowie wszechświata symulacji komputerów. Digitalists opracowali nowy sposób myślenia o życiu po śmierci. Mają one produkowane powieści interpretacje starszych doktryny reinkarnacji i zmartwychwstania.

Twój cyfrowy Afterlives uważnie bada trzy teorie digitalist, życia po śmierci. To analizuje osobowość przechwytywania, umysł przesyłania i awans do wyższych poziomów symulacji. Na podstawie tych trzech cyfrowy teorie twój cyfrowy Afterlives rozwija się inna teoria obliczeniowo inspirowane życia po śmierci. Po drodze twój cyfrowy Afterlives bada digitalist sposoby myślenia o ciała, umysły, dusze i bogów. Digitalism jest coraz ruchu kulturalnego. Twój cyfrowy Afterlives pokazać, że ma potencjał, aby radykalnie i pozytywnie zmienić przyszłość religii.

Politeizm

STRESZCZENIE: To jest krótkie wprowadzenie do politeizmu porządkowych dla filozofów dobrze orientować się w analityczne metafizyki. Oferuje on żadnych argumentów i bardzo niewiele szczegółów. Stwierdza jedynie zobowiązania ontologiczne porządkowych politeizmu. Jeśli szukasz dla mniej techniczne wprowadzenie lub argumentów, zobacz moje inne papiery na porządkowych politeizm.
Steinhart, E. (2012) wprowadzenie do politeizmu.
STRESZCZENIE: trochę refleksji na temat projektu i kosmologiczne argumentów sugeruje, że istnieje wiele bogów. Tych bogów nie nadprzyrodzone naturalne bogów. Mniej doskonały bogów stworzyć idealny bogów. Co Bóg działa, że wszechświat jak komputer uruchamia program. Doskonały bogów uruchomić więcej doskonały wszechświatów. I, biorąc pod uwagę każdy wszechświat pełen życia, bogowie poprawić te życie. Masz wiele istnień ludzkich na wiele wszechświatów. Swoje przyszłe życie będzie lepsze wersje swojej przeszłości żyje. To jest krótki i kreskówkowe prezentacji serii dłużej i często wysoce technicznych argumentów.
Steinhart, E. (2013) na wielu bogów. Religioznawstwo 49 (3), 289-312.
STRESZCZENIE: Porządkowa politeizm jest uzasadnione argumenty kosmologicznej i projektowania. Jest to także motywowane modalne realizmu Leibnizian-Lewisian. Tak jak istnieje wiele światów, tak istnieje wiele bogów. Bogowie niezbędne podstawy betonowe wszechświatów. Relacja Bóg świat jest jeden do jednego. Liczba porządkowa politeizm twierdzi, dla hierarchii szeregi coraz doskonalszym bogów, jednakowej dla wszystkich liczb. Ponieważ nie maksymalnie doskonały bogów, porządkowych politeizm unika wielu znanych problemów monoteizmu. Łączy teologię z odpowiednikiem teorii, matematyki i informatyki. I to powoduje, że system wszechświatów ma strukturę aksjologiczne atrakcyjny.
Steinhart, E. (2012) Axiarchic politeizm. Dyskusja w Birmingham warsztaty na alternatywnych koncepcji Boga. Uniwersytet w Birmingham, Anglia. 19 lipca 2012.
STRESZCZENIE: John Leslie opracowała typu powieści platonicznej teologii. Streszczenie Bogu przejawia się w zasadzie axiarchic: dla wszystkich p, jeśli to powinno być tak, że p, a następnie p. Przejawem dobroci tym samym spełnia wszystkie wymagania aksjologiczne istnienia. Według Leslie największe zapotrzebowanie aksjologiczne jest popyt na odpowiedniej klasy umysłów bezwzględnie nieskończone boskie. Jednak że wniosek cierpi na śmiertelne błędy matematyczne. Właściwej analizy struktury tej klasy pokazuje się hierarchii coraz bardziej inteligentne i potężny boski umysł. Wszechświatów w te umysły tworzą system ilościowy modalnej logiki i teorii odpowiednik. Axiarchic teologii jest znaczący alternatywą dla teologii Abrahama. Axiarchic teologii jest politeistycznych i może służyć jako podstawa metafizyczne platonicznej religii neo-pagan.
Steinhart, E. (2012) na liczbę bogów. Międzynarodowe czasopismo dla filozofii religii 72 (2), 75-83.
STRESZCZENIE: Bóg jest kosmiczne projektant twórca. Ateizm mówi, że liczba bogów jest 0. Ale trudno pokonać minimalne tezę, że niektóre możliwe universe jest aktualizowany przez niektóre możliwe Boga. Monoteistycznych twierdzą, że liczba bogów jest 1. Jeszcze nie stopień doskonałości mogą być spójnie przypisane do każdego unikalnego Boga. Lewis mówi, że liczba bogów jest co najmniej drugi numer beth. Jeszcze przymierze nie bronić dowolnej liczby mnogiej bogów. Alternatywą jest to, że dla każdego liczba porządkowa, jest Bóg którego doskonałości jest proporcjonalna do niego. Bóg n-th actualizes najlepsze wszechświata (s) n tego poziomu hierarchii aksjologiczne możliwych światów. Pomimo jego unorthodoxy politeizm porządkowa ma wiele funkcji metafizycznie atrakcyjny i zasługuje na bardziej poważne badania.

Teologia

Steinhart, E. (2012) model Royces absolutnej. Transakcje społeczeństwa Charles S. Peirce 48 (3), 356-384.

