Bezwładność i magnetyzm

Original: http://home.netcom.com/~sbyers11/inertia.htm

Grawitacyjne w jądrze EKRANUJĄCA

Wykres promieniowe ciśnienie vs wyświetlanego obszaru cienia wykazuje działanie promieniowania i układ tworzenia cienia siły planetarnej skali.
Ten artykuł i jest Wejście Ubytek masy graph wykazują działanie promieniowania i układ tworzenia cienia siły w skali atomowej.

Bez osłony wewnętrznej spodziewamy masa atomu do sumą swoich części. Ustalono, że masa atomowa atomu jest faktycznie mniejsza niż suma mas protonów, neutronów i elektronów.Atom helu 99.29% ciężaru poszczególnych jego części, które są w zasadzie cztery atomy wodoru. Ta masa jest zwykle ukryty defekt masy nazywa. Większość naszej pracy na wykorzystanie jądrową i termojądrową opiera się na założeniu, że energia atomowa pochodzi z masy do konwersji energii ubytku masy.

Każdy obiekt kulisty, na przykład jako rdzeń, złożony z mniejszych okrągłych przedmiotów można oczekiwać, że składa się z warstwowej struktury. Kiedy buduje się piłkę z jednorodnych kulki, ta cecha jest oczywiste. W jądrze, jeżeli utrata masy za dodanej nukleonu pozostaje stała dla danej warstwy, a zmiany na inną wartość dla następnej warstwy, to wskazuje, że utrata masy wynika z ekranowania. Zatem przypisywanie energii atomowej do utraty masy i masy do konwersji energii, jak w E = M xc kwadratu nie jest dostępny w tym modelu.

W celu wykazania, że ​​okresowe zmiany cieniowania od warstwy jądra dodaje rzeczywiste ubytek masy każdego z dodatkiem cząstek w procentach własnej masy rzeczywistej wykreślono z numerem masowym na osi X.Tabela izotopów w CRC Handbook of Chemistry and Physics dostarcza dane masie atomowej do obliczania rzeczywistej masy mierzonych w gramach każdego izotopu. Gdy doda się jedną nukleon do jądra Otrzymany izotop będzie również zmierzoną masę dostępną w tabeli danych.Różnica między tymi dwoma pomiarami określa masę dodatku w wyniku dodania nukleon. Ta zmierzona masa dodana jest zawsze mniejsza niż znane rzeczywiste masy izolowanej nukleon. Gdy mierzona dodano masę dzieli się przez masę nukleon stwierdzono, że tylko 99 procent oraz ujmuje się i jeden procent rzeczywistej masy nukleon jest osłonięty. Kiedy to niewielki procent masy utracone przez osoby dodania nukleon wykreślono vs liczby masowej, wyraźne dowody warstw widać. (Patrz Rysunek 4, wyszedł utrata masy wykres). To pokazuje, że procentowa utrata masy każdego nukleon pozostaje stały dla każdej grupy masowo, które stanowią warstwę.

Należy zauważyć, że osłony i cień jest wzajemne zjawiskiem. Połowa dodanej utraty masy występuje dla dodanego cząstki i pół mieszka z jądra. Jąder z 2, 3 i 4 cząsteczki cecha ta ma duży wpływ na dane ekranowania. Przez jąder dwóch cząstek całkowita utrata masy nie tylko z drugim cząstki. WYKRES schodkowej utrata masy, fig. 4 pochodzi z programu arkusza kalkulacyjnego, Quattro Pro, i nie bierze siły wzajemnego ekranowania pod uwagę masowy.

STEPPED utrata masy WYKRES RYSUNEK 4

<Poprzednia Pg <Zawartość Najlepiej pg / \ Dół \ /
EKRAN W grawitacyjne cd jądra.

Jak jądro zwiększa się liczby masowej i kroki do następnego promienia, odsetek kroków strat do innej stałej wartości dla nowej warstwy. Jest to pokazane na wykresie, jak stopnie i grup tego schodkowego pokrywa się utrata masy wykres ze znanych etapów i grupy układu okresowego pierwiastków. Większość zmian w warstwie mieć miejsce na koincydencyjne z pozycjami gazu obojętnego na okresowym. Dwie główne zmiany warstwy pokrywa się z rzadkiej serii ziemi, lantanowców i aktynowców. Wydaje się oczywiste, że ekranowanie jest mechanizm, który ogranicza wielkość dostępnej dla stabilnych jąder. Ekranowanie jąder pozbawia dodatkową cząstkę przepływu niezbędnego do jej istnienia. Ta charakterystyka warstw i shadowing zmian jest logicznie przewidzieć przez strumień promieniowania i teorii shadowing sił odległych.
Oczekiwano, że poszukiwano i jest wyraźnie widoczne na podstawie istniejących danych.

