QccPack — Kwantyzacji, kompresji i kodowania biblioteki

Original: http://qccpack.sourceforge.net/index.shtml

QccPack—Quantization, Compression, and Coding Library

O QccPack
QccPack zawiera zbiór procedur biblioteki i programy narzędziowe dla kwantyzacji, kompresji i kodowania danych open source. QccPack został napisany do zapewnienia implementacji bardzo elastyczne i ogólnych procedur powszechnie stosowanych w aplikacjach kodowania i kompresji. QccPack jest przeznaczony do użytku w rozwoju prototypów systemów kodowania i kompresji i badania naukowe. QccPack zawiera procedury kodowania, Kwantyzacja skalarna, wektorowa Kwantyzacja, entropii i transformacji falkowej. Additonally, implementacja open source SPIHT jest dostępny jako opcjonalny moduł.
Podziękowania
Dużą część biblioteki QccPack było napisane, podczas gdy James E. Fowler posadę  Laboratoire I3S na Université de Nice-Sophia Antipolis, Sophia Antipolis, Laboratoire I3S, Francja i został na podstawie pracy obsługiwane przez National Science Foundation pod Grant nr INT-9600260. Kolejne wsparcie było zapewnione przez National Science Foundation pod Nos dotacji. ACI-9982344 i CCR-0310864.
Web hosting przez SourceForge. Arkusze stylów przez CSS Darmowe szablony.

Comments are closed.