STRESZCZENIE: Pod koniec XIX wieku, Royce używa pojęcia matematyczne jego dzień do opisania absolutnej jako self-representative system. Współpracując z Royce teksty, będzie rozwijać model bezwzględna, czyli więcej dokładnie sformalizowane i że jest podane w współczesnym językiem matematycznym. Jak I rozwijać ten model bardziej formalne, pokaże jak struktur w nim podobne do struktury szeroko omawiane w obecnej analityczne metafizyki. Model zawiera struktur w ostatnich analityczne metafizyki transportu kombinowanego; zawiera Democritean światów, zgodnie z definicją Quine; zawiera sekwencje Turinga nieobliczalna; zawiera sieci interakcji obiektów oprogramowania zgodnie z definicją Dennett. Wiele treści ostatnich analityczne metafizyki jest już w Royce badania nad bezwzględne. Od jest przestarzały system, historyczną, Royce metafizyki jest niezwykle istotne dziś.
Steinhart, E. (2010) teologiczne implikacje argument symulacji. Ars Disputandi: Internetowy dziennik o filozofii religii 10, 23-37.
STRESZCZENIE: Nick Bostrom symulacji Argument (SA) ma wiele intrygujących teologiczne implikacje. Pracujemy obecnie niektóre z nich tutaj. Pokażemy, jak można stworzyć nowe wersje Cosmological i projekt argumenty SA. Następnie rozwijamy niektóre z pokrewieństwa między Bostrom naturalistyczny teogonia i bardziej tradycyjne tematy teologiczne. Patrzymy na zmartwychwstanie ciała i theodicy. Możemy stwierdzić, ze pewne refleksje na temat stosunków między neoplatonizmie (przyjazny) a SA i SA i teizm (mniej przyjazne).
Steinhart, E. (2009 roku) modelu matematycznego nieskończoności Boskiej. Teologia i nauki 7 (3), 261274.
STRESZCZENIE: Matematyka jest oczywiście ważne w naukach. I tak to może być równie ważne, żadnego wysiłku, który ma na celu zrozumienie Boga w sposób naukowo istotnych lub ma na celu wyjaśnienie relacji między nauką i teologii. Stopień, do którego Bóg ma żadnych doskonałości jest absolutnie nieskończone. Używamy współczesnej matematyki aby precyzyjnie określić że nieskończoność absolutną. Wszelkie doskonałości używamy pozaskończona liczba rekursji do definiowania nieustannie rosnącej serii stopni doskonałości, że. Że serii wznosi się absolutnie nieskończone stopnia perfekcji. Bóg ma absolutnie nieskończone stopnia. Skupiamy się na doskonałość wiedzy, mocy i dobroci. Nasz model nieskończoności Boskiej w ten sposób buduje pomost między matematyką i teologii.
Steinhart, E. (2004) Panteizm i bieżące ontologii. Religioznawstwo 40 (1), 118.
STRESZCZENIE: Panteizm twierdzi: (1) tam istnieje all inclusive jedności; i (2), że jedność jest boski. I opisz trzy bieżące i naukowo realną ontologii, aby zobaczyć, jak Panteizm mogą być rozwijane w każdym. to: (1) materializmu; (2) PLATONIZMU; i (3) Klasa teoretyczny Pitagorejczycy. Pokażę, jak każda Ontologia ma All Inclusive jedności. Sprawdzić stopień, do którego jedności: wieczne; nieskończony; Kompleks; konieczne; obfite; Self-Representative; Święty. Pokażę, jak każda Ontologia rozwiązuje problem zła (jego theodicy) i zapewnia dla zbawienia (jego soteriologii). Wnioskuję, że PLATONIZMU i Pitagorejczycy mają najbardziej Boskiej jedności all inclusive. Obsługują one wyrafinowane współczesnych pantheisms.

Życie po śmierci

Steinhart, E. (2014) teorie naturalistyczne życia po śmierci. Filozofia kompas, 114.
STRESZCZENIE: Po odrzuceniu substancji dualizm, niektóre przyrodników objąć patternism. Stwierdza, że osoby organy i że ciała maszyn do produkcji materiałów działa osoba streszczenie-programy. Po Arystotelesa programy te osoby dusze. Patternists przyjmuje four-dimensionalist teorie o trwałości: organy 3D etapy życia 4D. Patternism pozwala na co najmniej sześć rodzajów życia po śmierci. Pozwala to kwantowej nieśmiertelności, teleportacja, zbawienia poprzez zaawansowane technologie, promocja symulowanych rzeczywistości, monadology obliczeniowych i rewizji teorii zmartwychwstania.
Steinhart, E. (2012) cyfrowy teologii: jest zmartwychwstanie, wirtualnego? Szczęście M. (Red.) (2012) filozoficzne poszukiwania nowych i alternatywnych ruchów religijnych. Farnham, Wielka Brytania: Ashgate, 133152.
STRESZCZENIE: Wielu pisarzy ostatnich opracowali bogaty system pojęć teologicznych, inspirowane przez komputery. Jest to cyfrowy teologii. Cyfrowy teologii akcji wiele elementów jego Eschatologia z chrześcijańskiej post-millenarianism. Obiecuje, że doskonałość utopijnego przez postęp technologiczny. Modyfikowanie chrześcijańskiej soteriologii, cyfrowy teologii sprawia, że odwołanie do czterech typów nieśmiertelności. Krytycznie w każdego typu. Pierwszy polega na przeniesienie nasze umysły od naszego ciała naturalnych do przełożonego organy skomputeryzowanych. Drugi i trzeci rodzaj dotyczą wprowadzenia w życie wcześniej życia osoby, lub osoba, która nigdy nie istniał, w sztucznym środowisku cyfrowym. Czwarty polega na promocji naszego życia w niektórych wyższy poziom rzeczywistości obliczeniowych.
STRESZCZENIE: Wielu pisarzy ostatnich opracowali bogaty system pojęć teologicznych, inspirowane przez komputery. Jest to cyfrowy teologii. Cyfrowy teologii akcji wiele elementów jego Eschatologia z chrześcijańskiej post-millenarianism. Obiecuje, że doskonałość utopijnego przez postęp technologiczny. Modyfikowanie chrześcijańskiej soteriologii, cyfrowy teologii sprawia, że odwołanie do czterech typów nieśmiertelności. Krytycznie w każdego typu. Pierwszy polega na przeniesienie nasze umysły od naszego ciała naturalnych do przełożonego organy skomputeryzowanych. Drugi i trzeci rodzaj dotyczą wprowadzenia w życie wcześniej życia osoby, lub osoba, która nigdy nie istniał, w sztucznym środowisku cyfrowym. Czwarty polega na promocji naszego życia w niektórych wyższy poziom rzeczywistości obliczeniowych.
Steinhart, E. (2008) w rewizji teorii zmartwychwstania. Religioznawstwo 44 (1), 119.
STRESZCZENIE: Potężny argument przeciwko zmartwychwstania ciała opiera się na założeniu, że wszystkie teorie zmartwychwstania naruszają prawa naturalne. Mamy licznik ten argument rozwijając teorię zmartwychwstania pełni naturalistycznych. Odnosimy się do niego jako rewizji teorii zmartwychwstania (RTR). Skoro chłop z repliki teorii jest już bardzo naturalistyczny, używamy chłop w teorii jako podstawa dla RTR. Chłop zmartwychwstanie jest odtworzenie ziemskiego ciała w innym wszechświecie. Rekreacja jest odpowiednikiem zmartwychwstania. Pokażemy, że Nowy Testament popiera ideę zmartwychwstania odpowiedników. RTR twierdzi, że jesteś węzła w rozgałęzienia drzewa coraz bardziej doskonałe zmartwychwstania odpowiedników. Te coraz lepsze odpowiedniki żyjemy coraz bardziej doskonałe zmartwychwstania wszechświatów. Dajemy argumenty teologiczne i empiryczne argumentu na RTR.
Steinhart, E. (2007) kilka teorii zmartwychwstania. Raporty z badań.
STRESZCZENIE: Oto kilka teorii zmartwychwstania. one podzielone na cztery kategorie: teorie odrodzenie (1); (2) ponowne asemblowanie teorii; (3) teorie replikacji; i (4) teorie odrodzenia. W ramach każdej grupy istnieje kilka wersji teorii. Uważamy zatem, że: (1a) Teoria biblijna odrodzenie; (1b) van Inwagen ciała wyrywając teorii; (1c) Zimmerman w teorii cząstek rozszczepienia; (2a) Teoria biblijna ponowny; ponowny montaż (2b) przez Boga; ponowny montaż (2c) przez duszę; materiał replikacji (3a) w tym wszechświecie; replikacja (3b), poprzez symulację w komputerze; materiał replikacji (3c) w innym wszechświecie; (4a) odrodzenie we wszechświecie; i wreszcie (4b) odrodzenia w innym wszechświecie.
Kolokwium papieru na posiedzeniu 2007 Pacific APA, San Francisco, 9 kwietnia 2007.
STRESZCZENIE: John Hick, zmartwychwstanie jest replikacja. Jeśli Fallen zmartwychwstał jako Zmartwychwstałego, następnie Risen jest repliką poległych w ostatnim etapie życia ziemskiego poległych w. Ale replikacja nie jest tożsamość. Endurantist mówi, że diachronicznym identyczność pociąga za sobą tożsamości. Więc na endurantism, Risen może być samą osobą co poległych. Teoretyk robak mówi, że diachronicznym identyczność współpracy członkostwa w tego samego robaka czasoprzestrzeni 4 D. Ale tam jest nie 4D robak, który zawiera zarówno Zmartwychwstałego i upadłych. Tak na teorii robak, Risen nie może być samą osobą co poległych. Teoretyk etapie mówi, że diachronicznym identyczność jest odpowiednikiem czasowe relacji. Jeśli teoria etap ma rację, chłop może bronić pogląd, że Risen jest samą osobą co poległych. Pokażemy, jak etap teoria pomaga chłop w teorii zmartwychwstania.