EKRANUJĄCE vs masowemu przekształcaniu

Jest krzywa klasycznego średnia utrata masy powszechne w większości ogólnych książek fizyki, że nie należy mylić z powyżej opisaną krzywą.Rzędna krzywej średniego ubytku masy uzyskuje się poprzez całkowitą utratę masy izotopu i podzielenie tego przez całkowitą liczbę nukleony. Powoduje to średnia utrata masy dla wszystkich nukleony w izotop nie wykaże ubytek masy pojedynczego nukleon danej warstwy. Ta średnia klasycznego wykreślono jako funkcję liczby masowej, N na osi X. Wówczas o różnych kategoriach, takich jak “energii wiązania na nukleon” lub “frakcji pakowania” lub “defekt masy”.

Cytat z książki, Hansa Bethe w elementarnej teorii jądrowej, rzuca pewne wyobrażenie o tym modeli pojęcia źródła energii atomowej, pochodzącego z promieniowania głównego.

Cytat … Według stosunku Einsteina równoważną energią zmiany masy wynosi E = MC kwadratu.
Takie zmiany w masie występują przy protony i neutrony są zmieniane z jednej konfiguracji do innej, w którym są one związane bardziej lub mniej silnie.
Nie ma dowodów na obecny całkowitej anihilacji cząstek ciężkich (protonów i neutronów).
……………….. Unquote

Nie ma powodu, widać odnosić masę ekranowany do ilości dostępnej energii atomowej z reakcji jądrowych. Gdy proton lub neutron jest oddzielone od jądra “stracił masowej”, ekranowany masa zostanie ponownie objawia się, gdy nie jest już chroniony przez innych nukleonów.Energii wystawiony w reakcji atomowej istniała w tym punkcie przestrzeni promieniowania przed reakcją i znów będzie dostępna po reakcji.Energia atomowa nie pochodzą z osłoniętym konwersji masowej.Rozszczepienie jądra określa jedynie zakłóceniom, które umożliwia promieniowania morza przestrzeni wykazywać niewielką część jego dowolnej mocy. Masa i bezwładność są cechy przepływu promieniowania, a nie cechy cząstki.

Z tego modelu shadowing rozliczania “wady” i masowej cytatem Hansa Beth wskazuje, że nie jest znany dowód na konwersję nukleonu w energię, … czy jest jakiś dowód pozostałe który obsługuje popularne równanie E = mc kwadrat. Masa jest miarą siły z uwagi na wzajemne oddziaływanie pomiędzy ilością materii i głównego morza promiennikowego, to jest miarą ilości materii.Liczba masowa [liczba cząstek nukleonów] jest miarą ilości materii atomowej.

<Poprzednia Pg <Zawartość Najlepiej pg / \ Dół \ /
EKRANUJĄCE vs masowemu przekształcaniu cd.

W tym modelu, nukleony składają się z wielowarstwowych wirów w sub-widm promieniowania w przestrzeni przepływów. Należy spodziewać się wszelkie zaburzenia lub separacja jacuzzi lub ustalonych przepływów powoduje modulacje i wsady w promieniowych przepływów przestrzeni. Powstałe modulacje i zmarszczki, które występują w zakresie częstotliwości widma cząstkowe naszej materialnej egzystencji są nazywane nazywany EM energii i masy cząstki bez reszty. W innych sub-widm promieniowania izotropowego z morza przestrzeni nasza energia nie miałby wpływu lub mogą być uznane za hałas. Uważa energii w naszej domenie widmowej egzystencji tylko dlatego, że jest właściwa długość fali do interakcji z wielowarstwowych wirów, które tworzą naszą sprawę.

