Dowiedz się, pozycjonowanie w dziesięć kroków

Original: http://www.barelyfitz.com/screencast/html-training/css/positioning/

1. stanowisko: statyczne
Położenie domyślne dla wszystkich elementów jest pozycja: statyczne, co oznacza element nie jest ustawiony i występuje, gdy to normalnie w dokumencie.
Normalnie nie określić to chyba trzeba było zastąpić pozycjonowania, które zostały wcześniej ustalone.
#div-1 {
 position:static;
}

2. stanowisko: względna
Jeśli możesz określić położenie: względne, a następnie można użyć górnej lub dolnej i lewo lub w prawo, aby przenieść element do których normalnie występują w dokumencie.
Przejdźmy div-1, 20 pikseli, a lewy 40 pikseli:
#div-1 {
 position:relative;
 top:20px;
 left:-40px;
}
Ogłoszenia miejsca gdzie div-1 normalnie byłby jeśli nie przeniósł to: teraz to jest pusta przestrzeń. Następny element (div po) nie ruszalem Kiedy przenieśliśmy div-1. To jest ponieważ div-1 nadal zajmuje to oryginalne miejsce w dokumencie, mimo, że przenieśliśmy go.
Wydaje się, że pozycja: względne nie jest bardzo przydatne, ale ważnym zadaniem będzie wykonywać później w tym samouczku.
3. położenie: bezwzględne
Po określeniu pozycji: bezwzględna, element jest usunięte z dokumentu i umieszczony dokładnie gdzie możesz narrator ono wobec iść.
Przejdźmy div-1a do góry strony:
#div-1a {
 position:absolute;
 top:0;
 right:0;
 width:200px;
}
Należy zauważyć, że tym razem, ponieważ div-1a został usunięty z dokumentu, innych elementów na stronie zostały umieszczone inaczej: div-1b, div – 1c, i div po przeniósł się, ponieważ div-1a już nie było.
Również zauważyć, że ten div-1a został umieszczony w prawym górnym rogu strony. To miło być w stanie umieścić rzeczy bezpośrednio na stronie, ale to ma ograniczoną wartość.
To, co naprawdę chcesz się pozycji div-1a do div-1. I że jest gdzie względne położenie wraca do gry.
Przypisy
  • Jest to błąd w przeglądarce Windows IE: jeśli można określić względną szerokość (jak “szerokość: 50%”), a następnie szerokość będzie opierać się na elemencie pozycjonowania, zamiast elementu nadrzędnego.
4. stanowisko: względna + pozycja: bezwzględne
Jeżeli względna pozycjonowania div-1, wszelkie elementy div-1 zostanie umieszczony do div-1. Jeśli ustawimy absolutne pozycjonowanie div-1a, możemy przenieść go do góry, a następnie prawo do div-1:
#div-1 {
 position:relative;
}
#div-1a {
 position:absolute;
 top:0;
 right:0;
 width:200px;
}

5. dwie kolumny bezwzględna
Teraz możemy zrobić układ dwukolumnowy, przy względnej i bezwzględnej pozycjonowania!
#div-1 {
 position:relative;
}
#div-1a {
 position:absolute;
 top:0;
 right:0;
 width:200px;
}
#div-1b {
 position:absolute;
 top:0;
 left:0;
 width:200px;
}
Jedną z zalet przy użyciu pozycjonowania bezwzględnego w to że jesteśmy pozycjonowania elementów w dowolnej kolejności, na stronie, niezależnie od kolejności pojawiają się one w kodzie HTML. Więc mogę postawić przed div 1a div-1b.
Ale czekaj co się stało z innymi elementami? one zasłonięte przez elementów pozycjonowanych absolutnie. Co możemy zrobić o tym?
6. dwie kolumny bezwzględna wysokość
Jednym z rozwiązań jest ustalenie wysokości na elementy.
Ale to nie jest dobrym rozwiązaniem dla większości projektów, ponieważ zwykle nie wiemy, ile tekstu będzie w elementy, lub wielkości czcionki, które będą używane.
#div-1 {
 position:relative;
 height:250px;
}
#div-1a {
 position:absolute;
 top:0;
 right:0;
 width:200px;
}
#div-1b {
 position:absolute;
 top:0;
 left:0;
 width:200px;
}

7. pływak
O zmiennej wysokości kolumny, pozycjonowania bezwzględnego nie działa, więc pochodzić z innego rozwiązania.
Możemy “float” element do pchania go jak najdalej w prawo lub w lewo i umożliwić tekst wobec zawijać wokół niego. Jest to zazwyczaj używane do zdjęć, ale będziemy używać tego do bardziej skomplikowanych zadań Układ (bo jest to tylko narzędzie, które mamy).
#div-1a {
 float:left;
 width:200px;
}

8. float kolumny
Jeśli pływać jedną kolumnę w lewo, a następnie również ruchome drugiej kolumnie po lewej stronie, będą forsować ze sobą.
#div-1a {
 float:left;
 width:150px;
}
#div-1b {
 float:left;
 width:150px;
}

9. float kolumny z jasne
Następnie po pływających elementów możemy “wyczyścić” unosi się wcisnąć resztę treści.
#div-1a {
 float:left;
 width:190px;
}
#div-1b {
 float:left;
 width:190px;
}
#div-1c {
 clear:both;
}

10. wyłączenie odpowiedzialności & zasobów
Te przykłady bardzo uproszczone i nie powodować niektóre błędy CSS w przeglądarce Windows IE (z których istnieje wiele).
Stronie było bezcenne:
Stosunkowo bezwzględne
Chwila Jesteś tutaj sprawdź następujące:

Comments are closed.