Bezwzględne afirmacji

Steinhart, E. (1999) na Nietzsche. Belmont, CA: Wadsworth Pub. Co.
Streszczenie książki: Na Nietzsche jest zaprezentowanie Nietzschego, że jako rozsądny i spójny system, a nie jako kolaż prorocze lub poetyckie aforyzmy. Nietzsche jest myślicielem, który daje powody i sprawia, że argumenty. U podstaw myśli Nietzschego jest radykalne świata i życia afirmacja. To że afirmacji, niż który jest żadna większa. Jest to potwierdzenie, ostatecznie oparta na klasycznej zasadzie grecki pełnia: lepiej być niż nie być. Na Nietzsche określa się jego poglądów na temat ludzkiej kondycji, religii, języka, wiedzy, nauki, prawdy, wola mocy, stada i indywidualnych i wiecznego powrotu. Na Nietzsche pokazuje, jak rozwija się pomysły z Plotyna, Anzelm, Leibniz, Kant, Schopenhauera i wiele innych. To również ma na celu pokazać, jak współczesny tradycji anglo-amerykańskich przyjęła wiele Nietzscheańskiej idei.
Steinhart, E. (1997) fragmenty dionizyjskich ciała: wola mocy jako dynamiczny System. (Elektroniczne interaktywnych) Watertown, MA: Systemy Eastgate.
STRESZCZENIE: Ten tekst elektroniczny (pierwotnie zaimplementowany w Hypercard dla komputerów Macintosh) jest systematyczne i szczegółowe analizy Nietzsche metafor, symboli i pomysły w Gay nauki. Nauka Gay jest zorganizowany przez dużych sieci metafory (np. statek, żeglarz, morze, wyspa, Góra, wulkan, drzewo, niebo, ptak, burza, słońce). Hipertekstowych pozwala odległych aforyzmy przyłączyli się do analizy zgodnie z ich symbolami. Nauka Gay również zawiera wiele tematów centrum Nietzsche (np. śmierć Boga, wiecznego powrotu, stada i indywidualnych). Tematy te połączone z metafor analizując myśli Nietzschego staje się w zakresie systemów dynamicznych.

Omega punktów

Steinhart, E. (2012) osobliwość: poza filozofii umysłu. Arkusz badań świadomości 19 (7-8), 131-137.
STRESZCZENIE: Myśl o osobliwości przecina filozofia umysłu w sposób głęboki i ważne. Jednak myśl o osobliwości przecina także wielu innych obszarach filozofii historii filozofii, metafizyki, filozofii nauki i filozofii religii. Zwracam się do niektórych z tych skrzyżowań. Singularitarian, że sugeruje, że wiele obiektów i procesów, które kiedyś leżał w dziedzinie religii objawionej teraz leżą w sferze czystej informatyki.
Steinhart, E. (2008) Teilhard i Transhumanism. Dziennik ewolucji i technologii 20 (1), 122.
Tłumaczenie na język bułgarski przez Albert Ward.
STRESZCZENIE: Teilhard jest jednym z pierwszych poważnie zgłębienia przyszłości ewolucji człowieka. On opowiada zarówno bio technologii (np. inżynieria genetyczna), jak i inteligencja technologii. On omawia powstanie globalnej obliczeń system komunikacji (i mówi przez niektórych był pierwszym zakładali w Internecie). On opowiada się za rozwojem społeczeństwa globalnego. On jest prawie na pewno pierwszy Dyskutować przyspieszenie postępu technologicznego, aby osobliwość, w którym ludzkiej inteligencji staną się super-wywiadu. Omawia ludzkiej inteligencji wszechświata i jego wzmocnienie do kosmicznego wywiadu. Jego praca została uwzględniona przez Barrow i Tipler; Tipler; Moravec; i Kurzweil. Oczywiście Teilhards Omega punkt teoria jest głęboko chrześcijańskiej. Dla świeckich transhumaniści to może być trudne. Ale transhumanism nie może uniknąć fatalnego zaangażowania z chrześcijaństwa. Chrześcijańskich instytucji może poparcia ani protestów transhumanism. Ponieważ chrześcijaństwo jest niezwykle potężnym życie kulturalne na zachodzie, to konieczne dla transhumanism do zaangażowania się jej uważnie. Poważne badania Teilhard może pomóc tego zaangażowania i tym samym będzie satysfakcjonujące dla obu społeczności.
Steinhart, E. (2011) Charles Sanders Peirce ewolucji kosmologii badania raportu.
Amerykański filozof Charles Sanders Peirce, pisząc pod koniec 1800 roku, opracowane ewolucji kosmologii. Przedstawia wszechświata jako rozwijająca się od początkowego chaosu do ostatecznego osobliwość czystego umysłu. Ewolucja jest przyspieszenie jako skłonność do prawidłowości działania na siebie.
Steinhart, E. (1998) Hegel Fenomenologia ducha strony internetowej.
Fenomenologia ducha, napisany przez G. W. F. Hegel około 1800, jest być może pierwszy filozofii singularitarian. Opisuje wzniesienie ducha idealnym punktem limit wiedząc, absolutnej. Pod tym linkiem można znaleźć stronę internetową, która wprowadza i wyjaśnia Fenomenologia ducha.