Konwencjonalny standardowy model “energia wiązania” jest opisany w sposób podobny do konwencjonalnych teorii grawitacyjnego, każdy z nukleony posiada wewnętrzną pociąg do każdego innego nukleon, bez przyczyny lub układów fizycznych modelu opisanym na życie. Jeśli założenie to było prawdą nie może być warstw w stopniowanej krzywej utraty masy na nukleonu. Ponieważ zakłada przyciągania jest każdy inny nukleon stratę być bezpośrednio proporcjonalna do liczby nukleony. Nie będzie żadnych kroków i stałe sekcje stopniowanej utraty masy na krzywej dodanej nukleonu.

Parafraz z Modelu Standardowego: W tradycyjnym modelu jądra stracił masę jakoś przekształcić do i “przechowywane” w energii wiązania.
W przypadku rozszczepienia, uranu o dużych jądrach ma mniejszą energię wiązania na nukleon niż jej mniejszych produktów rozszczepienia. Gdy rozszczepienie odbywa masa zmniejsza się, bo więcej “wiązania energia” jest wymagane w odniesieniu do produktów, jednak masa zmniejsza się również z powodu masowej musi być “przekształca się w energię” do odpowiedzialności za uwolnienie energii atomowej.
W przypadku fuzji, dwa mniejsze jądra są łączone, tworząc większe jądro, które wymaga więcej “energii wiązania” na nukleon i mniejszą masę.Utrata masy ponownie musi przedstawić dodatkową energię wiązania i przekonwertowany energii dla eksplozji. Można mieć dwa wyjaśnienia dla jednego zjawiska, jak w tradycyjnym modelu?

Funkcja shadowing tego promieniowania modelu ciśnienia zapewnia jedno wyjaśnienie i usuwa konieczność zobaczyć reakcji jądrowej jako masy do konwersji energii.Masa, która wydaje się być zagubiony w reakcji jądrowej tylko ekranowanych i jest mierzalna ponownie, gdy cząstki atomowe są oddzielone.Energii w procesie wystawiał istniały w izotropowych przepływów energii potencjalnej radiacji jak w tym punkcie przestrzeni przed reakcją i jest nadal dostępna jest po procesie.Energia reakcji atomowy wyniku przepływu promieniującego przywrócenia izotropowej interakcji z wcześniej ekranowanych nukleony.Sam rodzaj wystawy energii powinny wystąpić, jeśli jeden z dużych czarnych cieni planet zostały podzielone na mniejsze kawałki.
Energii Słońca nie wywodzi się od spożywania lub pieczenie masy konsumpcyjny.Proces słoneczna, czy jądrowej, czy też nie, jest przekształcenie nie-usuwalnej doskonałą przestrzeń do promieniowania, które nazywane są spektrum energii dla naszego spektralnej dziedzinie zainteresowanie.

<Poprzednia Pg <Zawartość Najlepiej pg / \ Dół \ /

EKRANUJĄCE vs masowemu przekształcaniu cd.

Gdyby można było mierzyć i dowodzą, że masa jest zniszczone i utracone masa była proporcjonalna do uwolnionej energii, to nadal nie wykazać, że masę przekształca się w energię.

“Zakładając, że” uwolnienie energii w tradycyjnym modelu, jest ze względu na masę do konwersji energii, … prowadzi do przekonania, że pocieszającym jądrowych przestanie pożoga, gdy paliwo uran jest wykorzystane.
Ta wiara była konieczna, zanim człowiek wziął ryzyko zapalania pierwszy wybuch atomowy.

Oczekuje się, że ekranowanie z dużą siłą, bezwładnościowe, siła i masa w skali atomowej jest innej natury niż makroskopowej planetarnego ekranowania grawitacyjnego. Cząstki mogą dzielić te same strumienie przepływu i promienny wzory interferencyjne w taki sam sposób, jak naturalny fenomen wirów wzorców w systemach przepływowych. Nakładające się czarne cienie powodują jedynie pozornej utraty masy. Mogą być pewne badania, które porównują ten grawitacyjne utratę masy z inercyjnym utraty masy dla tej osłonie defektu masy. Ekran może być czynnikiem ograniczającym, który określa maksymalny rozmiar dostępnej dla stabilnych jąder.

