1.1: Czym jest XML?

Original: http://xml.silmaril.ie/whatisxml.html

Język ścieżek XML.

Następny
XML to Extensible Markup Language. To poprawia funkcjonalność sieci, umożliwiając identyfikację informacji na bardziej dokładne, elastycznego i adaptacji sposób.

Jest rozciągliwa, ponieważ nie jest stałym formacie jak HTML (który jest jeden, predefiniowany język znaczników). Zamiast tego, XML jest metajęzyk – język do opisywania innych języków – który pozwala projektować własne języki znaczników dla nieograniczonych różnych typów dokumentów. XML może to zrobić, ponieważ jest napisane w SGML, międzynarodowego standardowego metajęzyka dla znaczników dokumentu tekstowego (ISO 8879).

Comments are closed.