Inteligencja

Steinhart, E. (2007) przetrwanie jako cyfrowy duch. Umysły i maszyny 17, 261271.
STRESZCZENIE: Można przeżyć po śmierci w różnego rodzaju artefakty. Można przeżyć w pamiętniki, fotografii, nagrań dźwiękowych i filmów. Ale te artefakty nagrać tylko powierzchowne rysy twarzy od siebie. Jesteśmy już blisko do budowy programów, które częściowo i około replikowanie całego życia ludzkiego (przez przechowywanie ich wspomnienia i powielanie ich osobowości). Cyfrowy duch jest sztucznie inteligentny program, który wie wszystko o swoim życiu. To animowane auto biografia. Replikuje swoje wzory, wiary i chęci. Można przeżyć po śmierci w cyfrowy ducha. Dyskutować Seria cyfrowy duchy w ciągu najbliższych lat pięćdziesiąt. Czas mija i postęp technologiczny, one coraz więcej doskonałe repliki życie ich autorów.
Steinhart, E. (2003) Supermachines i superminds. Umysły i maszyny 13 (1), 155186.

STRESZCZENIE: Jeśli obliczeniowych teorii umysłu jest prawo, a następnie umysły realizowane przez komputery. Istnieje hierarchia złożoności zamówione komputerów. Niektóre maszyny automatu sprawę umysły skończenie złożone; Niektóre maszyny Turinga sobie potencjalnie nieskończenie skomplikowane umysły. Istnieje wiele komputerów logicznie możliwe, których uprawnienia przekraczają Churcha (np. przyspieszenie maszyny Turinga). Niektóre z tych supermachines sobie superminds. Superminds wykonać supertasks poznawczych. Ich myśli tworzone w nieskończonymi językami. Postrzegania i manipulować nieskończone szczegóły obiektów fraktali. Mają nieskończenie skomplikowane organy. Pozaskończona liczba gry kontrolne ich stosunków społecznych.
Steinhart, E. (1999) wschodzących wartości automaty. 1 etyka i przetwarzania informacji, 16.
STRESZCZENIE: Infrastruktura staje się sieci komputerowych maszyn regulowane przez roje samodzielnego kierowania agentów oprogramowania. Złożoność zachęca do pojawienia się nowych wartości w oprogramowanie agenta społeczeństw. Współzależne społeczeństw ludzkich i oprogramowanie społeczeństw zamieszkiwać i coevolve w symbiotyczne współpracy wolności.
Steinhart, E. (2002) Indiscernible osób. Metaphilosophy 33 (3), 300320.
STRESZCZENIE: omówić tożsamości i indiscernibility osoby etapy i osób. Tożsamości przez czas nie jest relacja tożsamości (jest to związek jedności). Tożsamość jest starannie odróżnić od trwałości. Osoba etapy starannie odróżnić od osób. Teorie osobiste trwałości nie teorie tożsamości osoby. Mam do czynienia nie z uporem osób przez czas ale ponadczasowy i niezbędne tożsamości i indiscernibility osób. Uważam, że to jest możliwe, że tam nieidentyczne ale indiscernible osób czasowo cały. Dyskutować biografie osób i rozwijać typu / token wyróżnienie dla osób. Bliźniaki w symetryczne lub wiecznie powtarzających się światów przykłady indiscernible osób. Omówić czasowe i modalne rozgałęzienia. I koniec z przetrwania dla osoby tokeny i wieczność za osobę typy.
Steinhart, E. (1989) Self rozpoznawanie i countermemory. Filozofia dziś 33 (4), 302317.
STRESZCZENIE: używać pojęć od Foucaulta analiza kondycji ludzkiej do zbadania, jak możemy rozpoznać lub nie uda się rozpoznać siebie w maszynach takich jak komputery. Istoty ludzkie tradycyjnie zdefiniowane jako “racjonalne zwierząt” lub “myślenia rzeczy”. Mam zbadać, jak ten Wcielając w życie koncepcję określa wykorzystanie komputerowych maszyn jako logiczne lustra, w których mamy nadzieję i obawiają się, aby zobaczyć naszą najprawdziwszą samych. Mam zbadać dwa analogie: (1) jak myślimy o komputery tak, jakby były one człowieka (siebie projekcji) i (2) w jaki sposób myślimy ludzi, jak gdyby komputery (autorefleksji). Interpretować humanizacji komputerów i komputeryzacji ludzi sposób, że myśli próbuje opanować własnej wolności myśląc o siebie metaforycznie w coś innego.
Steinhart, E. (1988) dwóch zasad moralnych wydajności w myśl Thomas Hobbes. Absolwent papieru. Filozofia Boston College w Masters Program.
STRESZCZENIE: Hobbes jest dualistyczne, przedstawiając zarówno inercyjne i narzucamy teoria ruchu. Hobbes popiera zasadę bezwładności ruchu w jego fizyki, w tym jego fizyce ciała ludzkiego. W tym widoku powoduje powstanie mechanicznego teorii emocji, teorii, które doprowadziłyby do osobliwie hobbesowska filozofii politycznej. W rzeczywistości Hobbes porzuca teorii bezwładności ruchu, jak on przechodzi w jego polityce. A nie jest ściśle regulowana przez zasadę bezwładności, ruch w organizmie człowieka występuje woli mocy: osoba ma “wieczystego i niespokojne pragnienie władzy po moc”. Wola mocy prowadzi do teorii moc emocji, które reprezentuje Hobbes jako wyścig, w którym każdy zawodnik ma “pragnienie być przede wszystkim”. Wyścig jest znane “wojna wszystkich przeciwko wszystkim”, na której Hobbes podstawy jego polityki.