W tym modelu wynika masa wciąż zmienia i energii jest wystawiany, ale to nie jest dowodem na to, że masa do konwersji energii miała miejsce.Łańcuchowa reakcja rozszczepienia lub fuzji nie musi być wyjaśniona jako rezultat masie do konwersji energii bardziej niż reakcji łańcuchowej palenie robi. Jeśli nasz fuzji i niezwykle kosztowne programy fuzji laserowej jeszcze zobaczyć “masy do konwersji energii” jako jedyne możliwe źródło energii, rzeczywistych procesów interakcji z energii potencjalnej przestrzeni promieniowania nie może być narażony.

The Radiant Przepływy miejsca są substancja jąder i są główną przyczyną objawów nazywamy energię. Nie ma defekt masy.Masa jest tylko czasowo zasłonięta od przepływu i nie jest przekształcana w ogóle. Energia atomowa nie jest zatem atomowej w ogóle, to jest tylko tymczasowe zakłócenie w przepływie promieniowania z kosmosu. Każda cząstka w naszym znanym wszechświecie i sub widm istnienia może rozkładać się do niczego i przepływu promieniowania przestrzeni nadal istnieje.

<Poprzednia Pg <Zawartość Najlepiej pg / \ Dół \ /

INERTIA

Atom jest stale interakcji z charakterystycznym widmie istnienia. Jak w teorii kwantowej, oddziaływanie promieniowania z materią zajmuje się w dyskretnym kwantów lub fotonów, o wszystko lub nic charakterystycznego.Pojedynczego fotonu, składa się z niewielkiej liczby długości fal (spójności).Częstotliwość promieniowania pierwsza część początkowego fali fotonu Oddziałujące pociągu jest określona przez cechy istnienie “absorpcję”, spektrum cząstek. Ponieważ fotonów jest szereg fal zadanego przedziału czasu jest potrzebne do całkowitego oddziaływania. Jak atom jest przyspieszone w zrównoważony głównego promieniowania tła, efekt Dopplera powoduje względny wzrost częstości i przepływu w przedziale czasu absorpcji fotonu. Powoduje to zwiększenie przepływu promieniowania w kierunku do przodu.Proporcjonalne zmniejszenie wystąpią w kierunku spływu. Zatem, asymetryczne główny strumień promieniowania spowodowałoby opóźniającego siłą proporcjonalną do przyspieszania, F = MA.

Po interakcji z jednego pakietu fali fotonu rozwiązana cząstek powraca do swojego pierwotnego charakterystycznego “absorpcję”, częstotliwości do interakcji z sekcji początkowej następnego fotonu. Ta ciągła zmiana względem częstotliwości zębów piły i wypadkowa promieniowania asymetria przepływu daje siłę bezwładności podczas przyspieszania. Można zauważyć, że przesunięcie Dopplera nie dochodzi do stałej prędkości w czasie absorpcji (interakcji) w czasie, ale tylko dla przyspieszenia.

Należy zauważyć, że przerywany strumień promieniowania, charakterystyczną dla systemu fotonu promieniowania, jest absolutną koniecznością dla funkcjonowania tego modelu Dopplera siły inercyjne.Zakończenie jednego fotonu pozwala cząstek, aby przejść do pociągu fotonów o innej długości fali, jak wymagane przez inną prędkością, a jednocześnie zachowują swój pierwotny charakterystyczny “pochłaniania” częstotliwość.

Pytanie, dlaczego cień niezrównoważony przepływ promieniowania powoduje spadek w kierunku obiektu planety nie można wyjaśnić mówiąc, że fotony lub kwanty promieniowania mają bezwładność i nadania rozpędu cząstki. Jeżeli wszystkie bezwładności spowodowane przez główny układ zasilania promieniującego opisanego powyżej, strumień promieniowania sama nie może mieć bezwładności. Jest to główna wina ze starym modelem materiał eterze. Zakłada ona sama ma materiał eter bezwładność i dlatego powoduje bezwładność, … bez modelowania oryginalną przyczynę bezwładności materiału eterze.

Te same błędy logiczne teorie energii z punktu zerowego, który zaproponuje elektromagnetycznej [em] promienny Aether. Nie można modelować elektrostatyczny potencjał siły, pole E, poprzez istnienie i shadowing ośrodku izotropowym obejmującej promieniowania elektromagnetycznego. Promieniowania elektromagnetycznego musi najpierw potencjału elektrostatycznego istnieje pole siłowe. Promieniowanie elektromagnetyczne jest rezonans w izotropowej kosmicznego pola E w przestrzeni. W systemie przyczyny i skutku, efekt nie może być swoim własnym rodzicem, ani nie może być przyczyną jednego z jego oddzielnych zjawisk rodzic przyczynowych. Lewitacja przez bagna jest jeszcze do udowodnienia, z wyjątkiem ciekawych prac Rube Goldberga. Jeżeli punkt zerowy spektrum EM energii (próżnia) oraz system przesłaniania służy do modelowi wszystkie inne siły zdalnych, a drugi oddzielny nośnik przyczynowego być modelowany w celu uwzględnienia ewentualnego elektrostatycznego zdalnego siły.

W tym modelu układów cząstek materii, a wir jest cechą przepływów promieniowych. Zatem spływającą cząstki w niesymetrycznym przepływu nie wymaga pęd ze strumienia.Tylko podstawowa konieczność dla tego modelu rzeczywistości jest istnienie nie-nie-cząstek promieniowania EM.Model usunęła konieczność posiadania matematycznych wyimaginowane linie sił i siły “pola”, i czy cząstki Graviton i gluonowe kursującą między organami Toting wiązki atrakcyjne życie.Kwestia równoważności siły grawitacji i inercyjnym jest również usunięte. Każdy ma różne i odrębne cechą tego modelu promieniowania i shadowing

Jak wspomniano wcześniej, energia promieniowania, który wydaje się być absorbowane nie jest przechowywany w postaci niezależnego wiązki energii EM w cząstki.Proces interakcji, które wydaje się być absorpcja jest tylko zmiana częstotliwości i zmiana wzorów interferencyjnych.Nieskończone źródło energii i ograniczonym życie jest dostępny w każdym punkcie w przestrzeni, czy cząstka atomowa jest, czy nie.

<Poprzednia Pg <Zawartość Najlepiej pg / \ Dół \ /

Inercyjny EKRANUJĄCE

Z wcześniejszych prezentacji wydaje się oczywiste, że masa grawitacyjna planet i jądra atomowe podlegają ekranowania.Efekt osłonowy na bezwładną masę nie został bezpośrednio omawiane.Krótkie badanie bilansu planetarnych orbit, grawitacyjnych kontra siły bezwładnościowe, bezpośrednio wskazuje, że masa bezwładna musi być również ekranowane. Jeśli ekranowanie inercyjne nie występują w proporcji do ekranowania grawitacyjnego, duże zacienione planety będą wykazywać już okresy orbitalne, niż ten, który zgodzi się ze znanym promienia orbity i masy.

Masa grawitacyjna słońca zależy od okresu i promienia orbity planet. Promień i okres orbitalny planety orbitalny każdego powinny wskazywać samą masę grawitacyjną do Słońca. Jeśli ekranowanie inercyjne nie występuje, małe planety nie zacienione wskazywałby jedną wartość dla masy Słońca i duże czarne cień planety by wskazać inne wartości. Aby utrzymać orbitę wokół Słońca wzajemna siła grawitacji musi być równa inercyjne siłę odśrodkową planety:

EQ.11 (G Msg mpg) / RtRt = (MPI VpVp) / rc

G

= Stała grawitacyjna

msg

= Masa Słońca (grawitacyjne)

mpg

= Masa planety (grawitacyjne)

rt

= Odległość pomiędzy ośrodkami masowych

MPI

= Masa planety (inercyjny)

vp

= Prędkość Planet

rc

= Odległość Planet od środka obrotu

Od EQ. 11, masa Słońca można określić, czy
prędkość i promień planety są znane.
EQ.11b Msg = (VpVpR) / G

Wzór 11b otrzymuje się przez:

1. Zakładając Rc jest równa Rt powodu ekstremalnej odniesieniu
wielkość Słońca i
2. Zakładając masę grawitacyjną planety, MPG, jest
równa bezwładną masę, MPI.
Jeśli masa grawitacyjna i masa bezwładna nie były równie ekranowany, różne wartości można by uzyskać dla masy Słońca. Ponieważ wszystkie parametry planety, orbita, prędkość i promień, uzyskując tę samą wartość dla masy Słońca, ekranowanie bezwładnościowe, musi być proporcjonalna do każdej grawitacyjnego ekranowania, które mogą istnieć w naszych rozmiarach planetarnych.