Organy & dusz

Steinhart, E. osób (2001) vs brains: inteligencja biologicznych w organizmie człowieka. Biologii i filozofii 16 (1) (styczeń), 327.
STRESZCZENIE: mam iść w głąb biologii organizmu człowieka twierdzą, że psychologiczne cechy i funkcje osób realizowane przez sieci komórkowej i molekularnej równoległego przetwarzania rozproszonego rozproszone w całym organizmie. Osoby powstałe na procesów obliczeniowych sieci układu nerwowego, hormonalnego, immunologicznego i genetyczne. Osób nie iść z mózgiem.
Steinhart, E. (2004) duszy. Raport z badań.
STRESZCZENIE: Sprawdzamy trzy teorie duszy. W teorii ciała astralnego nie zgadza się z nauką. To jest fałszywe. Kartezjański teorii nie zgadza się z nauką i również ma wartość false. Arystotelesowską teorię duszy w postaci ciała jest zgodne z nauką. Stąd dusza jest formą ciała. Jak twierdzi, Tomasz z Akwinu, dusza ma strukturę części w całości. To jest podzielny funkcjonalnie dusza jest Wspólnotą funkcji organizmu. Części duszy funkcje części ciała. Najlepszym sposobem, aby myśleć o duszy jest myśleć o tym w warunkach obliczeniowych: dusza jest ciało jak program do komputera. Organizm uruchamia program; ciało program jest Wspólnotą narządów programy; organy programy społeczności komórki programy.

Ewolucja

Steinhart, E. (2013) Dawkinsian teogonia raport z badań.
STRESZCZENIE: Hipoteza Titanic twierdzi, że nasz wszechświat został zaprojektowany i stworzony przez jakieś nadludzkie jeszcze naturalne inteligencji. Ten titanic inteligencji jest wynikiem naturalnego procesu ewolucyjnego działa poza nasz wszechświat. Zaskakująco dokładna analiza tekstu Bóg urojony Richarda Dawkinsa, pokazuje, że hipoteza Titanic jest obsługiwany przez jego własnych zasad. Hipoteza Titanic motywuje teogonia Dawkinsian, co stanowi bardzo głębokie wyzwanie dla tradycyjnych teizm.
Steinhart, E. (2008) Teilhard i Transhumanism. Dziennik ewolucji i technologii 20 (1), 122.

Tłumaczenie na język bułgarski przez Albert Ward.

STRESZCZENIE: Teilhard jest jednym z pierwszych poważnie zgłębienia przyszłości ewolucji człowieka. On opowiada zarówno bio technologii (np. inżynieria genetyczna), jak i inteligencja technologii. On omawia powstanie globalnej obliczeń system komunikacji (i mówi przez niektórych był pierwszym zakładali w Internecie). On opowiada się za rozwojem społeczeństwa globalnego. On jest prawie na pewno pierwszy Dyskutować przyspieszenie postępu technologicznego, aby osobliwość, w którym ludzkiej inteligencji staną się super-wywiadu. Omawia ludzkiej inteligencji wszechświata i jego wzmocnienie do kosmicznego wywiadu. Jego praca została uwzględniona przez Barrow i Tipler; Tipler; Moravec; i Kurzweil. Oczywiście Teilhards Omega punkt teoria jest głęboko chrześcijańskiej. Dla świeckich transhumaniści to może być trudne. Ale transhumanism nie może uniknąć fatalnego zaangażowania z chrześcijaństwa. Chrześcijańskich instytucji może poparcia ani protestów transhumanism. Ponieważ chrześcijaństwo jest niezwykle potężnym życie kulturalne na zachodzie, to konieczne dla transhumanism do zaangażowania się jej uważnie. Poważne badania Teilhard może pomóc tego zaangażowania i tym samym będzie satysfakcjonujące dla obu społeczności.
Steinhart, E. (2011) Charles Sanders Peirce ewolucji kosmologii badania raportu.
Amerykański filozof Charles Sanders Peirce, pisząc pod koniec 1800 roku, opracowane ewolucji kosmologii. Przedstawia wszechświata jako rozwijająca się od początkowego chaosu do ostatecznego osobliwość czystego umysłu. Ewolucja jest przyspieszenie jako skłonność do prawidłowości działania na siebie.
Steinhart, E. (1998) Hegel Fenomenologia ducha strony internetowej.
Fenomenologia ducha, napisany przez G. W. F. Hegel około 1800, jest być może pierwszy filozofii singularitarian. Opisuje wzniesienie ducha idealnym punktem limit wiedząc, absolutnej. Pod tym linkiem można znaleźć stronę internetową, która wprowadza i wyjaśnia Fenomenologia ducha.