<Poprzednia Pg <Zawartość Najlepiej pg / \ Dół \ /

 

Inercyjny cd MASS osłonowego.

Charakterystyczne, że został nazwany masa w klasycznych równań i teorii grawitacji i bezwładności w rzeczywistości widoczne jest masa.Rzeczywista ilość materii w organizmie będzie znany w przypadku braku ekranowania lub stopień ochrony jest znane.

Tak więc, gdy księżyce czarnego cienia planety są ekranowane od grawitacyjnego Słońca wpływa przez czarny cień planety, zaburzeń orbity nie powinna wystąpić.Siły inercyjne jest proporcjonalnie zmniejszyła się w tym samym kierunku.

Zgłaszane zaburzenia o tematyce wahadeł okresach zaćmień Słońca wskazują czarny cień robi mierzalną zmianę grawitacji i bezwładności, ale nie jest łatwo widoczne, jak dokonuje się zmiany okresu.

1970 Zaćmienie Słońca widziane przez Torsion Pendulum, Physical Review D 3:3:823-825 1971. Saxl Erwin J. i Allen, Mildred.
Odszyfrowania Eclipse NASA;
Grawitacja Anomalia wykres kserokopię z Saxl i Allen papieru.
1970 Zaćmienie Słońca widziane przez wahadło skrętnej

saxl_scn.jpg (32354 bytes)

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Oczekuje się, że Księżyc nie jest całkowicie zabezpieczony przed efektu grawitacyjnego Słońca w czasie zaćmienia, gdyż skuteczne grawitacyjne cień Ziemi byłaby większa gęstość widziana z Księżyca podczas wyrównania.

Przyszłe prace w celu określenia i zmierzenia perturbacje mogą być możliwe za pomocą następujących systemów:

Chwilowe orbitalne wynoszące pomiary księżyca i sztucznych satelitów przed i podczas zaćmienia
Korzystanie z bocznej radar skanowania lub fotografii z samolotów i satelitów do śledzenia i rejestrowania ocean perturbacje powierzchni na drodze cieniu.
System GPS satelitarna może być stosowana do wykrywania i ocean skorupa ziemi perturbacji na drodze pełnego zaćmienia.
Laserowe począwszy od powierzchni Ziemi do wykrywania deformacji skorupy ziemskiej w rejonie Umbra zaćmienia cień.
<Poprzednia Pg <Zawartość Najlepiej pg / \ Dół \ /

PROJEKT

Cząstki w spoczynku nie mają niesymetrycznego przepływu siły powodu promieniowania, ale interakcji symetrycznie z izotropowych przepływów ich szczególnym “spektrum istnienia”. Cząstki w ruchu jednostajnym liniowym również nie niesymetryczne siły.Istotne widmem pozostaje izotropowe z prędkością z powodu przesunięcia Dopplera. Z tego powodu, stan spoczynku nie może być określony w odniesieniu do całkowitej izotropowego promieniującego przestrzeni ruchu liniowego może być określony wyłącznie w odniesieniu do innego przedmiotu.Szeroki lub nieskończone spektrum częstotliwości jest konieczne w celu umożliwienia odpowiedniego zakresu dla przesunięć dopplerowskich z ruchu.

Składnik sprawą nadajnikiem i to światło występować jako zaburzenia promieniowania głównego, a zatem nie może przekroczyć prędkości promieniowania głównego.Przesunięcie ku czerwieni, że nauka obecnie przypisuje przesunięcie Dopplera i rozszerzający się wszechświat będzie wymagać ponownego rozpatrzenia w tym modelu.

Nie jest znany powód, który sugeruje, że obecnie wykrywalne górne częstotliwości EM określić górną granicę częstotliwości dla promieniowania kosmicznego. Jeśli najwyższe częstotliwości EM teraz wykrywalne były górna granica, anizotropii powinny być wykrywalne między przednim a tylnym kierunku ruchu Nasza Ziemia we wszechświecie.Zdolność do wykrywania i pomiaru spektrum rozszerzone doskonałą przewidywanej na podstawie tego modelu będą niezbędne do kontroli i wykorzystania. Promienie X nie istnieje, dopóki przypadkowego odkrycia.