Analogii i metafory

Steinhart, E. (2005) generowanie i interpretacja metafory z NETMET. APA Newsletter na informatyce i filozofii 4 (2). (Publikacja elektroniczna).
STRESZCZENIE: Sprawdzamy strukturalnej teorii metafory i programu komputerowego NETMET. Według tej teorii metafory oparte na analogie. Analogie ustanowienia odpowiednika relacji między około homomorficznych struktur. Prawda warunki metafory oparte na tych stosunków odpowiednik. NETMET przyjmuje jako dane wejściowe opis struktury źródła i struktury miejsce docelowe. Znajdzie analogie między nimi, generuje odpowiednikiem stosunków i wykorzystuje je do tworzenia metafor. Pochodził z metafory generowane do określenia (dosłowne zmysłów) znaczenie metafor.
Steinhart, E. (2001) logiki metafora: analogiczne części możliwych światów. Biblioteka synthese Vol. 299. ISBN 0-7923-7004-X. Dordrecht: Kluwer Academic.
Streszczenie książki: Logika metafora używa techniki z możliwych światów semantyka zapewniające wiele klas gramatycznych metafory prawdy warunków formalnych. Daje reguły syntaktyczne i semantyczne logicznie precyzyjne i praktycznie użyteczne do generowania i interpretowania metafor. Zasady te realizowane w pracy program komputerowy. Książka traktuje słownik pojęciowy sieci z semantyką świadczone przez intensional rachunku predykatu. To daje zasady szukać analogii w takich sieciach. To pokazuje, jak składniowo i semantycznie analizować teksty zawierające metafor i jak używać strukturalne podobieństwa między częściami światy możliwe zapewnienie prawdy warunki do metafory. Znaczenie dla metafory związane z logiki modalnej tożsamości i indiscernibility. Książka pokazuje, jak rozszerzyć wnioskowanie dedukcyjne i przykurczami systemów do obsługi metafor. To pokazuje, jak radzić sobie z powieści metaforyczny wyraz zmysły. Logika metafora przyda się do filozofów, logików, językoznawców i informatyków.
Steinhart, E. NETMET (1995): Program do generowania i interpretowania metafor. Komputery i humanistycznych 28 (6), 383-392.
STRESZCZENIE: Metafory mają obliczalna semantyka. Program o nazwie NETMET zarówno generuje metafor i produkuje częściowe literału interpretacja metafory. NETMET opiera się na Kittay w field theory semantyczne metafory i Black interakcji teorii metafory. Wejście do NETMET składa się z listy propozycje literału. NETMET tworzy metafor i znalezienie źródła pól semantycznych, produkuje się analogiczne Mapa Źródło na temat, a następnie Tworzenie wypowiedzi, w których warunki w źródle identyfikowane z lub uzależnione od warunków w temacie. Biorąc pod uwagę metafora, NETMET wykorzystuje reguły jeśli to do generowania kompleksu domniemanie, że metafory. Liście literału implikacji złożone obejmują częściowe wykładni literalnej.
Steinhart, E. (1994) poza analogicznie proporcjonalna: model strukturalny analogii. Pragmatyka i poznania 2 (1), 95130.
STRESZCZENIE: Model analogiczne mapowanie jest zaproponował, że używa pięciu zasad do wygenerowania spójnych i sprzecznych hipotez dotyczących przypisania elementów z domeny źródłowej do domeny docelowej analogiczne elementów. Zasady wykonaj czysty koncepcyjne struktury domen. Zasadami : (1) zasady analogicznie proporcjonalna; (2) Zasada mereological analogii, (3) zasady zbrojenia łańcucha; (4) Zasada przechodnie zbrojenia; i (5) zasady wzajemnego niespójność. Ograniczenie satysfakcja sieć jest używane do wyszukiwania zestaw zadań zachowuje strukturę relacyjnej największe źródła. W przeciwieństwie do modelu proponowane tutaj większość modeli mapowania analogiczne zastosowanie tylko zasady analogicznie proporcjonalna. Wykorzystanie wielu zasad jest wyświetlany jest lepszy, że pozwala na płynniejsze integracji czynników pragmatyczne i wyniki w bardziej wydajny proces mapowania.
Steinhart, E. (1994) analogiczne prawdy warunki do metafory. Metafora i symboliczne aktywność 9 (3), 161178.
STRESZCZENIE: Często mówi się, że metafory oparte na analogie, ale charakter tej relacji nigdy nie dokonano dokładnej. W tym artykule rygorystycznie i formalnie określa dwa semantyczne stosunków, które uzyskać między niektórych metafor i analogii. Możemy twierdzić, że analogie często zapewniają warunki przydatności i prawdy metafor. Analogia jest traktowane jako Izomorfizm Źródło na temat domeny. Metafory traktowane jako struktury powierzchni. Formalne warunki analogiczne sensowności i prawdy w pełni i rygorystycznie pracował dla kilku klas gramatycznych metafor. Poprzez analogiczne sensowności i warunki prawdy metafor, ten artykuł pokazuje, że semantyka prawdy warunkowe może być przedłużony do metafory.
Steinhart, E. & Kittay, E. (1994) generowanie metafory z sieci. W J. Hintikka (Red.), podejścia do metafory. Synthese biblioteki. Dordrecht: Kluwer Academic, 41-94.
STRESZCZENIE: Opisujemy model obliczeniowej (NETMET) teorii pola semantyczne metafora (SFTM). Podejście interactionist do metafory, niedawno wyrafinowane jako semantyczny teoria metafory, twierdzi, że metafory wypowiedzi gramatycznie poprawnie sformułowany połączenie warunków z różnych, ale analogiczne pól semantycznych. NETMET koduje dosłowny tekst wejściowy jako sieci semantyczne połączonych koncepcji węzłów. NETMET używa klastrowania algorytmów, aby znaleźć gęsto połączonych węzłów pojęć; to pola. Użytkownik wybiera pola docelowego. NETMET znajdzie kilku potencjalnie analogicznych źródeł pól. Użytkownik wybiera jedną. NETMET następnie wykorzystuje algorytmy ograniczenie satysfakcja znaleźć najbardziej spójny system zachowując strukturę korelacji między pola źródłowego i docelowego. Korespondencji używane do przenoszenia, że pojęcia od źródło do miejsce docelowe tak, że cel jest analogicznie przedłużony do bardziej strukturalnie podobne źródła. NETMET generuje następnie propozycje mieszania oryginalnych koncepcji docelowego i koncepcje, przeniesione z tego źródła. NETMET tym samym generuje wiele gramatycznie różnego rodzaju metafory z dosłowny tekst wejściowy.
Steinhart, E. & Kittay, E. (1993) Metaphor.Encyclopedia języka i językoznawstwa. Oxford: Pergamon Press, 2452-6.
STRESZCZENIE: Sprawdzamy główne teorie metafory, szczególnie froma semantical punktu widzenia znaczenie, prawda i odniesienia. Zarys semantyki teoria metafory i wyjaśnić jej semantyczne przewagę nad konkurencyjnych teorii.

Metafizyczne modeli

Steinhart, E. (1998) filozofii laboratorium. Nauczanie filozofii 21 (4), 315-326.
STRESZCZENIE: Filozoficzne koncepcje łatwiej nauczyć i dowiedzieć się, jeśli studenci mogą bezpośrednio ręcznie i wizualnie manipulowania obiektami uruchamianiu tego je. Co jest potrzebne jest filozofią laboratorium w którym studenci uczą się poprzez eksperymenty. Gry wysoce wyidealizowany jeszcze konkretnych struktur możliwość wystąpienia pojęć abstrakcyjnych. Pokażę jak korzystać Game of Life (komputerowych Automat komórkowy “gry”) do nauczania pojęć jak: proces indywiduacji; supervenience; zjawiska / noumena rozróżnienie; fizyczne / projekt / i zamierzonych postaw; argument z projektu; i modeli dla Leibnizian monads. Takie formalne gry dobre sposoby użycia komputerów do nauczania filozofii.
Steinhart, E. (1997) Leibniza Pałac losy: system wirtualnej rzeczywistości XVII wieku. Obecność: Teleoperators i wirtualnych środowiskach 6 (1), 133-135.
STRESZCZENIE: Jeden sposób, aby myśleć logicznie systemów wirtualnej rzeczywistości jest myśleć o nich jako interaktywne sceny z możliwych światów. Leibniza “Palace of the Fates” jest chyba najwcześniejszy opis systemu interaktywnej wirtualnej rzeczywistości. Leibniz opisuje system symulacji możliwych światów przez użytkownika w rzeczywistym świecie. Opisuje on interfejs interakcji wielu możliwych światów i ich historie.
Steinhart, E. (1999) będzie do władzy jako równoległego przetwarzania rozproszonego. W B. Babich & R. Cohen (Red.), epistemologiczne pism Nietzschego. Boston badania w filozofii nauki serii. Dordrecht: Kluwer Academic, 313-322.
STRESZCZENIE: Wola mocy ma nietrywialne modeli fizycznych z klasy systemów rozproszonego przetwarzania równoległego, specjalnie Fala mechaniczna dyskretne dynamicznych systemów z cyklicznym entropii. Wola mocy wiąże się zatem do badań w nieliniowych układów samoorganizujących dynamicznych, w tym oscillons, automatów komórkowych, spin okulary, Ising systemów i sieci connectionist.
Steinhart, E. idealizm strukturalnych (1994). Idealistyczne badania 24 (1), 77-105.