<Poprzednia Pg <Zawartość Najlepiej pg / \ Dół \ /

 

Magnetyzm AS Radiant wirów

Magnetycznej w przestrzeni może być postrzegane jako postaci miękkich lub niestabilnych substancji.Linia magnetycznego opisano w postaci wydłużonego zakłóceń wirowe w powierzchni promieniującej. Emanuje ona z ustawionych hydromasażem atomów materii magnetycznej. W materiale magnetyzowane wiele wirów jądrowych i elektronów są wyrównane. Powoduje to wzajemne zakłócenia wzmocnione helikalne w systemie promieniującego z tych częstotliwości. Powrót do opisu ray przepływu promieniowania, promień dociera stycznie równika wiru hydromasażem i wyjść w spiralny wzór prawej stronie w kierunku atomu jednego bieguna i lewej strony w kierunku spirali drugiego bieguna. Wyższe częstotliwości znowu helis jest koncentryczny wewnątrz dolnych częstotliwości, a nie koniecznie w tym samym kierunku wirowania. Ten model przestrzenny zgodny z zaobserwowaną ścieżek elektronu i przepływu protonów w polu magnetycznym. Tak więc, dwie prawe spirale ręczne odpychają się wzajemnie podczas przepływu w przeciwnych biegunów z ponieważ mają przeciwny kierunek wirowania.Lewa i prawa ręka spirala scalania i przyciągnąć w obliczu od ich kierunek wirowania jest to komplementarne.

W systemie przepływu płynu, jacuzzi i wiry są zjawiskiem dopasowania impedancji, gdzie zmiana z niskiego do wysokiego prędkości przepływu i kierunkowe następuje zmiana boczna na osiowe rotacyjne wyniki przepływu. W systemach przepływowych promienników tego modelu, wiry znowu są zjawiskiem, gdzie przepływ boczna jest transponowane do przepływu osiowego jako spiralny wir, który nazywamy linii magnetycznych.

Magnetyczny wir ma wiele właściwości porównywalne do materii, jak pokazano na tej liście:

 

MATERIA MAGNETYZM
Zajmuje miejsca Wypiera materiałów diamagnetyczne i jak słupy.
Wiążące międzyatomowych Przyciąga przeciwstawne bieguny i materiałów magnetycznych.
bezwładność Indukcyjność
Zakręć kształcie spirali
Waga?
Screeny Elektrony Przechwytuje elektrony w Spirali
Zmiany w polaryzacji światła. Zmiany w polaryzacji światła przez efekt Faradaya
Powoduje rozproszenie częstotliwości poprzez pryzmat Powoduje Zeemana efekt rozszczepienia linii widmowych
Pola magnetyczne systemów galaktycznych może być postrzegane jako podobne w formie do systemu huraganów i ich córka tornada.Galaktyka reprezentujący matkę magnetyczne wirowe burzę, z systemów planetarnych reprezentujących pierwszej generacji pola wirowe córki. Pola magnetyczne wirowe planet są z kolei córki planetarnych pól systemowych. Scenariusz ten sugeruje, że pole magnetyczne Ziemi może być niezależna od materii ziemskiej.Przed obecność pola magnetycznego może spowodować gromadzenie i tworzenie Ziemi w dziedzinie.Fakt, że bieguny magnetyczne pole Ziemi wędrować i do tyłu w stosunku do biegunów mechanicznych, udziela wsparcia w tej koncepcji.

Istnieją sugestie, w literaturze, że nasze Słońce okrąża centrum magnetycznego naszego systemu planetarnego. Z tego modelu oglądania magnetyzm jako miękkie formy materii, duża struktura magnesu z naszego Układu Słonecznego może zapewnić grawitacyjny shadowing, a tym samym odpowiadają za akcję przyciągania grawitacyjnego w kierunku centrum i Sun. Czy to możliwe, że wada wynika z orbity Merkurego jest wynikiem oddziaływania grawitacyjnego przesunięcia centrum magnetycznego?

Załamania światła bliskie gwiazdy Słońca może być spowodowany przez tę strukturę magnetyczną. Jak wspomniano powyżej, magnetyzm są znane interakcje ze światłem, o czym świadczy Zeeman i Faraday wpływa Starlight refrakcji mogą mieć żadnego związku, ani interakcji z, pole grawitacyjne Słońca, lub zdeformowany systemów kosmicznych.

 

Comments are closed.