STRESZCZENIE: Idealizm strukturalnych używa formalnych technik obliczeniowych, aby opisać ontologii idealistą, składający się z Bogiem i zestaw skończonych umysłów. Skończona umysł jest system prywatne światy celowe. Celowe świata jest connectionist hierarchii obiektów celowe (propozycje, koncepcje, rozsądne rzeczy, odczucia). Celowe obiektów, podobny do Leibnizian monads, komputerowych maszyn. Aby uniknąć kłopotów egocentryczny, Leibnizian stosunki (w) compossibility istnieją między skończonych umysłów, łącząca je w sieci ograniczenie zadowolenie, a tym samym koordynację ich prywatne światy celowe.

Cyfrowy mechanika

Steinhart, E. ontologii (2012) w grze życia. Axiomathes 22 (3), 403-416.
STRESZCZENIE: Gra w życie jest doskonałą podstawę metafizyczne modelowania. To może służyć do badania ontologicznej kategorii, takich jak miejsca, czasu, przyczynowości, trwałość, substancji, pojawienie się i supervenience. Często mówi się, że istnieje wiele poziomów istnienia w grze życia. Obiektów, takich jak skrzydła powiedział istnieją na wyższy poziom. Naszym celem jest wypracowanie precyzyjnych formalizacji tezy, że istnieją różne poziomy istnienia w grze życia. Do sformalizowania tej tezy, rozwijamy zestaw teoretyczny budowy skrzydła. Metoda ta konstrukcja uogólnia się do innych wzorców w grze życia. I może być rozszerzony do bardziej realistyczne systemów fizycznych. Wynik jest bardzo ogólną metodę zestaw teoretyczne budowy substancji.
Steinhart, E. (2006) istnienie oprogramowania. Zaproszeni dyskusja na spotkaniu 2006 społeczeństwa maszyn i mentalności wschodniej American Philosophical Association spotkaniu. Washington DC.
STRESZCZENIE: Wiele ontologii zakładamy poziomy istnienia. Całość istnieje na poziomie powyżej jego części; zestaw istnieje na poziomie powyżej jego członków. Sprzęt obiekty na najniższym poziomie w ontologii obliczeniowych. Istnieją obiekty oprogramowania na wyższych poziomach. Gra w życie ilustruje stratyfikacji ontologii obliczeniowych. Komórki w siatce życia obiekty, sprzęt. Zdarzenie jest funkcją z komórki do wartości 0 lub 1. Proces jest szereg wydarzeń. Proces zawiera oprogramowanie iff obiektu, jego zawartość jest generowany przez jakiś przepis, który jest niezależny od rządów dla komórek. Dajemy aksjomat istnienia precyzyjne dla oprogramowania obiektów. Zgodnie z oczekiwaniami, kierunkowskazy, szybowce, puffer pociągi, i tak dalej przedmioty oprogramowanie. Oprogramowanie obiekty spełniają tradycyjne koncepcje istotności. Nasza koncepcja oprogramowania obiektów ma intrygującą linki do nowoczesne koncepcje cząstek materiału pod względem grup symetrii a topologicznych niezmienników. Oprogramowanie obiekty nie abstrakcją.
Steinhart, E. (2011) zabawka monads. Raport z badań.
STRESZCZENIE: Zabawka monads trochę obliczeń. Zabawka monads przydatne dla zilustrowania różnych punktów o Leibnizian metafizyki. Dwa monads zabawki rozwijane tutaj które grać tic-tac-toe ze sobą. Każda monada uruchamia program. Razem te dwa monads postaci skończonych Konwersatorium. Choć wydają się przyczynowo interakcji, one jedynie obliczeniowo zharmonizowane. Różne strategie gry tic-tac-toe pozwalają wielu możliwych światów, w których monads te zabawki mają odpowiedników.
Steinhart, E. monadology obliczeniowych (1995). Komputery i filozofii konferencji, Carnegie-Mellon University, Pittsburgh, PA, sierpień 1995.
STRESZCZENIE: Użyj techniki obliczeniowej (głównie z programowania obiektowego) do modelu kilka systemów koordynacji monads. I tym samym modelu części Monadology Leibniza.
Steinhart, E. (2003) z fizyki informacji. W L. Floridi (Red.), Blackwell Przewodnik po filozofii przetwarzania danych i informacji. Malden, MA: Blackwell.
STRESZCZENIE: przeanalizować w obliczeniowych podstaw systemów fizycznych możliwości. Analizować prawa fizyki w zakresie algorytmów. Analizować złożoność systemów fizycznych do wszechświatów (1) opiera się na skończoną rekursji; (2) wszechświatów założony pozaskończona liczba rekurencji; i (3) wszechświatów z Fundacji nie cykliczne.
Steinhart, E. (1998) cyfrowy metafizyki. W T. Bynum & J. Moor (Red.), The Phoenix cyfrowy: Jak komputery zmiana filozofii. Nowy Jork: Basil Blackwell, 117-134.
STRESZCZENIE: omówić widok, coraz bardziej powszechne w fizyce, to fundamentalne poziomie naszej rzeczywistości fizycznej sieci komputerowych maszyn (tak, że nasz wszechświat jest ostatecznie się Automat komórkowy). Omówić skończenie rozszerzone i podzielone czasoprzestrzeni (dyskretne) i dyskretne przyczynowości. Mam zbadać powody do myślenia, że fundamentalne złożoności obliczeniowej naszego wszechświata jest skończona. Omówić powstanie hierarchia złożoności zamówione poziomów obiektów na fundamentalne poziomie i pokazać jak nauki specjalne badania te obiekty wschodzących.
Obliczeń
Steinhart, E. (2007) nieskończoną maszyny. W Schuster A. (Red.), inteligentny, Computing wszędzie. Nowy Jork: Springer, 2543.
STRESZCZENIE: Nieskończone maszyny (IMs) można zrobić supertasks. Supertask jest nieskończony szereg czynności wykonywane w niektórych skończony czas. Nasz wszechświat zawiera wszelkie ISP, lub nie one godne badania jako górną granicą na skończoną maszyny. Wprowadzenie ISP i opisać niektóre z ich fizyczne i psychologiczne aspekty. Przyspieszenie maszyna Turinga (ATM) to maszyna Turinga, który wykonuje każdej następnej operacji dwa razy równie umocowany. Można przeprowadzić nieskończenie wiele operacji w skończonym czasie. Wiele bankomatów można połączyć ze sobą do sieci agentów nieskończenie potężny. Sieć bankomatów można również traktować jako systemu kontroli dla robot nieskończenie skomplikowane. Możemy opisywać robota z gęstą siecią bankomatów dla jego siatkówki, jego mózgu, a jego sterowniki. Taka robota można wykonać psychologiczne supertasks to można dostrzec nieskończenie obiektów w ich szczegóły; to sformułowanie planów nieskończony; może to zrobić nieskończenie precyzyjnych ruchów. Niekończące się hierarchii ISP może sobie głębokie przekonanie inteligentnych computing wszędzie.
Steinhart, E. (2002) logicznie możliwe maszyny. Umysły i maszyny 12 (2), 259280.
STRESZCZENIE: używam modalnej logiki i teorii mnogości pozaskończona liczba do definiowania metafizyczne podstawy ogólnej teorii obliczeń. Możliwe universe jest pewnego rodzaju sytuacji; sytuacji jest to zbiór faktów. Algorytm jest pewnego rodzaju indukcyjnie określonej właściwość. Maszyna jest szereg sytuacji, które tworzy algorytm w określony sposób. Istnieje skończona pozaskończona liczba algorytmów i maszyny w żadnym stopniu złożoności (np. Turinga i super-maszyn Turinga i więcej). Istnieje fizycznie i metafizycznie możliwe maszyny. Istnieje hierarchia iteracyjne maszyn logicznie możliwe iteracyjne hierarchii zestawów. Niektóre algorytmy takie, że maszyny, które można utworzyć wystąpienia ich umysły. Tak istnieje hierarchia iteracyjne skończenie i transfinitely złożone umysłów.
Steinhart, E. (2002) liczba porządkowa maszyny raport z badań.
STRESZCZENIE: mają na celu rozszerzenie pojęcia algorytmów i maszyny dowolnie daleko do zestaw teoretyczny hierarchii obiektów matematycznych. Pracuję w uniwersum, V zestawów zdefiniowanych przez Von Neumanna Bernays Godel Klasa teorii (VBG) i von Neumann teorii liczb porządkowych opracowany w VBG. Od teorii liczb porządkowych jest niezbędna do teorii tych maszyn, odsyłam do nich jako liczba porządkowa maszyny.

Dokładniej

Steinhart, E. (2009) więcej dokładnie: matematyki, trzeba filozofii Vancouver, BC: Broadview prasy.
Streszczenie książki: Więcej jest właśnie książka matematyka dla filozofów. Wprowadza formalnych narzędzi wykorzystywanych w filozofii i przedstawia wnioski z tych narzędzi z przykładami z klasycznej i współczesnej filozofii. Dokładniej jest ilustrowany z wielu przykładów zaczerpniętych z wielu gałęzi filozofii tym metafizyki, filozofii umysłu, Filozofia języka, epistemologii, etyki i filozofii religii. To pokazuje, jak matematyka jest bezpośrednio stosowane do filozofii.

Matematyka

Steinhart, E. (2003) dlaczego numery zestawy. Synthese 133, 343361.
STRESZCZENIE: po standardowej praktyce matematycznej i teorii twierdzą, że liczby naturalne skończonej liczby porządkowe von Neumanna. Przedstawiam wam standartowo przyczyn do identyfikowania liczb naturalnych z skończonej von Neumanna (np. recursiveness; dobrego uporządkowania zasad ciągłości w granicach pozaskończona liczba; minimality i identyfikacji n zbiór wszystkich liczb mniej niż n). Podam szczegółowe matematyczne demonstracji, że 0 jest {} i dla każdej liczby naturalnej n, n jest to zbiór wszystkich liczb naturalnych mniej niż n. liczby naturalne zestawy. one skończonej liczby porządkowe von Neumanna.
Steinhart, E. (2007) nieskończoność. W J. Lachs & encyklopedia Talisse R. (Red.), amerykańskiej filozofii. Nowy Jork: Rougledge.
STRESZCZENIE: opisz ewolucji pojęcia nieskończoności w pracy klasycznej amerykańskiej filozofów, przede wszystkim Charles Sanders Peirce i Josiah Royce.
Steinhart, E. (1999) Nietzsche filozofia matematyki. Międzynarodowe studia filozofii 31 (3), 1927.
STRESZCZENIE: Nietzsche ma zaskakująco znaczące i uderzająco pozytywne oceny z matematyki. Omówię Nietzsche teorii pochodzenia praktyce matematycznej w lidze kontinuum życie, jego Teoria liczb, jego koncepcji skończony i nieskończony, i stosunki między Nietzscheańskiej matematyki i formalizm i system. Mówię o stosunkach między matematyki, iluzja, życia i będzie do prawdy. Rozróżniam życia i świata, potwierdzając praktyce matematycznej z jego ascetyczne perwersji. Dla Nietzschego matematyka jest artystyczne i moralne działanie, które ma istotną rolę w radosny mądrości.

Logika

Steinhart, E. (2005) Nietzsche na tożsamość. Revista di Estetica 28 (1), 241256.
STRESZCZENIE: zebrać i konstruktywnie krytykować pism Nietzschego na tożsamość. Nietzsche traktuje tożsamość jako logiczne fikcją. Zaprzecza, że istnieją jakiekolwiek trwałe rzeczy (nie ma substancji); zaprzecza, że istnieją jakiekolwiek indiscernible rzeczy pod żadnym względem (nie uniwersaliów, nie gołe dane). Dla Nietzschego świat składa się z błyskawiczne a opanuje go wydarzenia mając-uniwersalne właściwości i stojąc do siebie w stosunkach-uniwersalne. Zdarzenia wiązki tropów. Nietzsche zaprzecza nawet własnej tożsamości. Jego zdarzenia samodzielnie różne trop wiązki. Link Nietzsche zaprzeczenie własnej tożsamości z nowoczesnych metod leczenia paradoks.

Comments are closed.